Thơ PÂ CN 4 Phục Sinh Năm C

print

Chiên Tôi

Chiên tôi nghe tiếng của tôi

Bên nhau quấn quýt có đôi có đàn

Dồi dào sự sống tôi ban

Không ai cướp được khỏi ràn chiên tôi

Mặc ai tình bạc như vôi

Phần con chiên nhỏ núi đồi theo cha.

Lm Phêrô Trương Điệu

 

Chúa Chiên Lành

Đức Giêsu phán dậy rằng

Chiên tôi thì sẽ sẵn sàng nghe tôi

Tôi ban sự sống đời đời

Để cho chúng chẳng bao giờ giệt vong

 

Chẳng ai có thể trông mong

Cướp được chúng thoát khỏi vòng tay tôi

Cha với tôi chỉ một thôi

Đấng ban ơn phúc cho đời đàn chiên.

 Hoa Xanh.