Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 28 Thường Niên A

print

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 28 Thường Niên A

 

Được Mời

Bò tơ vật béo đầy mâm

Khách mời dự tiệc âm thầm rút lui

Nhà vua giận dữ ngậm ngùi

Ra đường mời gọi chung vui rộn ràng

Có người áo cưới không mang

Làm sao chung hưởng thiên đàng ước mong?

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Tiệc Cưới

“Dụ ngôn tổ chức cưới con

Vua mời thực khách họ luôn bất cần

 Nước Trời ta được thông phần

Phải mang y phục tinh thần Phúc âm”.

Sưu tầm

Bất Ngờ Tiệc Cưới

Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng

Nào ngờ thực khách phủ phàng bỏ đi

Ông Chủ thay đổi tức thì

Niềm vui và hạnh phúc những gì Chúa ban.

Lm. Biển Xanh.