Phụng Vụ

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 30 TN C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 30 TN C – Manna Bảo Lộc   Anh chị em thân mến, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng: Ơn tha thứ chỉ được ban cho những tâm hồn khiêm tốn và chân thành nhận lỗi. Giờ đây, chúng ta hãy kiểm điểm lại đời sống của mình và thành khẩn dâng lời cầu …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 29 TN &  Lễ  Truyền Giáo 2019

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 29 TN Năm C  Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương, biết rõ những điều chúng ta cần và hằng lắng nghe mọi lời cầu xin. Trong niềm xác tín đó, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin : Trọn đời sống của Chúa Giêsu …

xem thêm

 Cầu Nguyện Theo Tông Thư Maximum Illud  Tuần 4 (21-27/10/2019)

THÁNG TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG  Cầu Nguyện Theo Tông Thư Maximum Illud  Tuần 4 (21-27/10/2019) THỨ HAI 21.10.2019. THỨ BA 22.10.2019. THỨ TƯ 23.10.2019. THỨ NĂM 24.10.2019. THỨ SÁU 25.10.2019. THỨ BẢY 26.10.2019. CHÚA NHẬT 27.10.2019. THỨ HAI 21.10.2019 Đọc Tông Thư Maximum Illud Còn một khuyết điểm nữa mà người truyền giáo phải cẩn thận xa tránh, đó là …

xem thêm

Phác Họa Chân Dung Một Vị Thánh – Đức Hồng Y John Henry Newman

Phác Họa Chân Dung Một Vị Thánh – Đức Hồng Y John Henry Newman Ngày 1 tháng 7 năm 2019, Tòa thánh Vatican loan báo Chân phước John Henry Newman và 4 vị khác sẽ được tuyên phong hiển thánh vào ngày 13 tháng 10 năm 2019. Chân phước Newman được đánh giá là một trong những bậc thầy vĩ đại của …

xem thêm

 Cầu Nguyện Theo Tông Thư Maximum Illud

 Cầu Nguyện Theo Tông Thư Maximum Illud   THỨ BA 01.10.2019. 1 THỨ TƯ 02.10.2019. 2 THỨ NĂM 03.10.2019. 3 THỨ SÁU 04.10.2019. 5 THỨ BẢY 05.10.2019. 6 CHÚA NHẬT 06.10.2019. 7 THỨ HAI 07.10.2019. 8 THỨ BA 08.10.2019. 10 THỨ TƯ 09.10.2019. 11 THỨ NĂM 10.10.2019. 12 THỨ SÁU 11.10.2019. 14 THỨ BẢY 12.10.2019. 15 CHÚA NHẬT 13.10.2019. 16 …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 28 TN Năm C

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 28 TN Năm C Chủ tế : Anh Chị em thân mến, Chúa không đối xử với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta và cũng không báo ứng theo những lỗi lầm chúng ta đã phạm. với lòng biết ơn, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời thiết tha …

xem thêm