Thơ PÂ CN 5 Phục Sinh Năm C

print

Hãy Yêu

 Chúa Cha vinh hiển nơi Con

Chúa Con đau khổ vuông tròn ý Cha

Các con yêu quý của Ta

Hãy yêu cụ thể như là Ta yêu

Yêu nhau giữ trọn luật điều

Vì yêu là dấu sớm chiều Ta mong

Lm Phêrô Trương Điệu

 

Điều Răn Mới

Anh em bé nhỏ của Thầy

Thầy còn ở với, ít ngày nữa thôi

Thầy ban điều mới trong đời

Là anh em được gọi mời thương nhau

 

Thầy làm gương và trông mong

Anh em cũng hãy mở lòng với nhau

Mọi người sẽ nhận biết mau

Anh em đây chính là môn đệ Thầy.

Hoa Xanh