Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 21 TN C

print

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN – C

Is 66, 18-21; Dt 12, 5-7.11-13; Lc 13, 22-30

Chủ đề: MỌI NGƯỜI ĐƯỢC MỜI GỌI

ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ

Lời Chúa: “Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 13, 29).

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 21 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta hãy cố gắng vào qua cửa hẹp mà vào Nước Trời. Cửa hẹp ấy chính là sự hy sinh từ bỏ, hạ mình khiêm tốn để vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa mới vào được:

Loài người con cháu A-đam,

Được mời hưởng phúc Thiên đàng cùng Cha.

Chẳng còn phân biệt gần xa,

Miễn là tin nhận Lời Cha dạy truyền.

Bỏ mình đường hẹp đừng quên,

Chớ vin trước hiệu trở nên kiêu kỳ.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta bước đi trên con đường thập giá mà Chúa muốn mời gọi tất cả mọi người bước vào để đón nhận ơn cứu độ. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

Sám hối:

1. Lạy Chúa, Chúa là Đấng Cứu độ trần gian. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

2. Lạy Chúa Kitô, Chúa mời gọi chúng con hãy cố gắng vào qua cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

3. Lạy Chúa, Chúa mở đường về Nước Trời bằng con đường thập giá của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Suy niệm:

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Dân tộc Do thái được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn làm dân riêng của Ngài. Họ đã được Thiên Chúa giải thoát ra khỏi ách nô lệ Ai cập và đưa vào đất hứa, nơi “chảy sữa và mật”. Với những ưu ái từ khi được thành lập, trong việc cai trị và sự phồn thịnh của xứ sở, dân Do thái đã dần dần đi đến một quan điểm độc chiếm: chỉ có người Do thái mới được cứu rỗi, và là dân Do thái, đương nhiên sẽ được cứu rỗi. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận định và sửa lại quan điểm hẹp hòi và độc chiếm này.

Thưa anh chị em, bài đọc 1 hôm nay là một trong những bản văn Thánh kinh Cựu ước đề cao vị trí ưu việt của dân Do thái: mặc dầu có những khó khăn trong công cuộc tái thiết thành thánh và đền thờ Giêrusalem, nhưng cuối cùng Giêrusalem sẽ là trung tâm tôn giáo của mọi dân tộc. Các dân nước sẽ từ khắp nơi bằng mọi phương tiện đến núi thánh là Giêrusalem. Từ niềm tự hào về những ưu ái Thiên Chúa dành cho mình, dân Do thái đi đến thái độ tự tôn: chỉ có họ mới được cứu rỗi. Từ thái độ độc chiếm này, họ đã khinh bỉ các dân tộc khác. Vì thế, Chúa Giêsu đã sửa sai quan điểm chủ quan này. Theo Chúa Giêsu, tiêu chuẩn và điều kiện để được cứu rỗi là tất cả những ai chấp nhận tin vào Chúa Kitô bằng một đời sống cố gắng sống theo giáo huấn của Người: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”, vì cửa hẹp đưa vào bàn tiệc Nước Trời. Ai muốn qua cửa hẹp cũng phải noi gương Người phấn đấu hạ mình khiêm tốn và từ bỏ những cái tôi ích kỷ, những đam mê tội lỗi để sống đúng với phẩm giá con người là “nhân linh ư vạn vật” mới có thể qua được khung cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa. Nhưng cánh cửa ở đây không phải lúc nào cũng mở, sẽ đến giờ “chủ nhà đứng dậy và khoá cửa lại”, không ai được vào nữa. Như thế, Ơn cứu độ dành cho bất cứ người nào đón nhận Tin mừng của Chúa Kitô. Sống một đời sống hy sinh, từ bỏ mình vác thập giá mình” mà theo Chúa.

Có câu chuyện kể rằng, một người đàn bà giàu sang được thế gian này rất mực tôn trọng. Bà ta chết và khi tới thiên đàng thì có một thiên sứ đưa bà đến nhà bà sẽ ở. Bà ta thấy nhiều ngôi nhà xinh đẹp và mỗi lần đi qua bà cứ tưởng nhà đó dành cho bà. Khi đi qua các dẫy phố chính ở trên trời, tới khu ngoại ô, tại đó các nhà nhỏ hơn nhiều, và đến cuối phố, gặp một cái nhà chỉ hơn cái lều một chút. Thiên sứ bảo: “Đây là nhà của bà”. Bà nói: “Cái gì vậy ? Tôi không thể nào sống trong đó”. Thiên sứ đáp: “Tôi rất tiếc, nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có thể kiến thiết với những vật liệu mà bà đã gửi lên đây”!.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Con đường dẫn vào sự sống, vào thiên đàng là do mỗi người định đoạt. Nước Trời không phải là một phần thưởng đương nhiên chúng ta có được. Phần thưởng chỉ được trao ban cho những ai trung thành, tin tưởng, tín thác vào Chúa, đồng thời thực thi luật bác ái yêu thương “mến Chúa yêu người” như những vật liệu của đời mình. Như thế, những tiêu chuẩn trên đây vừa cho thấy tính phổ quát của ơn cứu độ: ai thuộc bất cứ dân tộc nào, thời đại nào đều có thể được cứu độ miễn là người đó biết đi qua “cửa hẹp” mà vào. Đến đây, bài Tin mừng nêu rõ tính phổ quát của ơn cứu rỗi: “người ta sẽ từ đồng chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”.

Nguyện xin giúp chúng ta biết mau mắn cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới trong Chúa Kitô, để cùng với Người đi vào con đường hẹp, tiến tới sự sống hạnh phúc muôn đời. Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.