Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 14 Thường Niên A

print

Chia Sẻ

Khôn ngoan hiền triết biết chi

Thương ai bé nhỏ lương tri nhiệm mầu

Hỡi ai gồng gánh cơ cầu

Cùng Ta chia sẻ như đầu với chân

Hỡi ai ách khổ lụy trần

Dịu hiền khiêm nhượng ân cần nêu gương.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Đến Với Chúa

“Đơn sơ phó thác khiêm nhường

Sẽ gặp được Chúa và ơn Nước Trời

Những ai gánh nặng trên đời

Tìm đến với Chúa được Người đỡ nâng.”

Sưu tầm