Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ

print

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY A

St 2,7-9;3,1-7 ; Rm 5,12-19 ; Mt 4,1-11

 Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ

 I. HỌC LỜI CHÚA

  1. TIN MỪNG : Mt 4,1-11

(1) Bây giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. (2) Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. (3) Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi !”. (4) Nhưng Người đáp : “Đã có lời chép rằng : “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. (5) Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, (6) rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. (7) Đức Giê-su đáp : “Nhưng cũng đã có lời chép rằng : “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”. (8) Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, (9) và bảo rằng : “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”. (10) Đức Giê-su liền nói : “Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi !” (11) Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

  1. Ý CHÍNH :

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giê-su như một Mô-sê Mới, lãnh đạo một cuộc Xuất Hành Mới. Người còn là hiện thân của dân Ít-ra-en Mới vào sa mạc sống lại kinh nghiệm của dân Ít-ra-en xưa trên núi Xi-nai (x Đnl 8,2-4). Có điều khác với Ít-ra-en xưa, Người đã qua các cơn cám dỗ thử thách mà vẫn trung thành với ơn gọi của mình. Người muốn nêu gương cho các tín hữu hôm nay về cách chống trả các cơn cám dỗ của ma quỷ.

  1. CHÚ THÍCH :

– C 1-4 : + Được Thần Khí dẫn vào hoang địa : Thần khí đã ngự xuống trên Đức Giê-su khi chịu phép rửa, giờ đây lại hướng dẫn Người vào nơi hoang vắng, có lẽ là một hang núi gần thành Giê-ri-cô. + Để chịu quỷ cám dỗ : Cám dỗ đồng nghĩa với sự thử thách do ma quỷ thực hiện. Khi bị cám dỗ mà chiều theo thì mới phạm tội. Còn nếu cương quyết chống trả, lại còn có công. Đức Giê-su cũng trải qua sự thử thách, nghĩa là lựa chọn giữa tốt và xấu. Thần Khí đã đặt Đức Giê-su vào một hoàn cảnh để Người tự khẳng định lập trường và chứng tỏ là Con hiếu thảo luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa. + Bốn mươi đêm ngày : Cũng như Mô-sê trước khi nhận hai bia đá Giao ước, đã lên núi bốn mươi ngày đêm, ăn chay cầu nguyện (x. Đnl 9,9), và sau đó lại ăn chay thêm bốn mươi ngày đêm để sấp mình xin Đức Chúa nguôi giận mà tha tội cho dân Ít-ra-en đã vi phạm Giao ước khi đúc tượng bê vàng để thờ lạy (x. Đnl 9,18). Ngoài ra con số bốn mươi thường được dùng trong Thánh Kinh để ám chỉ một thời gian khá dài như : lụt đại hồng thủy kéo dài suốt bốn mươi ngày đêm, dân Ít-ra-en đi trong hoang địa bốn mươi năm, Vua Đa-vít cai trị bốn mươi năm, từ lễ Phục Sinh đến lễ Thăng Thiên kéo dài bốn mươi ngày … Sở dĩ Đức Giê-su có thể nhịn đói suốt bốn mươi ngày đêm là nhờ ơn Chúa nâng đỡ. + Nếu ông là Con Thiên Chúa : Tước hiệu này thuộc nội dung các lời hứa về Đấng Mê-si-a con vua Đa-vít (x. Tv 2,7; 89,27). Ngoài ra tước hiệu này còn có ý nghĩa về Thần tính của Đức Giê-su. + Hãy truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi : Ma quỷ cám dỗ Đức Giê-su biến đá thành bánh, hy vọng có thể do bị đói khát, Người sẽ quên đi tư cách Mê-si-a để làm theo ý mình hơn là làm theo ý Thiên Chúa. + Đã có lời chép: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh…” : Đây là lời trong Sách Đệ Nhị Luật (8,3) mà Đức Giê-su đã chọn để vâng Lời Thiên Chúa, nhờ đó Người đã chiến thắng ma quỷ. Sau này Người cũng nói : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34).

