Trên Đời Có 10 Cái Ngu Thường Gặp

print

Trên Đời Có 10 Cái Ngu Thường Gặp

  1. Cho mấy thằng bài bạc mượn tiền.

– Vì muốn giúp nó làm lại cuộc đời.

– Nhưng cuối cùng,

phải kêu nó bằng “ông nội”, rồi suốt ngày quỳ lạy nó, mà cũng chẳng lấy lại được đồng nào.

  1. Bỏ tiền. để thuê “người quen làm”.

– Vì nghĩ rằng sẽ tốt, giá cả phải chăng, và dễ kêu khi hư hỏng, đặc biệt là tạo việc làm cho họ.

– Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại.

Ngậm bồ hòn khen ngọt, mà mang ơn hệ suốt đời, hoặc là sẽ trách nhau. Rồi mất tình nghĩa.

  1. Hùn vốn làm ăn chung chạ.

– Vì nghĩ rằng anh em bạn bè thì lo gì.

– Nhưng thành công hay thất bại, rồi cuối cùng, cũng mất đoàn kết, hoặc tan rã.

  1. Làm thầy dạy thằng dại.

– Vì cứ nghĩ: sẽ dạy nó khôn lên.

– Nhưng kết quả,

 là nó mang họa về hết cho mình, và biến mình thành thằng dại.

  1. Bán đất lấy tiền gửi ngân hàng.

– Vì nghĩ: “cho chắc ăn và tiện lợi”.

– Nhưng bán 3.000 m2 đất gửi ngân hàng, 3 năm sau rút ra, 300 m2 cũng không mua nổi.

  1. Làm thuê cho người chủ không có đạo đức.

– Vì nghĩ rằng, mình chỉ làm thuê lấy tiền.

– Nhưng cuối cùng, mình lại biến mình thành thằng thất đức. Vì ông chủ chỉ nói, còn mình thì làm.

  1. Kết hôn mà không có tình yêu.

– Vì nghĩ rằng” Cưới rồi, về sẽ yêu.

– Nhưng chưa kịp yêu thì đã ly hôn.

Còn không, thì sống bên nhau, nhưng không biết mùi hạnh phúc.

  1. Gửi tiền, nhờ người khác mua đất, mà mình thì không đứng tên.

– Vì lòng tin tưởng, và cũng chẳng bao nhiêu tiền.

– Nhưng mấy năm sau,

giá đất nhảy lên mấy chục lần, kèm theo lòng tham con người nổi dậy, bắt đầu sinh tranh chấp.

  1. Sống thiếu lập trường (đẽo cày giữa đường ).

– Vì nể người, nên ai nói gì cũng theo.

– Nhưng kết quả

mình chẳng làm được việc gì cho tốt hết.

  1. Sống hà tiện.

– Vì cứ nghĩ: Nhịn ăn, để tích góp về già.

– Nhưng

chưa già đã chết,

hoặc già rồi, thì tiền núi cũng chẳng cần, vì đã kiệt sức.

Sưu tầm