Cầu Nguyện Theo Tông Thư Maximum Illud

print

 Cầu Nguyện Theo Tông Thư Maximum Illud

 

THỨ BA 01.10.2019. 1

THỨ TƯ 02.10.2019. 2

THỨ NĂM 03.10.2019. 3

THỨ SÁU 04.10.2019. 5

THỨ BẢY 05.10.2019. 6

CHÚA NHẬT 06.10.2019. 7

THỨ HAI 07.10.2019. 8

THỨ BA 08.10.2019. 10

THỨ TƯ 09.10.2019. 11

THỨ NĂM 10.10.2019. 12

THỨ SÁU 11.10.2019. 14

THỨ BẢY 12.10.2019. 15

CHÚA NHẬT 13.10.2019. 16

Thứ hai 14.10.2019. 18

THỨ BA 15.10.2019. 19

THỨ TƯ 16.10.2019. 21

THỨ NĂM 17.10.2019. 22

THỨ SÁU 18.10.2019. 24

THỨ BẢY 19.10.2019. 25

CHÚA NHẬT 20.10.2019. 27

 

THỨ BA 01.10.2019

 

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Trước khi trở về cùng Cha Người, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã nói với các môn đệ những lời này: “Anh em hãy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16:15). Với những lời này, Người đã ủy thác cho họ một bổn phận, một trách nhiệm quan trọng và thánh thiện, trách nhiệm này không kết thúc với cái chết của các Tông Đồ, nhưng sẽ ràng buộc các vị kế nhiệm các ngài, vị này kế tiếp vị khác, cho tới ngày tận thế – Nghĩa là bao lâu trên thế giới này vẫn còn những con người mà sự thật có thể giải phóng họ. (MI số 1)

 1. Ưu tư truyền giáo

Truyền giáo – trách nhiệm quan trọng, cao quý và thánh thiện, được Chúa Giêsu trao gởi, ký thác đầu tiên cho các Tông Đồ, và ràng buộc những người kế nhiệm là các Giám mục hôm nay. Các Đức Giám mục Chánh tòa chịu trách nhiệm trông coi, chăn dắt Giáo hội địa phương là mỗi Giáo phận. Trong mỗi Giáo phận lại có vô số cộng đoàn nhỏ lẻ là các giáo xứ, giáo điểm, nhà dòng, trường học, nhà hưu dưỡng, chủng viện… Những cộng đoàn này lại được trao phó cho những cộng sự của Đức Giám mục là các linh mục coi sóc.

Đặt ở góc nhìn liên kết, các linh mục cũng là những người được thừa hưởng cách minh nhiên trọng trách truyền giáo cao quý và thánh thiện này. Vì thế, hoạt động mục vụ truyền giáo ở mỗi Giáo phận có sinh động, dồi dào sức sống và sáng tạo hay không, phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động mục vụ của các linh mục trông coi xứ đạo và các cộng đoàn.

Tuy nhiên, sự sáng tạo hay thao thức loan báo Tin Mừng phải được đặt trong tinh thần hiệp nhất hiệp thông với Đức Giám mục Giáo phận. Hay nói rộng hơn, bất kỳ một ý tưởng hay hoạt động truyền giáo nào phải là phản ánh tinh thần và đời sống sinh hoạt của Giáo phận. Vì nếu không, có thể dẫn đến những điều đáng tiếc xảy ra.

Nói cách khác, Đức Giám mục là bộ não cho hoạt động mục vụ truyền giáo, các linh mục là những người thừa hành thực hiện những ý tưởng này cách sáng tạo và sống động.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã về trời, nhưng ưu tư truyền rao và mang Lời Tin Mừng của Chúa cho những thế hệ loài người kế tiếp, được Chúa ký thác cho các Tông Đồ và những người kế vị là các Đức Giám mục. Để thực hiện lệnh truyền của Chúa cách hữu hiệu, các Đức Giám mục đã gọi người cộng sự với ngài là các linh mục. Xin Chúa Giêsu Kitô là Đấng khởi sự ý tưởng truyền giáo, ban cho Đức Thánh Cha luôn có sự khôn ngoan sáng suốt của Thánh Thần, ban cho các Đức Giám mục ơn vâng phục và các linh mục đức vâng lời. Nhờ trung tín và vâng phục mà Tin Mừng của Chúa sẽ được loan truyền khắp thế giới. Amen.

 

THỨ TƯ 02.10.2019

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

[…] một số nhân vật có sự thánh thiện nổi bật đã đóng những vai trò quan trọng. Một trong số đó là Grêgôriô, Người Chiếu Sáng đã đem đức tin đến Armênia. Một người khác là Victorinô, tông đồ của Styria. Người thứ ba là Frumentiô, loan báo Tin Mừng cho Êtiôpia. Sau này, có Patriciô sinh ra dân Ai Len trong Đức Kitô. Augustinô đem đức tin đến dân tộc Anh; và Columba và Palladiô giảng Tin Mừng cho người Tô Cách Lan. Về sau nữa, còn có Clêmentê Willibrord, giám mục tiên khởi của Utrecht, đem ánh sáng Tin Mừng đến Hà Lan. Bônifaciô và Anagar đem đức tin đến cho dân Đức; Cyrillô và Mêtôđiô chinh phục sứ Slavơ cho Hội thánh. (MI số 2)

 1. Ưu tư truyền giáo

Sự thánh thiện là yếu tố đầu tiên, cần thiết, quan trọng và không thể thiếu đối với sứ giả Tin Mừng. Nói cách khác, bước đi đầu tiên cho hoạt động truyền giáo là đời sống thánh thiện. Nhờ đời sống thánh thiện mà Tin Mừng của Chúa được chiếu tỏa ra cách tự nhiên.

Những chứng nhân cho Tin Mừng có đời sống thánh thiện như Grêgôriô, Victorinô, Frumentiô, Patriciô, Augustinô, Palladiô, Clêmentê Willibrord, Bônifaciô và Anagar, Cyrillô và Mêtôđiô. Không chỉ làm chứng cho lời rao giảng bằng đời sống thánh thiện đạo đức, mà còn nhờ vào sự thánh thiện đã khai mở ra nền văn minh cho cả một dân tộc, một quốc gia, lãnh thổ và vùng miền.

Làm sao để nhận biết một sứ giả Tin Mừng có đời sống thánh thiện? Hay nói cách khác, là căn cứ vào đâu để gọi một người là thánh thiện? Thưa rằng: Sự thánh thiện có nguồn cội từ nơi Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta ca tụng, tôn vinh Thiên Chúa là Đấng chí thánh. Một người được gọi là thánh thiện, được gọi là đạo đức khi nhìn đời sống, suy nghĩ, lời nói, việc làm của họ phản ảnh được sự thánh thiện của Thiên Chúa. Nói theo ngôn ngữ tu đức: Thánh thiện của một người tùy thuộc vào sự gắn bó kết hợp với Chúa Giêsu Kitô mà người đó có được.

