Phụng Vụ

Album Chúa Ba Ngôi 1 & 2

Album Chúa Ba Ngôi 1 Dâng Lên Ba Ngôi – N V Tuyên & P Quang – (allvoices) . download 2.8M Dâng lên Ba Ngôi-Vũ Đình Ân-Annasaomai. (1) download 3.5M Kính dâng Ba Ngôi,nhạc Tri văn Trinh,CDLVTT download 2.1M Mau nhiem ba ngoi download 6.5M Ngợi Khen Ba Ngôi download 6.9M Thien Chua Ba Ngoi – Lm. Quy Bau download 2.9M Vinh Danh Ba Ngôi – Xuân Thảo – (allvoices ) …

xem thêm

Bản văn Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh

Bản văn Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh *** Thứ Hai sau lễ Hiện Xuống Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh Lễ nhớ  Ca nhập lễ : x. Cv 1, 14    Các môn đệ đồng tâm kiên trì cầu nguyện cùng với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu.  Lời nguyện nhập lễ    Lạy Thiên Chúa là Cha hay …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN Lễ Hiện Xuống 2019

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – C Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3b-7. 12-13; Ga 20,19-23 Chủ đề: CUỘC TẠO DỰNG MỚI Lời Chúa: “Người thổi hơi và phán bảo các ông: các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Hôm nay, Giáo Hội mừng đại lễ Chúa Thánh …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ CTT/HX & Tuần 10 TN (Năm Lẻ)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ LỄ HIỆN XUỐNG & TUẦN X THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 09/06/2019 – CHÚA NHẬT Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ Vọng. Lễ Trong Ngày. 10/06/2019.Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội 11/06/2019 – Thứ Ba Tuần X Thường Niên. 12/06/2019 – Thứ Tư Tuần X Thường Niên. 13/06/2019 – Thứ Năm Tuần X Thường Niên. …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Hiên Xuống

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Hiên Xuống Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Hiên Xuống. Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Hiên Xuống – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Hiên Xuống Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Thánh Thần là nguồn mọi ân sủng và …

xem thêm

Album Chúa Thánh Thần

  CttHangOCungCon.mp3 download 3.6M LayChaChiThanh.mp3 download4.2M LayChuaThanhLinh.mp3 download4.9M LayChuaTt.mp3 download4.2M LayChuaTthan.mp3 download3.2M LayChuaXinBanXuong.mp3 download5.3M LayChuaXinSaiThanhLinh.mp3 download5.2M LayCtt.mp3 download4.4M NguoiSaiToiDi.mp3 download2.9M NguyenNgoiBa.mp3 download3.6M NguyenXinCtt.mp3 download4.1M NguyenXinTyChua.mp3 download3.1M ThanKhiChuaDaSai.mp3 download3.8M ThanhThanTc.mp3 download4.9M TtTinhYeu.mp3 download5.1M XinChuaNgoiBa.mp3 download5.8M XinNgoiBa.mp3 download3.5M XinThanhThanTc.mp3 

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN Lễ Thăng Thiên – Năm C

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN – C Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53 Chủ đề: MẦU NHIỆM THĂNG THIÊN Lời Chúa: “Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”(Lc,24,51). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật Chúa Thăng Thiên hôm nay cho chúng ta thấy, …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 7 Phục Sinh – Năm C

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ LỄ THĂNG THIÊN và TUẦN 7 PHỤC SINH – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – CHÚA THĂNG THIÊN. Thứ Hai Tuần VII Phục sinh. Thứ Ba Tuần VII Phục sinh. Thứ Tư Tuần VII Phục sinh. Thứ Năm Tuần VII …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C. Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Thăng Thiên C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C   Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu về trời là …

xem thêm