Các Vấn Đề Phụng Vụ

Lời Chúa Hôm Nay Từ 21-30/9/2018

Lời Chúa Hôm Nay Từ 21-30/9/2018 21/09/2018 Thứ Sáu Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 22/09/2018 Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 23/09/2018 Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm B. 24/09/2018 Thứ Hai Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 25/09/2018 Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 26/09/2018 Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 27/09/2018 Thứ Năm Mùa Thường …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên – B

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – B Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 Chủ đề: ĐỨC KITÔ, ĐẤNG THIÊN SAI Lời Chúa: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 24 thương niên hôm nay cho chúng ta thấy, Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con …

xem thêm

Lời Chúa Hôm Nay Từ 11-20/9/2018

Lời Chúa Hôm Nay Từ 11-20/9/2018   11/09/2018 Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 12/09/2018 Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 13/09/2018 Thứ Năm Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 14/09/2018 Thứ Sáu Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 15/09/2018 Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 16/09/2018. Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B. 17/09/2018 Thứ Hai Mùa Thường …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên – B

Chúa Nhật 23 Thường Niên – B Is 35, 4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37 Chủ đề: Đức Kitô Đấng Thiên Sai Lời Chúa: “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” (Mc 7,37). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 23 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – B

Chúa Nhật 22 Thường Niên B Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23 Chủ đề: CHÚA KITÔ VỚI TẬP TỤC Lời Chúa: “Các ngươi gác bỏ một bên giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục phàm nhân” (Mc 7,8). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 22 thường niên hôm nay cho …

xem thêm

Lời Chúa Hôm Nay Từ 1-10/9/2018

Lời Chúa Hôm Nay Từ 1-10/9/2018 01/09/2018 Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 02/09/2018 Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên Năm B. 03/09/2018 Thứ Hai Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 04/09/2018 Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 05/09/2018 Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 06/09/2018 Thứ Năm Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 07/09/2018 Thứ Sáu Mùa Thường …

xem thêm

Lịch Công Giáo GPCT Tháng 9/2018 – Năm B

Lịch Công Giáo GPCT Tháng 9/2018 – Năm B  Ý cầu nguyện: Cầu cho những người trẻ ở Châu Phi : Xin cho những người trẻ của lục địa Phi Châu được giáo dục và lao động trong chính đất nước của mình.    01 22.7 X Thứ Bảy đầu tháng. 1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30 Ngày thế giới cầu nguyện …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – B

Chúa Nhật 21 Thường Niên – B Gs 24,1-2a.15-17.18b; Êp 5,21-32; Ga 6,54a.60-69 Chủ đề: GẮN BÓ VỚI CHÚA KITÔ Lời Chúa: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 21 thường niên hôm …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên – B

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN – B Cn 9,1-6; Êp 5,15-20; Ga 6,51-58 Chủ đề: BÀN TIỆC THÁNH THỂ Lời Chúa: “Thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống” (Ga 6,55) Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 20 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, bánh …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần 19 TN 2018 (Theo bản văn của UBPV/HĐGMVN)

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần 19 TN 2018 (Theo bản văn của UBPV/HĐGMVN)   + 12/08 – CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN.. 2 13/08 – Thứ hai tuần 19 Thường Niên. 4 14/08 – Thứ ba. Thánh Mácximilianô Maria Kônbê. 6 15/08 – Thứ tư. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 8 16/08 – Thứ năm tuần 19 Thường Niên. 13 17/08 …

xem thêm