Nói cách dễ hiểu hơn: Người thánh thiện thì không thể thiếu đời sống nội tâm, đời sống chiêm ngắm Chúa, cầu nguyện kết hợp với Chúa. Một đời sống hướng vào bên trong trước khi hướng ra bên ngoài. Đời sống quỳ gối ngước nhìn lên trên, trước khi cúi xuống đến với tha nhân.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa Giêsu, trước khi tuyển chọn 12 tông đồ là những sứ giả Tin Mừng đầu tiên, Chúa đã thức suốt đêm để cầu nguyện. Trước khi bước vào cuộc thương khó trong vườn cây dầu, Chúa cũng đã dành nhiều giờ để cầu nguyện kết hợp với Chúa Cha. Xin cho mỗi người chúng con, dù là Giám mục, linh mục, tu sĩ hay anh chị em giáo dân, cũng biết từng bước có một đời sống thánh thiện bằng phương thế chiêm ngắm cầu nguyện, liên lỉ không ngừng kết hợp với Chúa để tìm thánh ý Chúa, để hiểu được thánh ý Chúa và đón nhận được thánh ý Chúa. Nhờ đó, chúng con mỗi ngày một trở nên thánh thiện, cho tương xứng với nhiệm vụ thánh thiện là loan báo Tin Mừng của Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM 03.10.2019

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Với thời gian, bắt đầu xuất hiện một cánh đồng truyền giáo rộng lớn bao la. William Rubruck cho thấy điều đó khi ông đem lửa đức tin đến cho dân Mông Cổ. Không lâu sau, Thánh Grêgôriô X sai các nhà truyền giáo đầu tiên tới Trung Quốc. Các môn đệ của Thánh Phanxicô Assisi tiếp bước họ và thành lập tại Trung Quốc một cộng đoàn Kitô hữu khá lớn, nhưng tiếc thay, sau một thời gian ngắn đã suy tàn vì một cuộc bách hại khốc liệt. (MI số 3)

 1. Ưu tư truyền giáo

Công cuộc truyền giáo có được đẩy mạnh hay không? Cánh đồng truyền giáo được mở rộng đến đâu? Phần lớn nhờ vào lòng hăng say nhiệt thành, dấn thân loan truyền Tin Mừng của Chúa bởi những sứ giả Tin Mừng.

Những cộng đoàn cơ bản được hình thành, được nuôi dưỡng, lớn lên và phát triển. Tuy nhiên, sự phát triển của một cộng đoàn đã được hình thành, còn tùy thuộc rất nhiều vào cơ chế quản lý nhà nước của quốc gia, vùng lãnh thổ mà cộng đoàn non trẻ vừa mới hiện diện. Điển hình là cộng đoàn tín hữu ở đất nước Trung Quốc, sau thời gian ngắn phát triển đã suy tàn vì một cuộc bách hại.

Ngày nay, trong bối cảnh đất nước Việt Nam. Công tâm mà nói, thẳng thắn nhìn nhận, công cuộc truyền giáo hay hoạt động mục vụ loan báo Tin Mừng không phải là một hoạt động dễ dàng. Chưa kể ở mỗi Giáo phận, cụ thể trong những tỉnh thành, phường xã… Phải đối diện với những khó khăn hết sức khác nhau.

Nhưng cho dù khó khăn, hay thử thách khốc liệt cách mấy đi chăng nữa, điều cần thiết phải có và luôn duy trì, đó là lòng hăng say nhiệt thành, dấn thân, ra đi nói cho muôn dân được biết về ơn cứu độ của Chúa một cách khôn ngoan, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của đất nước, cũng như cụ thể ở mỗi Giáo phận. Nói theo thư chung của HĐGMVN năm 1980, số 8: Chúng ta phải là Hội Thánh của Chúa Giêsu Kitô trong lòng dân tộc Việt Nam.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đã ban lửa hăng say nhiệt thành loan báo Tin Mừng của Chúa cho William Rubruck, cho thánh Grêgôriô X, cũng như các môn đệ của thánh Phanxicô Assisi. Hôm nay, xin Chúa cũng tiếp tục ban cho mỗi người chúng con là những Giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ. Cách đặc biệt là anh chị em giáo dân chúng con, ngọn lửa hăng say nhiệt thành, để chúng con dám can đảm sống, làm chứng nhân cho Tin Mừng, bằng đời sống yêu thương, bác ái, quảng đại, chia sẻ tình thương cơm áo cho nhau, giữa lòng đất nước dân tộc Việt Nam hôm nay, một cách khôn ngoan sáng suốt. Amen.

 

THỨ SÁU 04.10.2019

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Khi có cuộc khám phá Châu Mỹ, một đạo quân tông đồ lên đường đến Tân Thế Giới. Đạo quân lớn này, trong đó có người con vinh quang của Thánh Đaminh, Bartôlômêô de Las Casas, đã thực hiện tại đó hai nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ các dân tộc bản địa kém may mắn khỏi sự áp bức của con người và đấu tranh để họ không bị nghiền nát dưới thế lực của bóng tối. (MI số 4)

 1. Ưu tư truyền giáo

Khi khám phá ra Châu Mỹ, một mảnh đất màu mỡ cho hoạt động gieo hạt giống Tin Mừng, thì ngay lập tức các sứ giả Tin Mừng lên đường đến Tân Thế Giới. Nói theo ngôn ngữ của tông thư là: Một đạo quân tông đồ lên đường đến Tân Thế Giới.

Trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam nói chung, và cách riêng là nơi mỗi Giáo phận, phải đối diện mỗi ngày với muôn vàn khó khăn cản trở trong hoạt động mục vụ truyền giáo như: Xây dựng cộng đoàn cơ bản, thiết lập, định hình các giáo điểm… thì vẫn còn đâu đó le lói, chợt hiện lên những thuận lợi, những vùng đất dễ dàng dấn thấn thành lập cộng đoàn, hoặc cơ chế chính quyền địa phương tương đối phóng khoáng, đối thoại cách thuận lợi ở một vài tỉnh thành, phường xã, xóm ấp nào đó.

Ngay lập tức, phải dồn nổ lực thực hiện hoạt động mục vụ loan báo Tin Mừng cho nơi đó tức thì, cũng như bố trí, đặt để nhân sự cho phù hợp, có khả năng mở rộng vùng biên giới của cánh đồng truyền giáo nơi đây.

