Các Vấn Đề Phụng Vụ

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 24 TN C

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – C Xh 32, 7-11. 13-14; 1 Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32} Chủ đề: THIÊN CHÚA LÀ CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT Lời Chúa: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,10). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 24 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   15/09/2019 – Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C. 16/09/2019 – Thứ Hai XXIV Thường Niên. 17/09/2019 – Thứ Ba XXIV Thường Niên. 18/09/2019 – Thứ Tư XXIV Thường Niên. 19/09/2019 – Thứ Năm XXIV Thường Niên. 20/09/2019 – Thứ Sáu XXIV Thường Niên. 21/09/2019 – Thứ Bảy XXIV Thường Niên.   15/09/2019 – Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 23 TN C

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN – C Kn 9, 13-18; Plm 9b-10. 12-17; Lc 14, 25-33 Chủ đề: ĐÒI HỎI TRIỆT ĐỂ Lời Chúa: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống nữa… Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 23 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 08/09/2019 – Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C. 09/09/2019 – Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên. 10/09/2019 – Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên. 11/09/2019 – Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên. 12/09/2019 – Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên. 13/09/2019 – Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên. 14/09/2019 – Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên. 08/09/2019 – Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 22 TN C

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – C Hc 3, 15-21. 30-31; Dt 12, 18-19. 22-24a; Lc 14, 1-7-14 Chủ đề: NƯỚC TRỜI DÀNH CHO NGƯỜI KHIÊM NHƯỜNG Lời Chúa: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14, 11). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 22 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   01/09/2019 – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C. 02/09/2019 – Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên. 03/09/2019 – Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên. 04/09/2019 – Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên. 05/08/2019 – Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên. 06/09/2019 – Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên. 07/09/2019 – Thứ Bảy Tuần  XXII Thường Niên.     01/09/2019 – Chúa …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 21 TN C

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN – C Is 66, 18-21; Dt 12, 5-7.11-13; Lc 13, 22-30 Chủ đề: MỌI NGƯỜI ĐƯỢC MỜI GỌI ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ Lời Chúa: “Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 13, 29). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 21 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 25/08/2019 – Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C. 26/08/2019 – Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên. 27/08/2019 – Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên. 28/08/2019 – Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên. 29/08/2019 – Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên. 30/08/2019 – Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên. 31/08/2019 – Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên. …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 20 TN C

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN – C Gr 38, 4-6. 8-10; Dt 12, 1-4; Lc 12, 49-53 Chủ đề: THÂN PHẬN NGÔN SỨ Lời Chúa: “Thầy phải chịu một phép rửa và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất” (Lc 12, 50). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật …

xem thêm