Thơ Phúc Âm CN 12 Thường Niên, Năm B

print

Quyền Uy

 Biển hồ dậy sóng nhấp nhô

Con thuyền Chúa ngủ Tông Đồ hoảng kinh

Thầy ơi sao cứ làm thinh

Vung tay nạt gió biển im như tờ

Đức Tin yếu đuối lơ mơ

Tông Đồ kinh ngạc ngẩn ngơ phục tài.

Lm Phêrô  Trương Điệu

Có Thầy

Thuyền gặp phong ba sắp sửa chìm

Mấy ông môn đệ kém lòng tin

Có Thầy bên cạnh lo chi nữa

Phó thác đời ta Chúa giữ gìn.

Sưu tầm

 

Đức Kitô Uy Quyền

Gió gầm biển động lặng yên,

Quyền năng của Chúa uy nghiêm tỏ bày.

Để qua dấu chứng thể này,

Nhận ra Cứu Chúa tái ngày hiển linh.

Tôn thờ con Chúa hết tình,

Cậy trông phó thác một mình Chúa thôi.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.