Văn Hoá Giao Tiếp: Bài 9 – Văn Hoá Giao Tiếp Qua Email

print

Văn Hoá Giao Tiếp

BÀI 9: VĂN HÓA GIAO TIẾP QUA EMAIL

THẦY GIUSE NGUYỄN VĂN QUÝNH

  

 

“Viết mail là một nghệ thuật, người biết cách giao tiếp bằng email là một nghệ sĩ”. Thế nên, chúng ta hãy tìm hiểu cách giao tiếp qua email, để trở nên một “nghệ sĩ” tài ba trong thế giới kỹ thuật số. Dưới đây là một số nguyên tắc ứng xử văn minh qua email:
 
– Cách trình bày email
– Quy tắc viết email
– Viết tiêu đề cho email
– Gửi vào mục cc.
– Gửi vào mục bcc.
– Điền email người nhận sau cùng.
– Kiểm tra email trước khi gửi
– Khi nhận được email