Việc đẩy mạnh và mở rộng truyền giáo ở những nơi thuận lợi này, cần chú ý đến việc khai mở văn minh cho người dân tại địa phương. Chẳng hạn như cổ võ giáo dục, đón nhận những nét văn hóa nào phù hợp với Tin Mừng của Chúa, tham gia vào hoạt động dân trí, an sinh xã hội cho người dân, góp phần phòng chống tệ nạn bằng con đường giáo dục đức tin qua việc huấn giáo, dạy giáo lý… Và như thế, đã giúp người dân phần nào thoát khỏi quyền lực của bóng tối tội lỗi, cũng như gánh nặng của dốt nát và nghèo đói.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa, giữa muôn vàn khó khăn, với trăm chiều thử thách, nhưng vẫn còn đâu đó những thuận lợi nhỏ nhoi. Xin ban ơn soi sáng trí lòng chúng con, để có thể nhận ra và tận dụng những thuận lợi bé nhỏ này, như những nắm men đã được vùi trong bột, như que diêm được thắp lên giữa màng đêm giá rét. Hầu chúng con có thể làm cho danh của Chúa được cả sáng, ý của Chúa được thể hiện giữa trần gian và cuộc sống hôm nay. Amen.

 

THỨ BẢY 05.10.2019

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Những năm gần đây đã chứng kiến những vùng đất mới cuối cùng chưa từng được biết đến – Châu Úc và bên trong lục địa Châu Phi – phát sinh những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của cuộc khai phá thời cận đại. Những năm này cũng đã chứng kiến các sứ giả của Hội Thánh đi theo những nẻo đường mới mở để vào các vùng đất rộng lớn của Thái Bình Dương, bây giờ sẽ khó có thể tìm thấy một hải đảo xa xôi nào mà các nhà truyền giáo của chúng ta không thể đặt chân đến và hăng hái thi hành sứ vụ […] Và nhiều vị cũng đã tôn vinh việc tông đồ của họ bằng cái chết tử đạo vinh quang, lấy máu đào của mình để bảo vệ Đức Tin. (MI số 5)

 1. Ưu tư truyền giáo

Cách đây 100 năm, những nhà truyền giáo đã đặt chân đến mọi miền châu lục địa cầu, cho đến những hải đảo xa xôi. Không chỉ ra đi truyền giáo, các ngài còn là chứng nhân sống động cho việc tông đồ của mình bằng cái chết tử đạo, bảo vệ đức tin.

Vậy có thể nói, cho đến hôm nay Tin Mừng của Chúa đã được loan truyền đến tận cùng bờ cõi trái đất – không có nơi nào mà không có người Công giáo sinh sống. Nếu đã như vậy thì truyền giáo làm gì nữa? Thưa rằng: Hoạt động truyền giáo hôm nay, mà cụ thể là tại đất nước Việt Nam này, gần gũi hơn nữa là mỗi Giáo phận, sát sườn hơn là nơi mỗi cộng đoàn giáo xứ nằm rải rác khắp nơi trên toàn đất nước Việt Nam, phải làm cho Tin Mừng mỗi ngày lan tỏa rộng ra.

Một xứ đạo toàn tòng, thì làm cách nào đó để ranh giới xứ đạo được nới rộng sang những vùng dân cư mà người lương dân đang sinh sống. Một gia đình Công giáo sống giữa trăm gia đình lương dân, cũng tìm cách thức nào đó để những gia đình lương dân này nhận biết đạo của Chúa Giêsu. Một người tham gia vào làm việc ở một môi trường nào đó, cũng phải ưu tư, tìm cách để môi trường sống và làm việc này dậy men Tin mừng.

Nói cách khác, truyền giáo ngày hôm nay là làm tăng tỉ lệ người công giáo so với mật độ dân số ở nơi đó. Nghĩa là có sự phát triển về số lượng, nhưng cũng đồng thời chú ý về chất lượng, bằng cách huấn luyện và dạy giáo lý cách kỹ lưỡng cho những anh chị em mới gia nhập đạo.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa, những nhà truyền giáo ngày xưa đã can đảm bảo vệ và làm chứng nhân cho Tin Mừng, cho đức tin bằng mạng sống của mình. Xin cho mỗi người chúng con hôm nay, cũng biết làm chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa bằng đời sống yêu thương đối với nhau. Nhờ đó, mà đạo của Chúa mỗi ngày được lan tỏa rộng ra nơi môi trường chúng con sinh sống và làm việc. Amen

 

CHÚA NHẬT 06.10.2019

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

[…] Và bất cứ ai suy gẫm về những sự kiện này thì không thể không choáng váng khi thấy rằng ngay bây giờ, trên thế giới vẫn còn những đám đông vô kể những con người đang ở trong chốn tối tăm và trong bóng tối sự chết. Theo một ước tính mới đây, những người không có đức tin trên thế giới đã lên đến con số xấp xỉ một tỉ người. (MI số 6)

 1. Ưu tư truyền giáo

Xấp xỉ 1 tỉ người không có đức tin trên toàn thế giới cách đây 100 năm. Quả thật, một con số đáng phải suy nghĩ vào thời bấy giờ. Còn hiện nay thì sao? Theo thống kê dân số toàn thế giới vào ngày 01.11.2018 là 7,7 tỉ người. Còn thống kê của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, Niên Giám 2016, số tín hữu Công giáo trên toàn thế giới chỉ hơn 1,2 tỉ.

Riêng ở Châu Á dân số là 4,2 tỉ, số tín hữu Công giáo chỉ hơn 136 triệu. Đặc biệt ở Việt nam, theo thống kê mới nhất của Liên Hợp Quốc ngày 13.09.2019, dân số Việt Nam là 97.617.286 người, trong đó số tín hữu Công giáo chỉ hơn 6 triệu.

Cách riêng tại Giáo phận Mỹ Tho, theo báo cáo mục mục năm 2017, toàn Giáo phận chỉ có 138.415 người tín hữu. Trong khi đó dân số cả ba tỉnh Tiền Giang, Long An và Đồng Tháp là hơn 6 triệu người.

Đọc và so sánh những con số thống kê này, với cái nhìn lạc quan thì quả thật cánh đồng truyền giáo vẫn còn bát ngát mênh mông, nhưng cũng chợt buồn vì còn quá nhiều anh chị em đang sống trong tăm tối, ánh sáng đức tin và Tin Mừng chưa soi chiếu được vào tâm hồn và đời sống của họ. Đó là chưa kể một số đông đáng kể người tín hữu nguội lạnh, bê trễ, bỏ đạo, rối rắm… đang cần và chờ đợi hoạt động mục vụ tái truyền giáo cho họ.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa, đúng là càng suy gẫm về hoạt động truyền giáo chúng con càng cảm thấy choáng váng. Choáng váng vì: 100 năm trước số người chưa nhận biết Chúa là 1 tỉ người, để rồi 100 năm sau số người chưa nhận biết Chúa không phải là 1 tỉ mà là 6 tỉ người. Chúng con xin cúi đầu tạ lỗi trước mặt Chúa, vì di chúc truyền giáo của Chúa trối lại chúng con thực hiện chưa tròn. Xin Chúa ban thêm tinh thần tông đồ cho mỗi người chúng con, xin ban cho cộng đoàn và mỗi gia đình chúng con biết làm tông đồ, xin Chúa mở lòng trí mọi người nhận biết và yêu mến Phúc Âm.

