Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 27 Thường Niên A & Lễ Mân Côi

print

CN XXVII QN

(Mt 21, 33- 43)

Ác Tâm

Chủ nhà có một vườn nho

Tá điền thuê mướn chăm lo vun trồng

Ác tâm đoạt của bất công

Đứa con thừa tự thông đồng giết oan

Vườn nho gia chủ liệu toan

Trao tay kẻ khác an toàn bội thu.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Tá Điền Vườn Nho

“Dụ ngôn tá điền vườn nho
Dạy mọi người sống sao cho nhân hiền
Biết luôn giữ lệnh Chúa truyền
Biết tạ ơn Chúa thường xuyên trong đời”.

Sưu tầm

 

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Kính chào Trinh Nữ đầy ơn

Chính Ngài được đấng nguồn ơn đoái nhìn

Dù cho ơn trọng muôn nghìn

Mẹ dâng về Chúa lòng tin chân thành

Hôm nay con muốn đồng thanh

Dâng lên Thiên Chúa lòng thành mến yêu.

 Lm Phêrô  Trương Điệu

Lời Kinh Dâng Mẹ

 Lời kinh nối kết mọi người

Mân Côi Lần Chuỗi nụ cười trong tâm

Hy sinh phục vụ âm thầm

Cùng Mẹ với Chúa nảy mầm yêu thương.

 Lm. Biển Xanh.