– C 5-7 : + “Hãy gieo mình xuống đi” : Ma quỷ xúi Đức Giê-su thử thách quyền năng Thiên Chúa khi gieo mình từ trên cao rơi xuống để được Thiên Chúa cứu giúp. + Có lời chép rằng : “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn…” : Xa-tan đã nêu ra câu Thánh Vịnh này hiểu theo nghĩa đen (Tv 91,11-12). + Nhưng cũng đã có lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách…” : Đây là câu Kinh Thánh trong sách Đệ nhị luật : “Anh em đừng thách thức Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như anh em đã thách thức ở Ma-xa” (Đnl 6,16). Ngược lại với dân Ít-ra-en xưa đã đòi Đức Chúa phải làm dấu lạ để chứng tỏ quyền năng, còn Đức Giê-su ở đây hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa không cần phải nhìn thấy dấu lạ (x. Ga 6,30-33).

– C 8-11 : + Đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian… : Câu này nhắc lại sự kiện xưa kia Mô-sê lên núi Nê-bô và đã được Đức Chúa cho nhìn thấy toàn bộ Miền Đất Hứa (x. Đnl 31,1-4). Nay ma quỷ cũng tác động làm cho Đức Giê-su tưởng tượng ra mình đang ở trên núi và nhìn thấy những của cải châu báu để cám dỗ Người thờ lạy nó như thờ chúa tể để được nó ban cho của cải trần gian. + Xa-tan kia, xéo đi ! : Xa-tan nghĩa là “tên cám dỗ”. Sau này Đức Giê-su cũng xua đuổi Phê-rô giống như thế khi ông cám dỗ Người đừng theo con đường thập giá như Chúa Cha muốn (x. Mt 16,23). + Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi : Đây là câu trích trong sách Đệ nhị luật (6,4.13), dạy dân Ít-ra-en chỉ duy có một Đấng mọi người đều phải phụng sự tôn thờ là Thiên Chúa.

  1. HỎI ĐÁP :

HỎI 1) Cám dỗ là gì ? Bị cám dỗ thì đã phạm tội chưa ? Ta cần làm gì để khỏi sa chước cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt mình ?

ĐÁP :

– Cám dỗ là việc ma quỷ xúi một người phạm tội chống lại Thiên Chúa để cố tình làm điều trái với các lệnh Ngài truyền.

– Mỗi cơn cám dỗ thường có ba giai đoạn : Một là ma quỷ gợi lên một hình ảnh, một tư tưởng xấu trong tâm trí người ta. Hai là ma quỷ xúi người ta thỏa mãn đam mê dục vọng ấy bằng sự ưng thuận. Ba là sự chọn lựa tự do : nếu người ta chiều theo ma quỷ tức là đã phạm tội làm cho Chúa buồn lòng. Còn nếu từ chối không nghe theo ma quỷ cám dỗ, họ sẽ được chúc phúc và làm cho Chúa vui lòng.

– Để khỏi sa chước cám dỗ của ma quỷ, chúng ta cần dùng ba phương thế như sau : Một là năng hãm mình và ăn chay noi gương Đức Giê-su ăn chay suốt bốn mươi đêm ngày nên đã làm chủ được bản năng và dễ dàng chiến thắng ma quỷ cám dỗ; Hai là siêng năng học sống Lời Chúa, vì Lời Chúa là đèn soi dẫn và là thanh gươm hai lưỡi sắc bén giúp đương đầu với ma quỷ, noi gương Đức Giê-su đã dùng Lời Chúa để chiến thắng ma quỷ cám dỗ; Ba là năng cầu xin ơn trợ giúp và luôn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần noi gương Đức Giê-su xưa.

HỎI 2) Đức Giê-su bị ma quỷ cám dỗ chỉ trong tâm trí hay trong thực tế ?