Xin sai nhiều thợ tốt đến những cánh đồng đầy lúa chín, và khiến nhiều người cầu nguyện hy sinh quảng đại cho việc truyền giáo. Xin Đức Mẹ dẫn đưa chúng con trên những nẻo đường truyền giáo, xin các thánh truyền giáo phù trợ chúng con, xin các thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bàu cho chúng con. Amen.

THÁNG TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG

CẦU NGUYỆN THEO TÔNG THƯ MAXIMUM ILLUD

(Từ thứ hai 07.10 đến Chúa nhật 13.10.2019)

 

 

THỨ HAI 07.10.2019

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

[…] Vì thế, tôi hết sức vui mừng khi thấy rằng, dưới sự linh hứng của Thần Khí Thiên Chúa, các cố gắng cổ vũ và phát triển các công cuộc truyền giáo ở hải ngoại đã gia tăng về số lượng và cường độ tại nhiều nơi trên thế giới […] Khi viết thư này, tôi nghĩ đến hai mục đích: khích lệ Chư Huynh, hàng linh mục của Chư Huynh, và dân của Chư Huynh trong các cố gắng này, và thứ hai, vạch ra các phương pháp Chư Huynh có thể sử dụng để đẩy mạnh việc hoàn thành công cuộc vô cùng quan trọng này. (MI số 7)

 1. Ưu tư truyền giáo

Bản tính của Giáo hội lữ hành là truyền giáo. Vì thế, mỗi triều đại Giáo hoàng đẩy mạnh hoạt đồng Loan Báo Tin Mừng với nhiều cách thức khác nhau. Nơi mỗi Giáo phận cũng thế, mỗi triều đại Giám mục Chánh tòa của Giáo phận cũng có những hoạt động mục vụ truyền giáo khác nhau. Tùy vào hoàn cảnh và thời cuộc mà các ngài có những hướng dẫn sáng suốt phù hợp.

Nơi mỗi giáo xứ cũng vậy, các cha sở cũng định hình những cách thức truyền giáo khác nhau. Có cha thì tái truyền giáo, gỡ rối, củng cố giáo xứ… có cha thì đọc kinh cầu nguyện, siêng năng chu toàn bổn phận và ban phát bí tích cách khôn ngoan tích cực. Cũng có cha thì hăng hái dấn thân truyền giáo cách cụ thể cho lương dân, bằng những hoạt động bác ái từ thiện, an sinh xã hội… Những phương thức truyền giáo thì phong phú, đa dạng triền miên bất tận, tùy vào hoàn cảnh văn hóa vùng miền địa phương mà áp dụng cho phù hợp.

100 năm qua, giờ đọc lại Tông Thư này, như được khích lệ cách mạnh mẽ hơn cho hoạt động mục vụ truyền giáo. Ước gì, chính anh em linh mục cũng động viên lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm cách chân thành cho nhau nhiều hơn nữa trong hoạt động mục vụ này. Ước gì các Đức giám mục hỗ trợ mạnh mẽ và hướng dẫn cụ thể, linh hoạt cho mục vụ truyền giáo của các linh mục. Và ước gì, mỗi anh chị em giáo dân, tu sĩ nam nữ cùng chung tay chung sức với quý cha trong sứ vụ cao quý này.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con đã quá mệt mỏi vì muôn vàn hoạt động mục vụ, đã hao mòn vì dấn thân không ngừng nghỉ, đã cạn kiệt sáng kiến cho những thao thức mục vụ, và thậm chí muốn buông xuôi tất cả mỗi khi đối diện với thất bại, hiểu lầm, chống đối, khước từ… trong khi thi hành sứ vụ mục tử mà Chúa đã trao ban. Những lúc đó, chúng con luôn cần một lời động viên khích lệ hơn là răn bảo sửa dạy. Xin cho chúng con biết nhận ra những khích lệ của Chúa gởi đến qua nụ cười và nghĩa cử cao đẹp của anh chị em. Đặc biệt xin Chúa ban thêm khôn ngoan, sức mạnh, ý chí và nghị lực để chúng con tiếp tục sứ vụ cao quý mà Chúa đã trối lại. Amen.

 

THỨ BA 08.10.2019

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Trước tiên, tôi muốn nói với những vị đặc trách các xứ truyền giáo, là các Giám Mục hay các vị Đại Diện hay Phủ Doãn Tông Tòa. Tất cả trách nhiệm truyền bá đức tin được đặt trực tiếp trên vai họ, và chính họ là những người được Hội Thánh ủy thác cho việc mở rộng Hội Thánh trong tương lai. Tôi biết rõ nhiệt tình cháy bừng của họ đối với việc tông đồ, và Tôi cũng biết rõ vô vàn khó khăn họ phải vượt qua và các khủng hoảng họ phải đối diện, đặc biệt trong ít năm qua. Đây là cái giá họ phải trả để ở lại nơi tiền đồn xa xôi và tiếp tục mở mang Nước Chúa. Và họ đã vui lòng trả cái giá ấy. (MI số 8)

 1. Ưu tư truyền giáo

Giáo hội Á Châu được Tòa Thánh gọi là miền truyền giáo, và lẽ dĩ nhiên Giáo hội Việt Nam thuộc về xứ truyền giáo. Và minh nhiên, mỗi Giáo phận ở Việt Nam cũng phải được gọi là Giáo phận truyền giáo. Với lập luận này, trọng trách truyền bá đức tin thuộc về Đức Giám mục. Chính xác từng li từng chữ là: Tất cả trách nhiệm truyền bá đức tin được đặt trực tiếp trên vai các Đức Giám mục Chánh tòa của mỗi Giáo phận.

Mỗi Giáo phận dù lớn hay nhỏ, dù ít hay nhiều tín hữu vẫn chỉ có một vị Chủ Chăn. Vì thế, các ngài không thể đồng thời cùng lúc bao quát chi tiết, hay hướng dẫn, hiện diện, đồng hành ở mỗi cộng đoàn giáo xứ được. Cho nên, cần phải có các thừa tác viên là các linh mục, được ủy thác san sẻ trọng trách truyền bá đức tin với các ngài. Chính vì thế, các linh mục được sai đến, trực tiếp sinh sống và hoạt động mục vụ ở giữa cộng đoàn giáo xứ.

Vì được sai đến phụ trách một cộng đoàn tín hữu nào đó, nên hiển nhiên khi có khó khăn và khủng hoảng ở nơi cộng đoàn linh mục đang phụ trách, thì chính linh mục là người phải đối diện trước tiên, và đó là cái giá phải trả nếu muốn tiếp tục ở lại với những tiền đồn xa xôi, để truyền bá đức tin và mở mang Nước Chúa.

