Thơ PÂCN 13 TN Năm C

print

Theo Thầy

Chim chồn có tổ có hang

Con Người thiếu thốn lang thang cứu đời

Theo Ta rao giảng Nước Trời

Để mặc kẻ chết đầy vơi lệ sầu

Theo Ta gieo bước nhiệm mầu

Để mặc kẻ sống cau trầu phù du.

Lm Pet Trương Điệu

 

Không chỗ tựa đầu

Có người thưa với Thầy rằng

Thầy đi đâu sẽ sẵn sàng đi theo

Nhưng Ngài  đáp lại ngặt nghèo

Con chim có tổ, con chồn có hang

Con Người cơ cực lầm than

Chẳng tìm được chỗ gối chăn tựa đầu

Hãy đi loan báo ơn sâu

Nước Thiên Chúa đến thứ tha tội đời.

Hoa Xanh