Các Vấn Đề Phụng Vụ

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Lễ CGS Chịu Phép Rửa Năm A

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – A Is 42, 1-4. 6-7; Cv 10, 34-38; Mt 3, 13-17 Chủ đề: CHÚA CHA GIỚI THIỆU CHÚA CON Lời Chúa: “Này là con yêu dấu của Ta, con đẹp lòng Ta” (Mt 3,17) Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN Lễ Hiển Linh

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH – A                   Is 60, 1-6 ; Ep 3, 2-3a. 5-6 ; Mt 2, 1-12                      Chủ đề: TÍNH PHỔ QUÁT CỦA ƠN CỨU ĐỘ Lời Chúa: “Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương và chúng tôi đến để triều bái Người” (Mt …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 01-2020

Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 12-2019 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN thanhlinh.net 01/01/2020. 1 02/1/2020. 4 03/1/2020. 6 04/1/2020. 9 05/1/2020. 12 06/1/2020. 17 07/1/2020. 20 08/1/2020. 23 09/1/2020. 26 10/1/2020. 29 11/1/2020. 32 12/1/2020. 35 13/1/2020. 38 14/1/2020. 41 15/1/2020. 44 16/1/2020. 47 17/1/2020. 50 18/1/2020. 54 19/1/2020. 57 20/1/2020. 60 21/1/2020. 63 22/1/2020. 66 23/1/2020. …

xem thêm

Dẫn Lễ & LNTH Lễ Đêm Giáng Sinh – Năm A

Lễ Đêm Giáng Sinh – Năm A Dẫn nhập: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tạ ơn Thiên Chúa từ nhân Đã ban Con Một xuống trần vì yêu.”   Kính thưa Cộng đoàn, Đã từ lâu, Đêm Giáng Sinh đã trở thành đêm hội của tất cả mọi người trên thế …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 4 MV A

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG – A Is 7, 10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 Chủ đề: ĐẤNG THIÊN SAI LÀ CON VUA ĐAVÍT Lời Chúa: “Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình” (Mt 1,20). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 mùa vọng hôm nay …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 3 MV A

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG – A Is 35,1-6.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 Chủ đề: NIỀM VUI ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN Lời Chúa: “Thầy có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác” (Mt 11,3). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 3 mùa vọng hôm …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 2 MV A

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG – A Is 11,1-10; Rm 15,,4-9; Mt 3,1-12 Chủ đề: DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN Lời Chúa: “Hãy ăn năn thống hối vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 3,2). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 mùa vọng hôm nay mời gọi chúng ta hãy ăn năn …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 12-2019

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THÁNG 12-2019 + 01/12 – CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG BÀI ĐỌC I: Is 2, 1-5 “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Điềm sẽ xảy ra trong những …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 1 MV A

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG – A Is 2,1-5; Rm 13,1-14; Mt 24,37-44 Chủ đề: TỈNH THỨC ĐÓN CHỜ CHÚA Lời Chúa: “Hãy Tỉnh Thức vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến” (Mt 24,42) Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 1 mùa vọng hôm nay mời gọi chúng ta …

xem thêm