Ở một góc độ nào đó, có thể nói được: Chịu chức linh mục là để vâng lời và được sai đi. Vì thế, các linh mục luôn sẵn sàng dấn thân, không ngại gian lao khổ cực mỗi khi được sai đi hoặc sai đến với một cộng đoàn, hoặc sứ vụ nào đó. Vì thế, điều anh em linh mục cần không phải là sự thuận lợi, hoặc dễ dàng cho công tác mục vụ, nhưng là cần tình thương của Đức Giám mục. Đó là nguồn động lực vô giá, để có thể tiếp tục dấn thân và ở lại những tiền đồn xa xôi, với đầy dẫy khó khăn và khủng hoảng đang chờ đợi.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vị Linh Mục Thượng Phẩm đời đời. Xin ban cho các Đức Giám mục trái tim yêu thương của Chúa, để các ngài không ngừng yêu thương nâng đỡ những cộng sự của các ngài. Xin Chúa ban cho các vị linh mục, cách riêng là những linh mục đang miệt mài trong những vùng truyền giáo xa xôi, ơn khôn ngoan can đảm và trung thành, để các ngài đủ sức ở lại với đàn chiên trong việc mở mang Nước Chúa. Amen.

 

THỨ TƯ 09.10.2019

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Tôi cũng biết rõ sự kính trọng và sự tận tụy các vị ấy dành cho Tông Tòa này, nên tôi không ngại cư xử với họ trong tình cha con, và mở lòng mình ra cho họ. Tôi muốn họ lấy điều này làm nguyên tắc dẫn đường, đó là mỗi người phải là linh hồn của công cuộc truyền giáo dưới sự chăm sóc của họ, có thể nói như thế. Họ phải quan tâm sâu xa tới công việc của các linh mục, cũng như của tất cả những người trợ giúp họ trong việc chu toàn bổn phận. Họ phải sử dụng mọi phương tiện họ có – lời nói, hành động, viết lách – để khuyến khích và kích thích những người trợ giúp này đạt được những thành quả ngày càng cao hơn. (MI số 9)

 1. Ưu tư truyền giáo

Đấng Bản Quyền Giáo phận là linh hồn của công cuộc truyền giáo. Với cách nói của tông thư, cho thấy mục vụ truyền giáo ở các Giáo phận được đẩy mạnh, mở rộng hay yếu ớt… Tất cả đều hệ tại ở hướng dẫn, cũng như sáng kiến truyền giáo của các Đấng Bản Quyền Giáo phận.

Mỗi Giáo phận với hoàn cảnh địa lý, kinh tế, văn hóa, tâm thức và thói quen của người dân địa phương khác nhau, dẫn đến trọng tâm mục vụ của từng Giáo phận cũng khác nhau. Cho dù khác nhau như thế nào đi chăng nữa, nhưng giống nhau ở đặc điểm đều mang trong mình bản tính truyền giáo.

Truyền giáo bằng đời sống chứng nhân yêu thương. Truyền giáo bằng dấn thân đến với anh em lương dân, truyền giáo bằng từ thiện bác ái, truyền giáo bằng củng cố, tổ chức sinh hoạt giáo xứ sống động, truyền giáo qua việc tái truyền giáo… Vì thế, công cuộc truyền giáo không chỉ là ra đi đến với muôn dân, nhưng còn là ở nhà và xây dựng gia đình mình thật tốt. Một giáo xứ có hoạt động truyền giáo mạnh mẽ, không chỉ được đánh giá dựa trên số lượng người lương dân được rửa tội, nhưng còn là đời sống sinh hoạt mục vụ, tổ chức, khung cảnh, lễ nghi… ở tại giáo xứ đó nữa.

Vì thế, có thể nói được rằng: Loan Báo Tin Mừng là ý tưởng chủ đạo, chỉ đạo, là linh đạo cho mọi hoạt động sinh hoạt mục vụ của giáo xứ – đó là bổn phận trách nhiệm của các cha sở. Bổn phận trách nhiệm này, được đặt dưới sự quan sát, quan tâm để ý của Đấng Bảng Quyền Giáo phận, nhằm kịp thời điều chỉnh sao cho hoạt động mục vụ mang đến những kết quả tốt đẹp nhất cho phần rỗi linh hồn muôn dân.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng thắp lên ngọn lửa truyền giáo đầu tiên trong lòng các Tông Đồ. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đốt lên nhiệt tâm loan báo Tin Mừng của Chúa nơi các Đức Giám mục, để các ngài luôn là linh hồn cho mọi sinh hoạt mục vụ của Giáo phận. Chúa Thánh Thần là Đấng đã thánh hóa linh mục trong ngày chịu chức thánh, xin Ngài tiếp tục ban ơn thánh hóa mọi công việc mục vụ của các cha sở, để các cha luôn là người hướng dẫn chính xác, cho những mục vụ tại giáo xứ và các cộng đoàn đang được chăm sóc, nuôi dưỡng. Amen.

 

THỨ NĂM 10.10.2019

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Tình trạng và sự thành công của các công cuộc truyền giáo tùy thuộc vào cách mà chúng ta điều hành, đó là điều không thể tranh cãi. Chúng có thể rất tệ hại nếu một người được giao nhiệm vụ này không có đủ khả năng cho công việc hay không phù hợp về một phương diện nào đó. Cá nhân người truyền giáo đã từ bỏ xứ sở và gia đình mình để giúp truyền bá đức tin. Trên nguyên tắc, họ khởi hành chuyến hành trình dài và thường đầy nguy hiểm, nhưng rất háo hức và sẵn sàng đương đầu với những gian nan ghê gớm nhất, với chỉ một ước muốn duy nhất là có cơ hội chinh phục thật nhiều linh hồn về cho Đức Kitô. (MI số 10)

 1. Ưu tư truyền giáo

Bối cảnh tông thư được ban hành cách đây 100 năm, hoàn toàn khác với hoàn cảnh xã hội hiện tại hôm nay. Những nhà truyền giáo xưa kia, đã ra đi trên những chuyến đi xuyên quốc gia và lục địa, bằng những chuyến tàu dài ngày. Khi đến một vùng đất lãnh thổ, họ trở thành những nhà khai sáng. Ngoài việc rao truyền Tin Mừng, họ còn là những người mang ánh sáng văn minh đến với muôn dân.

