Các Vấn Đề Phụng Vụ

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Bảy Tuần 5 Mùa Chay A (ngày toàn quốc cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt)

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ BẢY, TUẦN V MÙA CHAY – 04/04/2020 TOÀN QUỐC CẦU NGUYỆN CHO DỊCH BỆNH SỚM CHẤM DỨT Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ SÁU, TUẦN V MÙA CHAY – 03/04/2020   Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Năm Tuần 5 Mùa Chay A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ NĂM, TUẦN V MÙA CHAY – 02/04/2020 Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc kinh: …

xem thêm

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng  Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Mễn sưu tầm   Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1 Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con luôn khát khao được rước Chúa ngự vào lòng con. Song bây giờ con chẳng thể …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ TƯ, TUẦN V MÙA CHAY – 01/04/2020 Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc kinh: …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Ba Tuần 5 Mùa Chay A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ BA, TUẦN V MÙA CHAY – 31/03/2020 Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc kinh: …

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 04-2020

 Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 04-2020 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 01/04/2020. 3 03/04/2020. 13 04/04/2020. 17 05/04/2020. 20 06/04/2020. 47 07/04/2020. 51 08/04/2020. 56 09/04/2020 Thứ Năm Tuần Thánh. 60 THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU. 60 Thánh Lễ Chiều. 63 10/04/2020 – Thứ Sáu Tuần Thánh. 69 11/04/2020. 86 Thứ Bảy Tuần Thánh. 86 12/04/2020. 111 …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ HAI, TUẦN V MÙA CHAY – 30/03/2020 Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc kinh: …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Chúa Nhật 5 Mùa Chay A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH MÙA ĐẠI DỊCH CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, 29/03/2020 Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc …

xem thêm

14 Chặng Đàng Thánh Giá trong đại dịch virus Covid–19 

14 Chặng Đàng Thánh Giá trong đại dịch virus Covid–19  Hungary, Lễ Truyền Tin, 25-03-2020 Tác giả: Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ NIHIL OBSTAT: FX. Nguyễn Hai Tính, SJ IMPRIMI POTEST: Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, SJ Dẫn nhập Những chặng đàng thánh giá trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm nay thật đặc biệt. Về địa lý, chúng ta không thể tham …

xem thêm