Tin Về Nhà Cha

print

Tin Về Nhà Cha

Trong niềm tin vào

Đức Kitô Tử Nạn  &  Phục Sinh

Xin kính báo:

 

Ông Giuse Cao Song, sinh năm 1962

Thân phụ thầy Camilo Cao Xuân Tiến, (K.18 ĐCV Thánh Quý)

thuộc giáo điểm Khmer Phú Tâm, (Hạt Sóc Trăng)

mới qua đời.

 

Thánh lễ an táng tại tư gia

vào lúc 9 giờ 00 ngày Thứ Bảy, 22/02/2020

Xin hiệp ý cầu nguyện cho ông cố Giuse

Kính báo

Lm Pr. Nguyễn Trung Viên

Cha sở Họ đạo Đại Tâm