Đời sống xã hội con người hôm nay hoàn toàn khác xa với 100 năm về trước. Tuy nhiên, vẫn còn một ít nơi trong các Giáo phận tại Việt Nam, ánh sáng văn minh vẫn chưa đến được với họ. Chẳng hạn như các vùng dân tộc thiểu số, những buôn làng nơi rừng sâu núi cao, những nhóm dân cư sống tách biệt nơi đồng sâu heo hút… Những hoàn cảnh sống tương tự như vậy, sẽ dễ thuận lợi hơn cho việc đến tiếp xúc và truyền bá đức tin cho họ. Vì dầu sao đi nữa, vẫn là mang một chút văn minh, kèm theo Tin Mừng đến những nơi này.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay tại Việt Nam. Thiết nghĩ truyền giáo không chỉ là chinh phục thật nhiều các linh hồn về cho Chúa không mà thôi, mà truyền giáo còn là việc giữ và cứu các linh hồn hiện có. Cụ thể qua việc chú tâm giáo lý cho người dự tòng theo đạo vì lãnh nhận bí tích hôn phối, hoặc chăm sóc mục vụ cho di dân, huấn giáo cho các thiếu nhi, chú ý đến tầng lớp trí thức công giáo đang tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội – họ sẽ là men trong bột, là muối ướp mặn cho đời, là đốm lửa thắp lên trong đêm tối. Và thậm chí, phải thường xuyên huấn giáo cho anh chị em giáo dân nơi các xứ đạo.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con ít phải thực hiện những chuyến đi dài ngày đến những vùng xa xôi hẻo lánh để truyền giáo. Nhưng hằng ngày, chúng con đi rất nhiều những đoạn đường ngắn, từ nhà đến công sở, từ gia đình đến phố chợ, từ lớp học đến nhà thờ, từ thôn xóm phố phường đến ma chay tiệc đám cưới hỏi… Xin cho mỗi người chúng con, trở thành muối men, trở thành hạt giống nẩy mầm, trên những đoạn đường chúng con bước đi mỗi ngày. Amen.

 

THỨ SÁU 11.10.2019

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Việc rao giảng Tin Mừng có thể được đem đến trực tiếp hơn và hiệu quả hơn cho mọi người trong vùng nếu có nhiều giáo điểm truyền giáo hơn được thiết lập ngay khi việc này trở thành khả thi. Rồi, khi đến lúc phân chia khu vực truyền giáo, các giáo điểm này sẽ sẵn sàng trở thành các trung tâm cho các Đại Diện Tông Tòa và Phủ Doãn Tông Tòa mới. (MI số 11)

 1. Ưu tư truyền giáo

Tầm nhìn của Tông Thư có tính vĩ mô, rộng lớn trên bình diện hoàn vũ, cho những vùng miền thuận lợi về mặt quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở nơi đó. Nói cách khác, những đất nước, quốc gia, vùng lãnh thổ tự do tôn giáo tuyệt đối, thì vô cùng dễ dàng để thiết lập các giáo điểm truyền giáo, với tầm nhìn tương lai những giáo điểm này trở thành trung tâm về sau.

Hoàn cảnh đất nước Việt Nam hiện nay, nếu nói không có tự do tôn giáo cũng không đúng, và nếu nói có tự do tôn giáo thì lại càng không đúng hơn nữa. Tự do tôn giáo tại Việt Nam được đặt trong quy định chi chít, chằn chịt của luật pháp. Tôn giáo muốn thực hiện một việc làm nào đó bất kỳ, đều có quy định rõ ràng của luật pháp, được tiến hành đúng quy trình, nhưng kết quả cuối cùng thì chưa chắc đã đạt được.

Lấy ví dụ: Muốn mở một giáo điểm, hoặc xin cử hành thánh lễ bên ngoài nhà thờ, ở một nơi nào đó bất kỳ, hoặc xin mở trường học, bệnh viện, lưu xá, hoặc tổ chức những thánh lễ đột xuất có tính quy mô… Đều có quy định của luật pháp và phải tiến hành xin phép, trình báo, nhưng kết quả cuối cùng có được thực hiện hay không lại là một chuyện khác. Có khi cho, có khi không, tùy cân nhắc quyết định của cơ quan có chức năng phụ trách tôn giáo. Đó là tự do tôn giáo ở Việt Nam – Tự do trong sự không tự do.

Trong hoàn cảnh như vậy, hoạt động truyền giáo có thuận lợi hay khó khăn, tùy thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giao tiếp với chính quyền địa phương, cách khôn ngoan sáng suốt của những vị phụ trách truyền giáo. Nhưng nhìn chung, việc phục hồi những nhà thờ trước đây, giờ đã mất dấu vết do chiến tranh, hoặc một lý do nào đó, xem ra tương đối dễ dàng hơn.

Vì thế, công cuộc truyền giáo tại các Giáo phận ở Việt Nam là hoạt động mục vụ dài hơi, không cầu mong thành công ngay tức thì được, phải kiên nhẫn, chờ đợi theo năm tháng. Gieo hạt giống, không cầu mong nẩy mầm kết hạt ngay, nhưng phải chờ đợi theo thời gian, khi thời lúc thuận lợi đến phải nhanh chóng bón phân tưới nước, để nhanh chóng định hình lớn mạnh và trổ sinh bông hạt.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã đang và sẽ tiếp tục thực hiện công cuộc truyền bá đức tin và ơn cứu độ của Chúa cho hết mọi người. Nhưng mỗi hoàn cảnh đất nước, vùng miền, lãnh thổ Giáo phận khác nhau, và muôn vàn khó khăn chúng con phải đối diện. Trong tình thế như vậy, xin cho mỗi người chúng con ơn can đảm và kiên nhẫn, để chúng con mạnh dạn tiếp tục không ngơi nghỉ gieo hạt giống Lời Chúa và kiên tâm chờ đợi. Xin Chúa ban cho chính quyền lãnh đạo quốc gia, những điều mà chỉ có Chúa biết sẽ thuận lợi cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng. Amen.

 

THỨ BẢY 12.10.2019

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Tôi không thể khen ngợi người nào lấy mảnh vườn Chúa đã giao cho mình chăm sóc rồi bắt đầu coi nó như là tài sản riêng của mình, một lãnh địa mà không một người ngoài nào được đụng tay vào. […] Họ sẽ đón nhận các nữ tu để giúp mở trường học, cô nhi viện, và bệnh viện, mở các lưu xá và thiết lập các cơ sở từ thiện khác. Họ vui mừng và hăng hái làm điều này, vì họ hiểu rằng, với sự giúp đỡ của Chúa, những công việc loại này sẽ góp phần tuyệt vời biết bao để làm cho đức tin được lan truyền rộng rãi. (MI số 12)

 1. Ưu tư truyền giáo

Đã có một khoảng thời gian, tại Việt Nam việc mở và điều hành bệnh viện, trường học, cô nhi viện, nhà dưỡng lão, lưu xá… thật là thuận lợi, dễ dàng. Chứng tích còn lại là cứ mỗi giáo xứ thì kèm theo một trường học, đó là cách thức cộng tác truyền giáo hết sức hữu hiệu.

Tuy nhiên, sau biến cố 1975 phạm vi hoạt động của tôn giáo nói chung và của Công giáo nói riêng đã bị thu hẹp lại. Bệnh viện, trường học, nhà dưỡng lão, cô nhi viện… là môi trường mà tôn giáo khó có thể chen chân vào được, nếu có đi chăng nữa cũng rất nhỏ giọt.

Hiện nay, môi trường y tế, giáo dục, nhà dưỡng lão, lưu xá… đã được chính quyền tạo điều kiện tham gia hoạt động, nhưng sự cởi mở tuyệt đối là chưa có, vẫn còn đó muôn vàn khó khăn trắc trở.

