Tĩnh tâm Mùa Vọng 2021 – hậu Covid – Chỗi Dậy : Dẫn Nhập

print
TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2021 – HẬU COVID

Chủ đề: “CHỖI DẬY”

Hướng dẫn: Lm. Giuse Cao Gia An, SJ
Thực hiện: Vatican News Tiếng Việt
Thời gian: 09-16/12/2021

Video gợi ý sẽ được đăng lúc 6am mỗi ngày (giờ VN) tại Youtube và Facebook của Vatican News Tiếng Việt.
Link video sẽ được cập nhật theo chủ đề từng ngày tại chương trình dưới đây.

 

#

Đề tài

Ngày phát

01

 Dẫn nhập đề tài
 Giới thiệu các bước cầu nguyện

Thứ Năm 09/12/2021

02

 Chỗi dậy, lên đường

Thứ Sáu 10/12/2021

03

 Mùa trở về

Thứ Bảy 11/12/2021

04

 Sợ & đừng sợ

Chúa Nhật 12/12/2021

05

 Chỗi dậy, thắp lên một ngọn nến

Thứ Hai 13/12/2021

06

 Chỗi dậy, làm lại cuộc đời

Thứ Ba 14/12/2021

07

 Chỗi dậy từ tình người

Thứ Tư 15/12/2021

08

 Mùa cứu rỗi

Thứ Năm 16/12/2021