Thư Thông Báo Về “Thánh Lễ Truyền Hình Trực Tuyến”

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

TRUNG TÂM MỤC VỤ

THƯ THÔNG BÁO VỀ “THÁNH LỄ TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN”

—oOo—

Kính quý Cha

và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Cần thơ.

Theo yêu cầu của Đức Cha Stê-pha-nô Tri Bửu Thiên, Giám Mục Giáo Phận, và theo tinh thần của thông báo số 03/TB-TGMCT/2020.

Để giúp Cộng đoàn Dân Chúa dễ dàng hiệp thông tham dự các Thánh Lễ Chúa Nhật mùa Chay-Phục sinh, đặc biệt là Tam Nhật Vượt qua năm nay, Trung Tâm Mục Vụ sẽ thực hiện “Thánh Lễ Truyền Hình Trực Tuyến” trên trang web:

https://gpcantho.com/ bắt đầu từ Chúa Nhật V mùa Chay, 29.3.2020.

Chương trình như sau:

* Mỗi Chúa Nhật có 4 Thánh Lễ lúc:

05g00’; 7g00’; 17g00’19g00’.

TUẦN THÁNH

Thứ Ba Tuần Thánh:  9g00′  LỄ DẦU TẠI TGM CT

* Tam Nhật Vượt Qua: 

– Thứ Năm: 17g00’.

– Thứ Sáu:   17g00’

– Thứ Bảy:   19g00’

Kính xin quý Cha thông báo sâu rộng tới Cộng đoàn Dân Chúa.

Kính chúc Cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông tham dự sốt sắng.

Nay kính báo

Trung Tâm Mục Vụ GP. Cần Thơ.

—-

NB: * Mỗi Chúa Nhật (kể cả Chúa Nhật Phục Sinh)