Vatican News phỏng vấn cha Phương Đình Toại về mái ấm Mai Tâm

print

Vatican News phỏng vấn cha Phương Đình Toại về mái ấm Mai Tâm

Vatican News – Tiếng Việt

Thực hiện: Văn Yên, SJ

Cuộc phỏng vấn với cha Phương Đình Toại dòng Camillo về những dấn thân của các cha các thầy dòng Camillo cho các em nhiễm HIV tại Mái ấm Mai Tâm.

Các câu hỏi phỏng vấn:

  1. Về Mái Ấm Mai Tâm, xin cha chia sẻ lý do và những bước đầu thành lập Mái Ấm.
  2. Hiện tại của Mái Ấm như thế nào?
  3. Khi sống chung như vậy thì có xảy ra việc lây nhiễm cho những em chưa bị nhiễm?
  4. Cơ hội tương lai của các em thế nào?
  5. Có lẽ Mái Ấm Mai Tâm không chỉ là nơi chăm sóc thể lý nhưng còn là nơi nâng đỡ về tinh thần. Xin cha cho biết những giá trị cốt lõi của Mái Ấm Mai Tâm mà các cha đang phục vụ!
  6. Nếu được phép, con xin hỏi một vấn đề thực tế, đó là vấn đề tài chính, việc thu chi của Mái ấm Mai Tâm như thế nào?
  7. Có một ca đoàn lấy tên cùng với tên của Mái Ấm, xin cha cho biết về cơ duyên và tương quan của ca đoàn Mai Tâm với Mái ấm như thế nào?
  8. Như là một người “trong nghề”, cha có thể nói gì với cộng đồng về những người bệnh và về bệnh này.