ĐÁP : Việc quỷ đặt Đức Giê-su lên nóc Đền thờ, đem Người lên một ngọn núi cao và chỉ cho Người xem tất cả vinh hoa lợi lộc của các nước trên thế gian… cho thấy Đức Giê-su đã bị ma quỷ cám dỗ nhưng chỉ trong tâm trí, chứ không thực sự đem Người từ nơi này đến nơi kia.

HỎI 3) Đức Giê-su đã trải qua cơn cám dỗ của ma quỷ để làm gì ?

ĐÁP : Sau khi chịu phép Rửa của Gio-an và được xức dầu thiêng liêng tấn phong làm Đấng Ki-tô, Đức Giê-su đã được Thần Khí dẫn đưa vào hoang địa để ăn chay 40 đêm ngày và chịu ma quỷ thử thách cám dỗ. Sở dĩ Người chịu ma quỷ cám dỗ là nhằm ba mục đích như sau :

– Một là cho chúng ta thấy : Người là A-đam Mới và đại diện dân Ít-ra-en Mới thời Tân Ước, để luôn vâng theo thánh ý Thiên Chúa, trái với nguyên tổ A-đam E-và xưa trong vườn địa đàng (x St 3,1-24), và dân Ít-ra-en xưa trong thời kỳ Xuất Hành (Đnl 8,2-4), đã nghe theo ma quỷ cám dỗ mà phạm tội chống lại Thiên Chúa.

– Hai là để chứng minh : ăn chay cầu nguyện là phương thế hữu hiệu giúp ta làm chủ bản thân và chiến thắng được ma quỷ cám dỗ (x Mt 17,21; Mc 9,29).

– Ba là để nêu gương luôn vâng theo Thần Khí hướng dẫn : Nếu chúng ta năng học sống Lời Chúa, chúng ta sẽ làm theo thánh ý Chúa hơn theo ý riêng mình, như Đức Giê-su có lần đã quở trách tông đồ Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy. Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23).

 

II. SỐNG LỜI CHÚA

  1. LỜI CHÚA : Đức Giê-su liền nói : “Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Mt 4,10).
  2. CÂU CHUYỆN :

1) TAM THẬP LỤC KẾ : ĐÀO VI THƯỢNG SÁCH

Ở núi Phong Khê đất Thục có một giống đười ươi có bộ mặt giống như người. Chúng biết nói cười và máu của chúng được người ta dùng làm thuốc nhuộm quần áo rất tốt, nên các thợ săn thường săn bắt chúng. Biết được loài đười ươi này thích uống rượu và đi guốc, thợ săn đã đem rượu và guốc bày la liệt trên một đồng trống để nhử chúng, rồi ẩn núp chờ đợi. Dù sống sâu trong rừng, nhưng loài đười ươi lại có khứu giác rất nhậy nên vẫn ngửi được mùi rượu thơm, liền rủ nhau đến uống. Những con già đời đoán biết đó là cái bẫy của bọn thợ săn, liền nhắc nhở cả bầy rằng : “Hãy cảnh giác, đừng khờ dại uống rượu và đi guốc kẻo bị mắc mưu của bọn người độc ác kia”. Thế là cả bầy buồn bã bỏ đi. Nhưng rồi một con bị mùi rượu thơm hấp dẫn đã không cưỡng lại được, liền bất chấp lời khuyên khôn ngoan và rủ đồng bọn quay lại. Rồi “quen mui thấy mùi ăn mãi”, chúng tranh dành nhau chí choé nốc cạn hết bầu này đến bầu rượu khác. Đến lượt các con già cả khôn ngoan tuy biết là nguy hiểm, nhưng phần vì không thể cưỡng được sự hấp dẫn của mùi thơm rượu, và phần khác hùa theo bầy đàn bất chấp nguy hiểm nên lao vào uống no say. Sau đó chúng xỏ chân vào guốc bên cạnh bước tới bước lui ngả nghiêng trông thật tức cười. Bấy giờ bọn thợ săn liền hè nhau từ chỗ ẩn nấp, nhất tề xông đến vây bắt. Thấy bọn thợ săn đến gần, bầy đười ươi liền bỏ chạy tán loạn. Nhưng chân đi guốc không quen, đã bị vấp té vào nhau và cuối cùng bị bọn thợ săn bắt gọn.