Trong hoàn cảnh như vậy, thiết nghĩ với công cuộc truyền giáo có tính dài hơi, và tầm nhìn xa rộng, cần phải ưu tư cho việc đào tạo nhân sự dự trù cho tương lai phía trước. Thử hỏi, nếu giả như trường học, bệnh viện, nhà hưu dưỡng, cô nhi viện… được cho phép mở ra cách thuận lợi, thì lấy nhân sự đâu mà điều hành hoạt động?

Cũng trong bối cảnh này, hoạt động mục vụ truyền giáo thiết thực nhất là ưu tư về những học bổng trợ cấp cho các em học sinh, sinh viên, các lưu xá để các em có thể tiếp tục con đường học vấn của mình, hoặc bảo hiểm y tế, xã hội cho người nghèo, hay những hình thức hổ trợ vốn xóa đói giảm nghèo… nếu có thể thực hiện được.

Những hoạt động này, đòi hỏi phải có sự phối hợp cộng tác làm việc của nhiều người có trọng trách, cũng như sự đóng góp thật tích cực, mạnh mẽ của anh chị em tín hữu cho những hoạt động thiện ích vừa nêu.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa Giêsu, mỗi anh em linh mục được phụ trách một xứ đạo, đó là những cánh đồng truyền giáo. Xin cho chúng con, đừng bao giờ nuôi ý tưởng sở hữu xứ đạo mà mình đang chăm sóc mục vụ. Nhưng xin mở lòng chúng con can đảm, mạnh dạn kêu gọi sự cộng tác thật khôn ngoan của nhiều thành phần dân Chúa, cho những hoạt động mục vụ tại giáo xứ chúng con đang chăm sóc. Xin Chúa cũng mở lòng anh chị em giáo dân, để họ quảng đại chia sẻ, đóng góp tài lực sức lực, cho những hoạt động mục vụ thiện ích mà chúng con khởi xướng cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Chúa. Amen.

 

CHÚA NHẬT 13.10.2019

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Trong khi theo đuổi các mục tiêu của mình, một bề trên truyền giáo tận tâm cũng sẽ không được hạn hẹp các mối quan tâm của mình vào các ranh giới của giáo điểm mình, cũng không được coi mọi chuyện xảy ra ở nơi khác như không hề liên quan đến mình. Cháy bỏng lòng yêu mến Chúa Kitô, họ cảm thấy rằng những gì chạm đến vinh quang Đức Kitô thì cũng chạm đến chính mình, nên họ làm hết sức để phát triển các mối quan hệ gần gũi và thân thiết với các đồng nghiệp của mình tại các vùng lân cận. Bởi vì, thường xuyên xuất hiện các hoàn cảnh ảnh hưởng tới tất cả các khu vực truyền giáo trong một vùng nào đó, và điều này đòi hỏi phải có hành động liên hợp thì mới thành công được. Nhưng ngoài trường hợp này ra, Hội Thánh vẫn có thể được lợi ích rất lớn nếu các vị hữu trách truyền giáo gặp gỡ nhau thường xuyên bao nhiêu có thể để trao đổi và khích lệ lẫn nhau. (MI số 13)

 1. Ưu tư truyền giáo

Giáo hội Việt Nam thuộc về các xứ truyền giáo, vì thế mỗi giáo xứ tại các Giáo phận minh nhiên được gọi là giáo xứ truyền giáo. Với bộ giáo luật 1917, đặt nặng tính lãnh thổ của giáo xứ.[1] Khi nói đến lãnh thổ, thì ngầm hiểu phải có ranh giới thì mới giới hạn được vùng lãnh thổ. Tông thư này ra đời vào ngày 30.11.1919, chắc chắn phải chịu ảnh hưởng chi phối của Bộ Giáo Luật 1917.

Với bộ Giáo Luật 1983 hiện nay, điều 515 triệt 1 định nghĩa giáo xứ như sau: Giáo xứ là một cộng đoàn tín hữu, được thiết lập cách bền vững ở trong Giáo hội địa phương, và việc săn sóc mục vụ được ủy thác cho Cha Sở làm chủ chăn riêng, dưới quyền của Giám mục giáo phận.

Với định nghĩa này, giáo xứ đặt nặng tính cộng đoàn hơn là vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, để thuận lợi trong công tác mục vụ, và có chiến lược hoạch định những chương trình phát triển cho giáo xứ, một số Giáo phận đã quy định ranh giới của mỗi giáo xứ một cách rõ ràng. Việc phân chia ranh giới giáo xứ cũng dẫn đến tình trạng chỉ hạn hẹp những mối quan tâm của cha sở trong vùng lãnh thổ mà các ngài phụ trách, tình trạng này là vấn đề mà tông thư đã nêu.

Thiết nghĩ ngoài ranh giới cứng (ranh giới được ấn định bởi những đường phân chia là con lộ, khúc sông, dòng suối, ấp, xã, huyện, tỉnh…), cần phải thiết lập những ranh giới mềm (ranh giới có thể co giãn sửa đổi tùy thuộc vào nhu cầu mục vụ cho người tín hữu, nhưng không trái với quy định của Hội Thánh). Để thực hiện được điều này, đòi hỏi phải có sự liên kết giữa các linh mục phụ trách các cộng đoàn giáo xứ với nhau một cách linh hoạt, nhằm giải quyết các vấn đề cách thiên biến vạn hóa, nhưng vẫn không đi ngược với hướng dẫn của Hội Thánh.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa Giêsu là vị Mục Tử nhân hậu. Xin cho các linh mục đang chăn dắt đàn chiên của Chúa tại các giáo xứ, luôn rộng mở lòng mình, sẵn sàng giải quyết, hướng dẫn, giúp đỡ anh chị em giáo dân mỗi khi họ cần một cách dễ dàng, nhờ đó Tin Mừng của Chúa không còn hạn hẹp trong lãnh thổ giáo xứ nữa, nhưng lan tỏa ra cách rộng rãi với cộng đồng cư dân đang sinh sống. Amen.

THÁNG TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG

CẦU NGUYỆN THEO TÔNG THƯ MAXIMUM ILLUD

(Từ thứ hai 14.10 đến Chúa nhật 20.10.2019)

Thứ hai 14.10.2019

 

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Còn một điểm cuối cùng và rất quan trọng đối với bất cứ ai chịu trách nhiệm một công cuộc truyền giáo. Họ phải đặc biệt quan tâm tới việc bảo đảm và đào tạo các ứng sinh cho thừa tác vụ thánh. Hy vọng lớn nhất của các giáo hội tân lập hệ tại điều này. Bởi vì người linh mục địa phương là một với đồng bào mình do sinh quán, bản tính, các mối đồng cảm và các khát vọng, nên họ đặt biệt hiệu quả trong việc tác động đến lối suy nghĩ của dân chúng và nhờ đó lôi kéo dân đến với đức tin. Hơn bất cứ ai khác, họ biết dân sẽ dễ dàng nghe theo kiểu lý luận nào, và do đó họ có thể dễ dàng đi đến những nơi mà một linh mục ngoại quốc khó có thể được chấp nhận. (MI số 14)

 1. Ưu tư truyền giáo

Ngày 24 tháng 11 năm 1960 qua Sắc chỉ Venerabilium Nostroum, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã thiết lập Hàng Giáo phẩm Công giáo Việt Nam gồm 3 giáo tỉnhHà NộiHuếSài Gòn. Sắc chỉ được công bố ngày 8 tháng 12 năm 1960, là cơ sở hình thành hội đồng các Giám mục điều hành hoạt động Giáo hội Công giáo tại Việt Nam (bấy giờ vẫn còn nhiều Giám mục nước ngoài làm mục vụ tại Việt Nam).

