Thơ PÂ CN 5 Mùa Chay Năm C

print

Tội Nhân

Trình thầy thiếu phụ ngoại tình

Theo luật ném đá tử hình sao đây?

Giê su phân xử như vầy

Ai mà vô tội chị này ném đi

Mọi người lẩn trốn tức thì

Cô này được cứu thực thi lệnh truyền.

Lm Phêrô Trương Điệu

Tha thứ

Chẳng ai kết án chị à

Còn Ta cũng đã thứ tha chị rồi

Hãy về làm lại cuộc đời

Tránh xa tội lỗi, chẳng lơi việc lành.

Chị về và hãy bình an

Vì lòng thương xót đổ tràn cho ai

Biết thống hối, biết van nài

Nhận mình tội lỗi xin Ngài thứ tha.

Hoa Xanh