Than ôi ! Biết rõ người ta đặt bẫy hại mình, mà vẫn lao vào ăn uống đến nỗi bị mất mạng thì thật ngu dại lắm thay ! Đối với các bạn trẻ hôm nay thì rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút chích sì-ke ma túy… là những thứ làm băng hoaị nhân phẩm, trở thành những kẻ trộm cướp giết người, rồi còn có thể bị lây nhiễm HIV-AIDS. Thế mà vẫn nhắm mắt lao mình vào các đam mê đó thì chẳng phải khờ dại lắm sao ?

Trước các cơn cám dỗ về đam mê sắc dục và ma túy, thì đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có đủ bản lãnh chống lại được, và cần phải làm như cổ nhân dạy : “Tam thập lục kế : Đào vi thượng sách” (Ba mươi sáu phương thế thì chạy trốn là phương thế hay nhất). Đừng bao giờ thử hút chích sì ke ma túy chỉ một lần, đừng thử đi bia ôm một lần cho biết… Vì thử dù chỉ một lần mà thôi là đã bắt đầu tiến trình biến thành con nghiện và khó lòng thoát ra được !

2) TỪ ĂN CẮP QUẢ TRỨNG DẪN ĐẾN ĂN TRỘM CON BÒ :

Đức Cha ARTHUR TONE đã thuật lại một câu truyện đau lòng như sau :

Trong ngôi nhà tù nổi tiếng Sing Sing ở New York (Hoa Kỳ), một tù nhân bị đem ra hành hình vì tội đã giết chết một cảnh sát viên. Trước khi chết, người ta cho anh ta nói mấy lời cuối cùng. Với một giọng điệu đau đớn anh ta đã thét lớn lên như sau : “Tất cả  đã bắt đầu khi tôi ăn cắp đồng năm xu trong túi của mẹ tôi…..Rồi lần hai tôi ăn cắp hai đông năm xu… Sau đó, tôi ăn cắp đồ vật của bạn bè ở trường học, của người lạ ở tiệm tạp hóa, ở tiệm thuốc tây… Rồi tôi và hai thằng bạn rủ nhau đi cướp giật và chúng tôi kiếm được ngày một nhiều tiền hơn. Sau đó muốn có thật nhiều tiền để khỏi phải đi cướp hàng ngày, chúng tôi đã quyết định cướp Ngân hàng và lần đó tôi buộc phải bắn chết một viên cảnh sát bắt tôi. Đó. Tất cả tội phạm lớn lao của tôi bắt đầu chỉ từ ăn cắp một đồng năm xu !”

Từ ăn cắp năm xu đến ăn cướp nhà băng và phạm vào tội giết người. Con đường tưởng thật xa, nhưng thực tế lại rất gần ! Cũng vậy, từ một ly rượu cho đến thói xấu say xỉn triền miên… Con đường cũng tương tự như thế. Có ai ngờ được rằng : chỉ một lần hút thử xì ke mà rồi sau đó nạn nhân rơi vào thói nghiện ngập triền miên lúc nào không hay. Con đường tưởng thật xa, nhưng thực tế lại rất gần !

3) NGỌN ĐUỐC VÂN TRƯỜNG :

Đời Tam quốc, Quan Văn Trường sau khi bị thua trận thảm bại ở Hạ Bì. Ông phải đơn thương độc mã bảo vệ hai bà chị dâu (vợ của Lưu Bị) tam thời đến nương tựa nhà của Tào Tháo. Đêm đến, Tào Tháo cố tình sắp xếp cho ba người ở chung trong một căn phòng, dụng ý muốn cho chị em phạm tội loạn luân, và chúa tôi sẽ nghi ngờ và hận thù nhau.

