Thơ PÂ CN 2 Mùa Chay Năm C

print

Lột Xác

 Vi vu gió thổi huyền mơ

Ta bo núi thánh đợi chờ ai đây

Tinh sương dạo gót theo thầy

Biến hình xác thánh ngất ngây lòng trò

 

Phê rô nặng mối âu lo

Làm sao ở lại hưởng no phúc đầy

Chúa Cha vang tiếng trong mây:

“Vâng lời phụng sự người này Con Ta”

 

Thầy trò xuống núi về nhà

Chúa truyền giữ kín cho qua khổ sầu.

Lm Phêrô Trương Điệu

 

Ba Lều

Lạy Thầy quả thật là hay

Chúng con xin dựng ở đây ba lều

Một cho Thầy, một Mosê

Một lều còn lại thuộc về Elia

 

Bỗng đâu mây đến từ xa

Bao quanh và tiếng lạ lùng phát ra

Con ta yêu dấu đây mà

Các ngươi hãy nhớ vâng nghe lời Ngài.

Hoa Xanh