Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 2: Cầu cho các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến

print

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 2:

Cầu cho các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến

Trong tháng này,/ chúng ta cùng cầu nguyện/ cách đặc biệt cho các nữ tu/ và những người nữ sống đời thánh hiến./

Giáo Hội sẽ ra sao/ nếu không có các nữ tu/ và những nữ giáo dân/ sống đời thánh hiến?/ Giáo Hội thật khó hiểu nếu không có họ./

Tôi khuyến khích/ tất cả những người nữ sống đời thánh hiến/ hãy phân định và chọn lựa/ điều gì là tốt nhất cho sứ vụ của mình,/ khi đối diện với những thách đố của thế giới/ mà chúng ta đang sống./

Tôi khuyến khích họ/ tiếp tục duy trì làm việc/ và gần gũi với anh chị em nghèo khổ,/ với những người bị gạt ra bên lề xã hội,/ với hết thảy những ai là nạn nhân/ của những kẻ buôn người;/ tôi đặc biệt mời gọi họ/ gần gũi với những anh chị em này./

Và chúng ta hãy cầu nguyện cho họ/ biết tỏ bày vẻ đẹp của tình yêu/ và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa/ trong vai trò là những giáo lý viên,/ những thần học gia/ và những người hướng dẫn thiêng liêng./

Tôi mời gọi họ đấu tranh/ khi trong một vài hoàn cảnh/ họ bị đối xử cách bất công,/ ngay cả trong lòng Giáo Hội;/ khi họ phục vụ nhiều đến nỗi/ bị biến thành người nô lệ/ – đôi khi, bởi người nam trong Giáo hội./

Mong họ không nản chí./ Xin cho họ tiếp tục/ làm cho sự tốt lành của Thiên Chúa/ được biết tới/ qua những công việc tông đồ/ mà họ đang làm./ Nhưng trên hết/là qua chứng tá đời sống thánh hiến của họ./

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nữ tu/ và những người nữ sống đời thánh hiến,/ cảm ơn họ/ vì sứ mạng và lòng can đảm của họ;/ xin cho họ tiếp tục tìm ra/ những giải pháp mới/ cho những thách đố của thời đại chúng ta./

Cha cảm ơn các con,/ các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến,/ cảm ơn vì những công việc các con làm,/ và cách thức mà các con thực hiện những công việc ấy./