Album Ca Vang Lời Chúa 1 – Lm Pet. Tri Văn Vinh

print

1-Hat giong Loi Chua
2-Chua la muc tu
3a-Den voi Chua
3b-Den voi Chua
4-Muoi co trinh nu
5-Yen tiec vui
6a-Dâng lên Ngài
6b-Dang len Ngai 3 pdf
7-Anh mu Bartime
8-Xin do tri con
9-Bay muoi lan bay
10-Hon toi han hoan