5. Lời nguyện với Đức Maria

print

5. Lời nguyện với Đức Maria

 “Xin vâng”. (Lc 1,38)

 

 

Lạy Mẹ Maria!

Mẹ tuyệt vời khi thưa tiếng “Xin Vâng”,

để Con Thiên Chúa được xuống trần,

mang phận người để cứu độ muôn dân.

Tiếng “xin vâng” của Mẹ đạt tới tột đỉnh,

trong lời “xin vâng” dưới cây thập giá,

khi ôm xác Chúa Giêsu vào lòng.

Mẹ đã đón nhận tất cả với trái tim yêu,

để cùng hiệp dâng của lễ trên thập giá.

Mẹ diễm phúc vì đã tin điều Chúa hứa,

Mẹ tuyệt vời vì đã theo ý Chúa làm.

Xin đừng để con thể hiện ý mình,

nhưng xin vâng mọi điều theo ý Chúa.

Xin Mẹ giữ gìn con trong vòng tay Mẹ,

để khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin,

để nâng đỡ và soi sáng đức cậy,

để khích động và linh hoạt đức ái.

Xin dìu con trên nẻo đường thánh thiện,

biết âm thầm lặng lẽ sống hy sinh,

luôn trung trinh và từ bỏ chính mình,

để dâng hiến trọn một đời cho Chúa,

Cuối cùng, xin đặt con vào trái tim Mẹ,

luôn ôm lấy Mẹ trong trái tim con,

để một ngày kia được trọn niềm mơ ước,

là vui vầy bên Mẹ cõi thiên đường. Amen.