Quan Vân Trường một dạ thẳng ngay không để tà tâm quyến rũ. Ông tay cầm đuốc, tay cầm sách Xuân Thu đọc từ tối đêm đến sáng. Mọi người thấy vậy khen Vân Trường là người chính trực. Từ đó người ta dùng câu “Ngọn đuốc Vân Trường” để ám chỉ những người lòng ngay dạ thẳng, quyết không để đam mê dục vọng chiến thắng sự thanh khiết của mình.

4) TÁC DỤNG CỦA RƯỢU TRÊN LOÀI NGƯỜI :

Một câu chuyện cổ bắt nguồn từ chuyện tổ phụ No-e trong sách Sáng Thế (St 9,20-25) về tác dụng của rượu như sau :

Sau cơn lụt đại hồng thủy kéo dài 40 đêm ngày, tổ phụ No-e cùng con cái đưa các con vật ra khỏi tàu dựng lều và làm nghề nông trồng cấy nhiều cây trái từ các hạt giống đã mang lên tàu trước khi bị lụt. Một hôm No-e đang dựng giàn trồng nho phía sau nhà, Xa-tan lấy làm lạ tiến lại gần hỏi rằng :

– Ông đang trồng cây gì thế ?

– Cây nho.

– Nó có lợi ích gì không ?

– Có chứ. Trái nó vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng. Từ trái nho còn có thể chế biến ra rượu ngon làm hưng phấn lòng người nữa. No-e trả lời.

– Vậy thì ông hãy để ta giúp ông một tay nhé.

Sau đó Xa-tan liền giết một con dê, một con sư tử, một con lừa và một con heo, lấy máu của bốn con vật hòa chung với nước và dạy No-e hằng ngày hãy tưới thứ nước pha hỗn hợp ấy lên các gốc nho. Thế là nhờ được tưới bằng nước pha máu của bốn con vật kia mà các cây nho đã lớn rất nhanh. Khi tới lúc nho chín, ông No-e đã thu hoạch được một vụ mùa bội thu. Ngoài việc ăn trái ngọt, No-e còn làm bồn ép nho thành nước cốt và ủ lên men trở thành rượu rất ngon làm say đắm lòng người.

Một hôm nhân khi con cháu ra ngoài đồng làm việc, No-e lấy thùng rượu nho ra uống thử. Sau khi uống hết ly đầu, ông cảm thấy tâm trí hưng phấn và mở miệng ca hát vui vẻ giống như con dê kêu « be, be »; Ông uống tiếp ly thứ hai thì lại thấy mình khỏe mạnh giống như một con sư tử; Khi uống đến ly thứ ba thì ông bỗng trở nên lú lẫn ngu dốt giống như một con lừa; Sau cùng khi uống hết ly thứ tư thì ông không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ biết làm theo bản năng giống như một con heo. Kinh thánh đã thuật lại như sau : No-e đã thoát y nhảy múa rồi nằm ngủ trần truồng ở giữa lều. Kham là cha của Ca-na-an thấy cha nằm trần truồng liền kêu Sêm và Gia-phét vào xem. Hai người này thấy vậy đã vội lấy chiếc áo choàng của cha cùng nhau đi giật lùi để che đậy cho cha. Khi tỉnh rượu, ông No-e nghe biết điều Kham đã tỏ thái độ bất hiếu với mình liền chúc dữ cho dòng dõi Kham và Ca-na-an, sẽ phải làm đầy tớ cho các anh em mình.

  1. SUY NIỆM :

1) CÁM DỖ XƯA VÀ NAY :

Ngày nay, Xa-tan không hiện nguyên hình để dụ dỗ chúng ta, nhưng nó ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi chung quanh chúng ta, nhằm lôi kéo chúng ta khỏi con đường của Chúa, để sống phóng đãng theo ý muốn của mình.

