Tin Về Cha Cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên – Nguyên Quản Xứ Họ Nàng Rền

print

WCT: Cha Cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên từ năm 1975 đến 1990 là Lm Quản Xứ Gx Nàng Rền – Hạt Bạc Liêu đã về nhà Cha ngày 3/5/2019. Trong tinh thần hiệp thông BBT xin gởi thông tin này để xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho Ngài.

Tiểu sử