Các Vấn Đề Phụng Vụ

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – B

Chúa Nhật 21 Thường Niên – B Gs 24,1-2a.15-17.18b; Êp 5,21-32; Ga 6,54a.60-69 Chủ đề: GẮN BÓ VỚI CHÚA KITÔ Lời Chúa: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 21 thường niên hôm …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên – B

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN – B Cn 9,1-6; Êp 5,15-20; Ga 6,51-58 Chủ đề: BÀN TIỆC THÁNH THỂ Lời Chúa: “Thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống” (Ga 6,55) Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 20 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, bánh …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần 19 TN 2018 (Theo bản văn của UBPV/HĐGMVN)

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần 19 TN 2018 (Theo bản văn của UBPV/HĐGMVN)   + 12/08 – CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN.. 2 13/08 – Thứ hai tuần 19 Thường Niên. 4 14/08 – Thứ ba. Thánh Mácximilianô Maria Kônbê. 6 15/08 – Thứ tư. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 8 16/08 – Thứ năm tuần 19 Thường Niên. 13 17/08 …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên – B

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên – B 1 V 19,4-8; Êp 4,30-52; Ga 6,41-52 Chủ đề: BÁNH BỞI TRỜI Lời Chúa: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51) Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 19 thường niên hôm nay cho chúng ta …

xem thêm

8 Mẫu Chầu Thánh Thể Xây Dựng Gia Đình Theo Gương CTTĐVN

Giáo Phận Cần Thơ MỪNG 30 NĂM TUYÊN PHONG 117 HIỂN THÁNH TỬ ĐẠO VN 1988-2018 8 MẪU CHẦU THÁNH THỂ Xây dựng gia đình hội thánh tại gia Theo gương các thánh tử đạo việt nam TRUNG TÂM MỤC VỤ 2018 MỤC LỤC: MẪU CHẦU 1 MẪU CHẦU 2 MẪU CHẦU 3 MẪU CHẦU 4 MẪU CHẦU 5 MẪU …

xem thêm

Dẫn vào Thánh Lễ và Suy niệm CN 18 TN B

Chúa Nhật 18 Thường Niên Xh 16,2-4.12-15; Êp 4,17-20.24; Ga 6,24-35 Chủ đề: BÁNH SỰ SỐNG Lời Chúa: “Ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6,35). Nhậplễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật 18 thường niên hôm nay Chúa Giêsu mạc …

xem thêm