Phụng Vụ

Phác Họa Chân Dung Một Vị Thánh – Đức Hồng Y John Henry Newman

Phác Họa Chân Dung Một Vị Thánh – Đức Hồng Y John Henry Newman Ngày 1 tháng 7 năm 2019, Tòa thánh Vatican loan báo Chân phước John Henry Newman và 4 vị khác sẽ được tuyên phong hiển thánh vào ngày 13 tháng 10 năm 2019. Chân phước Newman được đánh giá là một trong những bậc thầy vĩ đại của …

xem thêm

 Cầu Nguyện Theo Tông Thư Maximum Illud

 Cầu Nguyện Theo Tông Thư Maximum Illud   THỨ BA 01.10.2019. 1 THỨ TƯ 02.10.2019. 2 THỨ NĂM 03.10.2019. 3 THỨ SÁU 04.10.2019. 5 THỨ BẢY 05.10.2019. 6 CHÚA NHẬT 06.10.2019. 7 THỨ HAI 07.10.2019. 8 THỨ BA 08.10.2019. 10 THỨ TƯ 09.10.2019. 11 THỨ NĂM 10.10.2019. 12 THỨ SÁU 11.10.2019. 14 THỨ BẢY 12.10.2019. 15 CHÚA NHẬT 13.10.2019. 16 …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 28 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 28 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị em thân mến, Chúa không đối xử với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta và cũng không báo ứng theo những lỗi lầm chúng ta đã phạm. với lòng biết ơn, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời thiết tha …

xem thêm

Chầu Thánh Thể “Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường”

CHẦU THÁNH THỂ  THÁNG TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG Mục lục Lời ngỏ. Chủ đề 1: SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI Chủ đề 2: MỤC TỬ NHÂN LÀNH Chủ đề 3: KITÔ HỮU LÀ NHÀ TRUYỀN GIÁO Chủ đề 4: HÀNH TRANG CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO Chủ đề 5: TINH THẦN CỘNG TÁC Chủ đề 6: CHỨNG NHÂN TIN …

xem thêm

Chuỗi Mân Côi Truyền Giáo & Kinh Truyền Giáo

Chuỗi Mân Côi Truyền Giáo & Kinh Truyền Giáo —–oOo—– I. CHUỖI MÂN CÔI TRUYỀN GIÁO. (Các ý nguyện truyền gíao: Theo Thư chung HĐGMVN Năm 2003) A. NĂM SỰ VUI (Thứ Hai): Thứ nhất: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở  khiêm nhượng – Xin Chúa cho các Ki-tô hữu biết truyền …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Lễ Đức Mẹ Mân Côi Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, hiệp thông cùng toàn thể các tín hữu trên khắp thế giới, cộng đoàn chúng ta cùng hướng lòng về Fatima để tôn vinh Mẹ đã quảng đại cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và trở nên mẫu …

xem thêm

Suy Niệm Kinh Mân Côi (Trong các cuộc rước kiệu Đức Mẹ)

SUY NIỆM KINH MÂN CÔI (Trong các cuộc rước kiệu Đức Mẹ) Lần Hạt Mân Côi là lời cầu nguyện của những người bé nhỏ nghèo hèn trước mặt Chúa, ý thức mình là thân phận của những kẻ lữ hành. Lần Hạt Mân Côi là sự kết hợp của tất cả các tâm hồn khiêm hạ, nhìn nhận mình …

xem thêm