Album Ca Vang Lời Chúa 1 – Lm Pet. Tri Văn Vinh

print

1-Hat giong Loi Chua 2-Chua la muc tu 3a-Den voi Chua 3b-Den voi Chua 4-Muoi co trinh nu 5-Yen tiec vui 6a-Dâng lên Ngài 6b-Dang len Ngai 3 pdf 7-Anh mu Bartime 8-Xin do tri con 9-Bay muoi lan bay 10-Hon toi han hoan