Vài Cảm Nghĩ Khi đến lớp Thánh Kinh tại Giáo Xứ.

print

Vài Cảm Nghĩ Khi đến lớp Thánh Kinh tại Giáo Xứ.

vô hạ

1.Chúa Giêsu đã đến trần gian, sống đời bình dân, chịu nhiều gian khó như tôi. Ngài đã vâng lời Chúa Cha  đến chết trên thập giá  để cứu chuộc tội cho tôi và mọi người. Trước khi về trời, Ngài đã để lại cho con cái loài người “Nhị Bảo”: đó là Mình Máu Người và chính Lời của Người trong Thánh Kinh. 

2. Khi đi dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, tôi được chính Chúa Giêsu,  Vị Thầy Cả trên các Kẻ Cả, tiếp tục thân thương dạy bảo, qua ba bài đọc trong phần Phụng Vụ Lời Chúa (thánh lễ ngày thường chỉ đọc 2 bài). Những  bài đọc nầy được trích ra xoay vòng, tuỳ mùa, tuỳ duyên, từ ba phần/ba sách trong toàn bộ 73  cuộn nhỏ của  toàn tập Thánh Kinh Cựu và Tân Ước. 

3.Từ nguyên thỉ lúc khởi nguyên, Chính Chúa Giêsu, được công nhận là Lời (Gioan 1:1-4). Ngài là Lời của Chúa Cha phán bảo, chỉ dạy “chỉ đạo”  đưa tới hành động sáng tạo nên vũ trụ xinh đẹp. Khi bạn viết một dòng chữ hay dòng văn, thì văn chính là con người của bạn. Vậy Lời trong Thánh Kinh  đạo ta, chính là con Người Giêsu,  Ngôi hai Thiên Chúa Nhập Thể giáng trần để chỉ đạo và thêm nữa Lời Ngài cũng là lương thực tinh thần cho nhân thế: “Lời của Ngài ngọt biết bao cho lưỡi con,  ngọt hơn mật ong cho miệng con” TV 119: 103, Kh 10:9b. “Lời Ngài là đèn soi những bước chân con, là ánh sáng cho nẻo đường của con”  Tv. 119:105.  

4.Là nguời Công giáo,   sống đạo qua các Bí tích, đặc biệt thường xuyên  “đi lễ” tôi còn phải sống  Lời Chúa, vì Mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ và Lời Chúa được con cái Chúa tôn thờ như nhau, ngang nhau, theo lời dạy của Vị Thánh Cả Augustin (354-430) Giáo Phụ, Tiến Sĩ, Thần học gia,  Triết gia, Luân lý gia, nhà hùng biện, Giám Mục  Hippone (Giáo phận nầy là tên xưa của tỉnh Annaba, Algeria).  Nhưng sống Lời Chúa bằng cách nào? 

5.Cha Bổn Sở rất mong muốn, cho phép và luôn  hổ trợ tinh thần học hỏi lời Chúa, nên một lớp tìm hiểu thêm và học hỏi Thánh Kinh hằng tuần được mở ra cho mọi thành viên của Xứ Đạo, do Quí Cha Thầy có khả năng được mời tới. Lớp  học 2 tiếng,  với Sách Khởi Nguyên/Sáng Thế, từ đầu tháng 10/ 2018, sau Thánh Lễ 5 giờ chiều mỗi thứ hai. Sẽ học cho tới sách cuối Khải Huyền.   

6.Có hơn 50 người tham dự trong hai lớp vừa qua.  Lớp học vẫn luôn mở rộng cho mọi người, xin cứ đến khi có thể, đừng ngại trễ. Chỉ sợ, theo lời ông bà và  người xưa răn dạy:  “vô tri thì bất mộ” hoặc ngược  lại “vô mộ thì bất tri”. Nên tôi ráng cố gắng vượt lên trên hai chiếc vòng kiềm toả kim cô nầy, để ráng đi học Thánh Kinh mỗi tuần 1 lần, khi tôi nói không có giờ.  Xin đừng tự buồn lòng hay giận tôi mà tội nghiệp. 

7.Những bài giảng ngắn gọn (3 phút – 5 hay 10 phút)  của vị chủ tế trong Thánh lễ coi như chưa đủ cho người Công Giáo, vì chính các Ngài cũng phải học,  đọc, suy niệm, cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày, nên tôi cũng phải bắt chước tấm gương nầy ít nhiều cho  riêng tôi suốt đời.   

8.Xin quí giáo hữu cứ tới mà xem lớp Thánh Kinh nầy thân ái và yêu thương nhau dường nào. Anh chị em lớp đó  cùng có dịp gặp nhau, thêm cơ hội chia xẻ tâm tình khúc nôi riêng tư, và  cùng  học hỏi cho biết  nhiều sắc thái gốc cạnh đặc thù của Lời Chúa và đặc biệt lời Ngài hôm nay dạy tôi điều gì? Tôi nắm bắt Ngài được sức mấy? và tôi làm gì được trong hoàn cảnh sống nầy, để ráng tự hủy mình ra không, dù khó đó, nhưng hi vọng được nên giống Ngài mỗi ngày một hơn.