Phụng Vụ

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 17 TN C

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN – C St 18, 20-32; Cl 2, 12-14; Lc 11, 1-13 Chủ đề: KIÊN NHẪN CẦU NGUYỆN Lời Chúa: “Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11, 4). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ lời Chúa chúa nhật 17 …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 17 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   28/07/2019 – Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm C 29/07/2019 – Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên. 30/07/2019 – Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. 31/07/2019 – Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên. 01/08/2019 – Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên. 02/08/2019 – Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên. 03/08/2019 – Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.   …

xem thêm

Thánh Giacôbê Giêbêđê, Vị Tông Đồ Cao Vọng

Thánh Giacôbê Giêbêđê, Vị Tông Đồ Cao Vọng (Trích: ‘13 Người Đã Thay Đổi Thế Giới’) Ông tên là Gia-cô-bê, em ông cũng là Tông Đồ tên là Gio-an. Cha ông tên là Dê-bê-đê, một người ngư phủ. Mẹ ông tên là Sa-lô-mê, chị họ của bà Ma-ri-a (có thể là mẹ Đức Giê-su Na-da-rét). Bà Sa-lô-mê là một con …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 17 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 17 TN Năm C   Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 17 TN Năm C. Lời Nguyện Tín Hữu CN 17 TN Năm C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 17 TN Năm C   Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, cầu nguyện là hơi …

xem thêm

22-7: Lễ kính Thánh Maria Mađalêna

22-7: Lễ kính Thánh Maria Mađalêna WHĐ (11.06.2016) – Với quyết định nâng bậc lễ Thánh Maria Mađalêna (ngày 22 tháng Bảy) thành “lễ kính”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận tầm quan trọng của Thánh nữ như là “Tông đồ của các Tông đồ”. Trong lịch phụng vụ Giáo hội hiện nay, các Thánh được mừng theo ba …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 16 TN C

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN –  C St 18, 1-10a ; Cl 1, 24-28 ; Lc 10, 38-42 Chủ đề: LẮNG NGHE VÀ RAO GIẢNG Lời Chúa: “Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” (Lc 10,42). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ Lời …

xem thêm

Lời Chúa Nguồn Hạnh Phúc

Lời Chúa Nguồn Hạnh Phúc   1. Cuộc sống luôn rất cần ăn cơm để mà sống  Vì chúng ta ngỡ rằng ấm no sẽ hạnh phúc  Nhưng hạnh phúc ta tìm kiếm đâu chỉ là như thế  Cuộc sống kia vẫn còn những khao khát nồng thắm  Để mến yêu rót đầy trái tim những ngày tháng  Trong Lời …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 16 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 16 TN Năm C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 16 TN Năm C.. Lời Nguyện Tín Hữu CN 16 TN Năm C – Manna Bảo Lộc Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 16 TN Năm C   Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa vẫn đang hiện …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 16 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   21/07/2019 – Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C. 22/07/2019 – Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên. 23/07/2019 – Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên Năm C. 24/07/2019 – Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên. 25/07/2019 – Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên. 26/07/2019 – Thứ Sáu Hai Thánh Gioakim và Anna, song thân …

xem thêm