Thơ PÂCN 15 TN Năm C

print

CN 15 TN C

ANH EM

(Lc 10,25-37)

Lối mòn hôm đó máu rơi

Người quen rẽ bước như rời tình thương

May sao còn có người lương

Ra tay cứu vớt vấn vương tình người

Giêsu khuyên bảo một lời

Hãy làm như vậy muôn đời phúc vinh.

 Lm Pet Trương Điệu