Album Thánh Ca Về Lòng Thương Xót Chúa

print

Album Thánh Ca Về Lòng Thương Xót Chúa

 1. Chúa Giàu Lòng Xót Thương – Phan Đình Tùng
 2. Đến Với Lòng Chúa Xót Thương – Diệu Hiền
 3. Trong Trái Tim Chúa – Lm Nguyễn Sang
 4. Đây Lòng Chúa – Lm Nguyễn Sang
 5. Lạy Thánh Tâm Chúa – Lm Nguyễn Sang
 6. Thánh Tâm Chúa Giêsu – Hoàng Oanh
 7. Đầy Lòng Thương Xót – Thanh Sử
 8. Giọt Máu Cuối Cùng – Xuân Trường
 9. Đại Dương Thương Xót – Ngọc Quế
 10. Bài Ca Thống Hối – Lm. Jb Nguyễn Sang
 11. Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót – Ngọc Mai
 12. Lắng Nghe Lời Chúa – Lm. Jb Nguyễn Sang
 13. Lòng Thương Xót Chúa – Lm. Jb Nguyễn Sang
 14. Nguồn Mạch Thương Xót – Thanh An
 15. Tín Thác – Gia Ân
 16. Chuỗi Lòng Thương Xót – Tuyết Mai Ly
 17. Chúa Xót Thương – Phan Đình Tùng
 18. Trái Tim Nhân Lành – Gia Ân
 19. Tôn Vinh Lòng Chúa Xót Thương – Hợp Ca Thánh An
 20. Lòng Thương Xót Chúa – Gia Ân
 21. Trái Tim Chúa Giêsu – Ngọc Quế
 22. Tín Thác Vào Chúa – Lm Nguyễn Sang
 23. Trái Tim Nhân Hậu – Lm. Nguyễn Sang
 24. Hát Chuỗi Lòng Thương Xót – Hải Ân