Album Giáng Sinh tuyển

print

Album Giáng Sinh tuyển

 1. Chú bé đánh trống
 2. Chúa đã sinh ra
 3. Chúa đã xuống đời
 4. Chúa đến trong đời
 5. Đêm nay Giáng sinh
 6. Đêm nay tầng xanh
 7. Hội nhạc thiên quốc
 8. Khúc nhạc Giáng Sinh
 9. Lời chúc đêm Giáng Sinh
 10. Mối tình Giêsu
 11. Này một hài nhi
 12. Noel, Noel
 13. Quê hương Thượng Đế