Thơ Phúc Âm CN 6 Phục Sinh B

print

Yêu Thương

 Yêu thương như Chúa yêu thương

Yêu như Chúa dạy nên hương nước trời

Tình yêu thí mạng tuyệt vời

Nên tình nghĩa thiết đời đời nở hoa

Yêu nhau đất biển bao la

Lệnh truyền Chúa dạy thiết tha giữ gìn.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Thiên Chúa Là Tình Yêu

Tình yêu Thiên Chúa tỏ ra,

Qua Con yêu dấu tên là Giê-su.

Chết đi để xóa hận thù,

Giao hòa nhân loại, nhịp cầu tương giao.

Đáp đền ơn nghĩa dầy cao,

Tin theo Lời Chúa đừng bao giờ ngừng.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.