Cầu Nguyện – Bài 77: Tình Yêu Đứng Vững Nhờ Sự Thật… – ĐHY Phanxicô

print

Bài 77: Tình Yêu Đứng Vững Nhờ Sự Thật, Và Sự Thật Là Lòng Thương Xót

Không có sự thật làm sao tình yêu đứng vững được?

Với tình thương, con nhìn anh em con với con mắt của Chúa.

Không phải con.

Chúa nhìn ạnh em khác con,

Chúa khuyết điểm quá khứ của họ,

Đồng thời Chúa thành thực thấy họ thành thực muốn trở về,

Như thế quá khứ không tồn tại nữa.

Vì lòng thành thực, sự sám hối và tình thương ấy, mà họ được Chúa ban cho họ lòng thương xót.

Đó là sự tín nhiệm vì tình yêu của người mẹ đối với người con yếu duối.

Sự tín nhiệm của tình yêu mẹ bảo vệ của con khỏi sa ngã lại,

Nếu con không đầy lòng thương xót từ đầu tới chân, con không đáng mang tên kitô hữu.

Nếu con đầy lòng thương xót, con cũng được phép hy vọng, Chúa sẽ đối sử với con đầy lòng thương xót, trong ngày pán xét.

“Thứ năm, ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy” (Mt 5,7).

Chúa thương xót con,

vì sự thật Chúa dựng nên con từ bùn đất,

và Chúa hiểu biết sự mỏng giòn yếu đuối của con.