Các Vấn Đề Phụng Vụ

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Tư Tuần Thánh

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ TƯ TUẦN THÁNH, 08/04/2020   Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc kinh: Tôi Thú …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Tuần Thánh

Lời Nguyện Tín Hữu Tuần Thánh  Manna Bảo Lộc THỨ NĂM TUẦN THÁNH – NĂM A Anh chị em thân mến, Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã hiến thân trọn vẹn dưới hình bánh rượu để làm của ăn thiêng liêng cho con người. Hôm nay Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy biết quảng đại trao ban và cúi …

xem thêm

Lời cầu IX b. Trong Cử Hành Thứ Sáu Tuần Thánh 2020.

Lời cầu IX b. Trong Cử Hành Thứ Sáu Tuần Thánh 2020.   Cầu cho những nạn nhân của đại dịch hiện nay Theo đề nghị của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích tại Sắc lệnh trong thời gian dịch bệnh COVID-19 (II), Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gợi ý  lời cầu nguyện …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Ba Tuần Thánh

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ BA TUẦN THÁNH, 07/04/2020 Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc kinh: Tôi Thú Nhận …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Hai Tuần Thánh

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ HAI TUẦN THÁNH, 06/04/2020 Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc kinh: Tôi Thú Nhận …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Chúa Nhật Lễ Lá Năm A 2020

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ BẢY, TUẦN V MÙA CHAY – 04/04/2020 LỄ LÁ- TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Bảy Tuần 5 Mùa Chay A (ngày toàn quốc cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt)

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ BẢY, TUẦN V MÙA CHAY – 04/04/2020 TOÀN QUỐC CẦU NGUYỆN CHO DỊCH BỆNH SỚM CHẤM DỨT Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ SÁU, TUẦN V MÙA CHAY – 03/04/2020   Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Năm Tuần 5 Mùa Chay A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ NĂM, TUẦN V MÙA CHAY – 02/04/2020 Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc kinh: …

xem thêm

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng  Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Mễn sưu tầm   Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1 Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con luôn khát khao được rước Chúa ngự vào lòng con. Song bây giờ con chẳng thể …

xem thêm