Ngày nay ma quỷ cũng cám dỗ lòai người chúng ta về ba phương diện Danh Lợi Thú như xưa đã từng cám dỗ Đức Giê-su về ba phương diện này như sau :

+ Một là về THÚ VUI : Xưa ma quỷ xúi Đức Giê-su biến các viên đá cuội trở thành bánh mì mà ăn, tức là dùng quyền năng Thiên Chúa để thỏa mãn các nhu cầu vật chất thể xác, giống như dân Ít-ra-en trong hoang địa ngày xưa đã kêu trách Đức Chúa và Mô-sê khi họ bị đói khát và thèm thịt thà và các thứ rau thơm mà họ đã từng ăn khi còn ở Ai cập (x. Xh 16,3). Ngày nay ma quỷ cũng thường cám dỗ chúng ta tìm thỏa mãn các đam mê xác thịt bất chính như ăn chơi sa đọa, rượu chè say xỉn và hút chích ma túy…

+ Hai là về DANH VỌNG : Xưa ma quỷ xúi Đức Giê-su nhảy từ nóc Đền thờ xuống để được người đời khen ngợi là tài giỏi và cũng để thử thách Thiên Chúa, đòi Chúa phải chứng tỏ quyền năng bằng việc làm phép lạ cứu mình thóat chết (x. Lc 23,35). Ngày nay ma quỷ cũng thường cám dỗ chúng ta thử thách quyền năng Thiên Chúa khi đòi Chúa làm phép lạ trái với định luật do Chúa đã an bài trong thiên nhiên để chiều theo sở thích riêng của chúng ta !

+ Ba là QUYỀN LỢI : Xưa ma quỷ xúi Đức Giê-su sấp mình thờ lạy nó để được nó ban cho quyền hành trên muôn nước và được hưởng lợi lộc giàu sang (x. Xh 32,6). Ngày nay ma quỷ cũng thường cám dỗ chúng ta chối bỏ Thiên Chúa và tôn thờ sức mạnh của tiền tài, chọn làm những việc bất chính mang lại nhiều tiền như: buôn bán sì ke ma túy, mở quán bia ôm, cà phê tươi mát, tin theo thầy bói, đồng bóng, cầu cơ, buôn lậu, tham nhũng, sản xuất hàng nhái…

2) CÁC PHƯƠNG THẾ CHIẾN THẮNG MA QUỶ CÁM DỖ :

+ Một là ĂN CHAY và CẦU NGUYỆN : Người đã vào hoang địa ăn chay cầu nguyện suốt 40 đêm ngày. Ma quỷ đã đánh thẳng vào điểm yếu của Đức Giê-su là tình trạng bị đói để xúi Người biến đá thành bánh ăn. Nhưng nhờ nội lực mạnh mẽ do ăn chay cầu nguyện, mà Người đã chiến thắng ma quỷ. Sau này Người cũng dạy các môn đệ phải dùng phương thế này như sau : “Giống quỷ ấy chỉ trừ khử được bằng lời cầu nguyện thôi” (Mc 9,29). Người cũng trả lời ma quỷ cám dỗ : “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).

+ Hai là HỌC SỐNG LỜI CHÚA : Lời Chúa chính là khiên thuẫn của chúng ta chống lại các cơn cám dỗ. Một khi lời Chúa đã thấm nhiễm vào con tim, khối óc, thì đương nhiên sẽ biểu lộ ra trong cách suy nghĩ nói năng và hành động, nhờ đó chúng ta có thể chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ thế gian và xác thịt mình. Do đó chúng ta cần siêng năng học sống Lời Chúa.

