Mục Vụ

Cầu nguyện trước Thánh Thể: Gia Đình Khao Khát Được Chúa Chữa Lành

09.09.2018 – Chúa nhật XXIII Thường niên – Mc 7,31-37 Gia Đình Khao Khát Được Chúa Chữa Lành Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúng con chúc tụng, thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban xuống trên từng người …

xem thêm

Docat : Chương 2 – Cùng nhau ta mạnh hơn

Docat : Chương 2 Cùng nhau ta mạnh hơn SỨ MỆNH CỦA GIÁO HỘI TRONG XÃ HỘI Câu 22 – 46  với sự cộng tác của Thomas Berenz và Christian Stoll “Lý do vì sao  không ai có thể thật sự là một Kitô hữu nếu thiếu sự liên đới xã hội Vì sao Giáo Hội không tự  hạn chế …

xem thêm

Nhân đức trong gia đình: Sự Trung Tín

Nhân đức trong gia đình: Sự Trung Tín “Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho người triều thiên sự sống.” John 2, 10 Trung tín là gì? Trung tín là sự hiện hữu đúng với con người và sự việc. Bạn giữ vững lập trường cho dù khó khăn xảy đến. Sự trung tín là niềm …

xem thêm

Suy tư mục vụ năm MVGĐ 10/2018: “Để Yêu thương và tôn trọng Em…”

Suy tư mục vụ năm MVGĐ 10/2018: “Để Yêu thương và tôn trọng Em…” Hôn nhân Kitô giáo đặt nền tảng trên sự ưng thuận của đôi bạn. Như Công Đồng Vatican II xác định: “Đấng Tạo Hóa đã thiết lập và ban những qui luật riêng cho cộng đồng của sự sống và tình yêu đầy thân mật giữa …

xem thêm

“Phân định ơn gọi” –  Bên lề Thượng Hội Đồng Giám mục 2018

“Phân định ơn gọi” –  Bên lề Thượng Hội Đồng Giám mục 2018 “Phân định ơn gọi” TÓM TẮT I. Ơn gọi. A) Ơn gọi có thể hiểu theo nhiều nghĩa. B) Sư phạm ơn gọi II. Phân định ơn gọi. A) Phân định: những cách hiểu khác nhau (luân lý, tâm linh, ơn gọi). B) Những yếu tố cốt yếu (chủ thể, …

xem thêm

Gia Đình Giúp Nhau Tuân Giữ Luật Chúa

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.09.2018 – Chúa nhật XXII Thường niên B – Mc 7,1-8.14-15.21-23 GIA ĐÌNH GIÚP NHAU TUÂN GIỮ LUẬT CHÚA *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện giữa chúng con trong giờ chầu này. Đến trước tôn nhan Chúa, chúng con muốn trải rộng tấm lòng, dâng lên …

xem thêm