Ý Cầu Nguyện Tháng 3-2019 Của Đức Giáo Hoàng

print

Ý CU NGUYN THÁNG 3-2019 CA ĐC GIÁO HOÀNG

POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR MARCH 2019

Cu Nguyn cho Công Nhn Quyn ca các Cng Đng Kitô Giáo được nhìn nhn

“Có thể có những khó khăn để chúng ta tin, nhưng ngày nay có nhiều người tử vì đạo còn hơn cả ở những thế kỷ đầu tiên. Họ bị bắt hại vì họ dám nói lên sự thật và loan báo về Chúa Giêsu Kitô cho xã hội hôm nay.

Tình trạng bắt hại này đặc biệt xảy ra tại những nơi mà tự do tôn giáo chưa được bảo đảm.

Tuy vậy, tình trạng bắt hại này cũng xảy ra tại các quốc gia chỉ bảo vệ tự do và nhân quyền trên lý thuyết và trên giấy tờ.

Chúng ta hãy cầu nguyện để các cộng đồng Kitô giáo, đặc biệt là những cộng đồng đang bị bách hại, cảm nhận được rằng Đức Ki-tô luôn gần gũi họ, và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng.”

(Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô)

***

Recognition of the Right of Christian Communities

It might be hard for us to believe, but there are more martyrs today than in the first centuries.[1]

They are persecuted because they speak the truth and proclaim Jesus Christ to this society.[2]

This happens particularly where religious freedom is not yet guaranteed.

However, it also happens in countries where, in theory and on paper, they protect freedom and human rights.

Let us pray that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected.[3]

[1] Pope Francis. Angelus. Saint Peter’s Square. 26 December 2016. “I shall tell you something: today’s martyrs are more numerous with respect to those of the first centuries.”

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2016/documents/papa-francesco_angelus_20161226.html

[2] Pope Francis. Morning Mass at the chapel at Domus Sanctae Marthae. April 4, 2014. But “even today, Christians are persecuted,” said the Pope. And they are persecuted “because they speak the truth and proclaim Jesus Christ to this worldly society, to this tranquil society that doesn’t want problems.” Truly, “there is much persecution today.”http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2014/documents/papa-francesco_20140404_prohibido-rezar.html.

[3]The Holy Father’s monthly intention for March entrusted to the Pope’s Worldwide Prayer Network (adapted).