Nhờ xác tín Lời Chúa biểu lộ ý Chúa Cha nên Đức Giê-su thay vì chọn theo dục vọng thỏa mãn thú vui xác thịt, tìm kiếm danh vọng trần gian và của cải tiền bạc, thì Người luôn làm theo thánh ý Cha biểu lộ qua lời Sách Thánh. Trong vườn cây dầu, đối diện với cuộc khổ nạn gần kề Đức Giê-su đã chọn theo ý Chúa Cha qua lời cầu nguyện : “Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha” (Mt 26,39).

Để tránh áp dụng lệch lạc Lời Chúa do ma quỷ đưa ra, Đức Giê-su đã nhấn mạnh về ý nghĩa đích thực của Lời Chúa như sau : “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (x. Đnl 8,3). Để đáp lại ma quỷ cám dỗ tìm danh vọng tiếng khen bằng việc gieo mình từ nóc Đền thờ xuống đất, Đức Giê-su đã đưa ra Lời Sách Thánh : “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (x. Đnl 6,16). Đáp lại cám dỗ thần phục ma quỷ để được quyền cao chức trọng, Đức Giê-su đề cao Lời Chúa : “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và thờ phượng một mình Người mà thôi” (x. Đnl 6,13).

3) PHẢI LÀM GÌ CỤ THỂ ĐỂ CHIẾN THẮNG MA QUỶ CÁM DỖ ?

Ngày nay chúng ta cũng cần noi gương Đức Giiee-su chống trả cám dỗ bằng những phương cách như sau :

+ Xa lánh dịp tội : bằng cách không gặp bạn bè xấu đã từng cám dỗ ta nghiện hút, rượu chè, trai gái, trộm cướp. Tránh tò mò truy cập vào các trang phim ảnh xấu trên mạng in-ter-net vì dễ dẫn đến hành vi thủ dâm và chơi bời trác táng.

+ Chăm chỉ làm việc : Chu toàn các việc bổn phận trong gia đình xã hội và tránh sự lười biếng ở không. Vì “Sự lười biếng là cha của mọi thói hư tật xấu”.

+ Năng đọc kinh Lạy Cha : Nhất là cầu xin Cha : “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

+ Cậy nhờ ơn Chúa giúp : Mỗi khi bị cám dỗ hãy làm dấu thánh giá và kêu cầu ơn Chúa trợ giúp như thánh Phê-rô khi sắp bị chìm : “Lạy Thầy, xin cứu giúp con !” Noi gương Đức Giê-su mạnh dạn xua đuổi ma quỷ cám dỗ như sau : “Xa-tan, hãy xéo đi !” (Mt 4,10).

+ Đam mê một thú vui lành mạnh : Chẳng hạn : xem phim truyền hình, chơi một môn thể thao lành mạnh như đá bóng, bơi lội, câu cá…

+ Gia nhập một đoàn thể đạo đức : Chẳng hạn : tập hát ca đoàn, họp lê-gi-ô Ma-ri-ae, sinh hoạt hiêp sống Tin Mừng trong Hiệp Hội Thánh Mẫu… để hằng tuần họp nhau học Lời Chúa và làm các công tác bác ái phục vụ người nghèo, thăm viếng tha nhân và góp phần truyền giáo…

  1. THẢO LUẬN :

1) Bị cám dỗ đã phạm tội chưa ? 2) Bạn có nên thử Thiên Chúa bằng việc cầu xin khỏi bệnh mà không chịu uống thuốc theo toa bác sĩ, xin thi đậu mà lười biếng không chịu học hành, xin được trúng số… hay không ? 3) Trong các phương thế trên, bạn nghĩ phương thế nào hiệu quả nhất và dễ áp dụng nhất để có thể chiến thắng ma quỷ cám dỗ ?

  1. NGUYỆN CẦU :

– LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin giúp con biết nghe theo lời khuyên của thánh Phê-rô Tông Đồ : “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1 Pr 5,6-9). Nhờ đó, con sẽ trở nên con ngoan hiếu thảo, luôn làm đẹp lòng Chúa Cha, noi gương Chúa khi xưa.- AMEN.

LM ĐAN VINH