Giáo Huấn 13: Các Lĩnh Vực Phụng Vụ Thánh

print

GIÁO HUẤN 13

 

CÁC LĨNH VỰC PHỤNG VỤ THÁNH

H. Phụng vụ chính thức của Hội Thánh gồm những lĩnh vực nào ?

T. Phụng vụ của Hội Thánh gồm các lĩnh vực sau: Hy tế Thánh lễ, các bí tích và các á bí tích (phép lành), và các Giờ kinh Phụng vụ .

Giải thích

Hiến chế Phụng Vụ của Công đồng Vaticanô II nêu lên các lĩnh vực chính thức của phụng vụ, nhằm tuyên xưng niềm tin qua việc cử hành phụng vụ. Cần biết rằng, một cử hành phụng vụ của Hội Thánh, đòi phải có ba yếu tố : (1) Phải là lời kinh chính thức của Hội Thánh được ấn định trong sách Phụng vụ. (2) Phải do một thừa tác viên hợp pháp cử hành. (3) Phải cử hành nhân danh toàn thể Hội Thánh…

Từ ba yếu tố này, các lĩnh vực sau đây được xem là phụng vụ chính thức: Thánh lễ, bảy Bí tích, các giờ Kinh phụng vụ, các Phép lành trọng thể hay Á bí tích.

Trong sinh hoạt thường ngày, tuy Hội Thánh vẫn cử hành phụng vụ là để “ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn”, nhưng Hội Thánh muốn cho Dân Chúa ca tụng công trình cứu chuộc của Chúa Kitô cách hiệu quả và ý thức, nên đã tổ chức việc cử hành phụng vụ vào những thời gian ấn định trong Năm Phụng vụ, qua các Mùa Phụng vụ: Mùa Vọng và Giáng Sinh: sống mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô; Mùa Chay và Phục Sinh: sống mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Người; Mùa Thường Niên: sống thời gian Người công khai loan báo Tin Mừng.

Tuy nhiên, Chúa Nhật luôn là nền tảng và trung tâm của Năm Phụng Vụ, “vì Chúa nhật là ngày tuyệt hảo để cộng đoàn tín hữu tập họp cử hành phụng vụ, để nghe Lời Chúa và tham dự bí tích Thánh Thể, để kính nhớ sự Thương khó, phục sinh và vinh quang của Chúa Kitô, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa, vì Người đã dùng sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết, mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động”. 

Hội Thánh cũng cho dùng trong phụng vụ tất cả những hình thức nghệ thuật đích thực như: Thánh Nhạc và Nghệ thuật Thánh. Sứ mệnh của nghệ thuật thánh là “tôn vinh Danh Chúa, thánh hoá các Kitô hữu”, và giúp cộng đoàn gặp gỡ Đức Kitô, Đấng đang hiện diện trong Hội Thánh qua nghệ thuật.

Ngoài các việc phụng vụ chính thức, Dân Chúa còn thể hiện niềm tin qua các việc đạo đức bình dân, như lần chuỗi Mân Côi, chuỗi Lòng Chúa Thương xót, Cầu lễ cho người qua đời, đi Đàng Thánh giá v.v.