UBMV Di Dân: Bách hoá cho di dân

print
LINK TRỰC TIẾP
 
1. Chương trình:
 
2. Danh sách Bách Hoá Xanh:

 

MẪU DANH SÁCH HỘ NGHÈO

LINK TẢI VỀ FILE WORD

MAU DS HO NGHEO (50 NGUOI)

Quý Cha chỉ cần điền vào mẫu trên rồi gởi về UBMVDD.
(Có xác nhận của cha sở hoặc cha đặc trách di dân phía cuối danh sách)
Con xin hết lòng cảm ơn. 
VP UBMVDD
 
Văn phòng Ủy ban Mục vụ Di dân – HĐGM VN
72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh, VIETNAM
 
Điện thoại: (08) 38202703
For English speaking (+84) 903096556

*****

DANH SÁCH NGƯỜI NGHÈO THUỘC DẠNG LO CƠM TỪNG BỮA

ĐĂNG KÝ NHẬN PHIẾU 100.000 VNĐ MUA HÀNG

TẠI CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH

 

Địa chỉ cửa hàng Bách Hóa Xanh sử dụng phiếu: ________________________________________________

 

STT

Họ tên người nghèo nhận phiếu

Số DTDĐ

Chỗ ở hiện tại (địa chỉ lưu trú)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

 21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

 31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

35

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 

41

 

 

 

42

 

 

 

43

 

 

 

44

 

 

 

45

 

 

 

46

 

 

 

47

 

 

 

48

 

 

 

49

 

 

 

50

 

 

 

 (Tối đa 50 người)

 

Họ tên người duyệt danh sách này:

 

 

Chữ ký:

 

 

 

Vị trí/Chức danh:

 

Số ĐT liên hệ:

 

Ngày duyệt:

 

Email liên hệ (nếu có):