Cáo Phó Bà cố Matta Maria Vũ thị Là

print

Cáo Phó

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

xin kính báo:

Bà cố Matta Maria Vũ thị Là

Thân mẫu Lm. Pr Vũ Quang Nam ( nghỉ bệnh)

Qua đời lúc 11g30’ ngày 8/9/2019

Hưởng thọ 91 tuổi

Lễ an táng sẽ cử hành lúc 9 g sáng, thứ Tư, ngày 11/9/2019

tại giáo xứ Túc Trưng, giáo phận Xuân Lộc

Xã Phú túc, huyện Định Quán, Đồng Nai

 

Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Bà Cố  Matta

Được Sớm Hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

BBT/GPCT