Mốc thời gian 1960 đánh dấu Giáo hội Việt Nam chính thức được chăm sóc mục vụ, và chịu trách nhiệm trước Hội Thánh bởi các Đức Giám mục Việt Nam. Cho đến hiện nay, 100 phần trăm Giám mục, linh mục đang phụ trách trực tiếp tại các Giáo phận, giáo xứ, giáo họ, giáo điểm… đều là người Việt Nam.

Phải mất hơn 400 năm, từ khi Tin Mừng khởi đầu được gieo vào lòng đất Việt Nam khoảng năm 1533. Cho đến năm 1960 Hội Thánh mới chính thức trao trách nhiệm chăm sóc và chuyển giao công cuộc truyền giáo cho các Đức Giám mục bản địa. Điều này cho thấy, việc tuyển chọn, xây dựng tính kế thừa cho công cuộc truyền giáo tại địa phương là một chương trình nghiêm khắc, dài hơi và đầy sự cân nhắc.

Hoạt động Loan Báo Tin Mừng vẫn đang được tiếp tục tại các cộng đoàn giáo xứ hiện nay, chỉ khác ở chỗ là do chính các linh mục Việt Nam phụ trách. Vì thế, việc đào tạo các ứng sinh linh mục có tinh thần và lòng hăng say liêm chính cho các hoạt động truyền giáo, cũng phải là một chương trình dài hơi, cân nhắc trong tuyển chọn, và nghiêm khắc trong đào tạo.

Hết sức khiêm nhường nhìn nhận, có rất nhiều những thông tin, cách đánh giá về các linh mục chưa được tốt tràn ngập trên các phương tiện truyền thông xã hội… cũng có phần đúng của nó. Đón nhận, phân tích công tâm, suy nghĩ và phán đoán chính xác, để điều chỉnh sửa đổi, biến đổi sao cho phù hợp với mong ước của Chúa và Giáo hội nơi các sứ giả Tin Mừng.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa Giêsu chí ái, Chúa đã mang Tin Mừng tình yêu đến cho nhân loại. Xin Chúa tiếp tục nuôi dưỡng nhiệt huyết, ý muốn ngay lành, lòng hăng say nhiệt thành thánh thiện Loan Báo Tin Mừng của Chúa nơi mỗi chủng sinh. Để khi trở thành linh mục, họ là linh mục của Chúa, linh mục của Giáo hội, linh mục của truyền giáo. Nhờ đó, ý muốn loan truyền Đạo yêu thương của Chúa, luôn được được tiếp tục cách mạnh mẽ nơi trần thế này. Amen.

  

THỨ BA 15.10.2019

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Để hàng giáo sĩ bản địa có thể đạt được những kết quả mà chúng ta mong đợi, điều cần thiết tuyệt đối là họ phải được đào tạo và chuẩn bị tốt. Tôi không nói đến một sự chuẩn bị sơ đẳng và cẩu thả, tối thiểu để thụ phong linh mục. Không, việc đào luyện của họ phải đầy đủ và hoàn bị, xuất sắc trong mọi giai đoạn, tương tự với việc đào luyện linh mục mà một người Châu Âu nhận lãnh. Vì người linh mục địa phương được đào tạo không phải vì để thi hành một số bổn phận khiêm nhường của thừa tác vụ, nhằm giúp các linh mục ngoại quốc. Không, họ phải đảm nhận công việc của Thiên Chúa trong tư cách những người ngang hàng, để một ngày kia họ có thể đảm nhận trọng trách lãnh đạo thiêng liêng cho dân của họ. (MI số 15)

 1. Ưu tư truyền giáo

Bản Ratio “ĐÀO TẠO LINH MỤC – Định Hướng và Chỉ Dẫn” của HĐGM VN, được TGM Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc, chuẩn y và phê chuẩn ngày 31.10.2011. Bản Đào Tạo Linh Mục này ra đời nhằm thống nhất việc đào tạo linh mục tại Việt Nam theo những hướng dẫn mới nhất của Tòa Thánh về việc đào tạo linh mục.

Việc đào tạo các ứng sinh linh mục tại các Giáo phận Việt Nam mang tính thống nhất, chất lượng, bài bản nhờ chỉ dẫn từ Ratio và các vị giáo sư chất lượng, đạo đức, chuyên môn chăm lo cho việc đào tạo thiêng thánh này. Thật đáng trân trọng, đáng mừng và đáng quý, khi nhìn về các linh mục tương lai đang được thụ huấn tại các chủng viện.

Dầu vậy, trong bối cảnh trào lưu đồng tính đang nở rộ trên toàn thế giới, cũng như căn bệnh lạm dụng tính dục trẻ em hoành hành khắp nơi, trong các môi trường tôn giáo, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, quân đội… Đang là hồi chuông cảnh báo cho sự can đảm trong công tác tuyển chọn, và đào tạo các ứng sinh linh mục.

Can đảm từ chối bất kỳ một ứng sinh nào, khi có dấu hiệu dù là nhỏ nhất về đồng tính và lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Cản đảm nhận xét cách chính trực công minh, về tư cách và mức độ trưởng thành của các ứng sinh.

Can đảm điều tra, cứu xét thật kỹ lưỡng về ý hướng ngay lành của ứng sinh cũng như của gia đình ứng sinh.

Chung quy là cần can đảm thực hiện triệt để khâu tuyển chọn trước khi đào tạo, trong khi đào tạo, và sau khi đào tạo, hầu tìm ra những ứng sinh được coi là xứng đáng, để đảm nhận xứ vụ mục tử trong chức linh mục.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã quy tụ, và đào tạo những nhà truyền giáo đầu tiên là các thánh Tông đồ. Xin ban ơn soi sáng, ơn khôn ngoan, ơn can đảm cho những nhà đào tạo linh mục, để các ngài can đảm tuyển chọn những linh mục tương lai như lòng Chúa mong ước. Xin Chúa Thánh Thần là Nhà huấn luyện, đào tạo, biến đổi, ban cho các ứng sinh linh mục có sự biến chuyển tích cực, sửa đổi tận gốc, tu dưỡng tận tâm, sao cho phù hợp với tinh thần của một sứ giả Tin Mừng.

Nhờ đó, khi trở thành linh mục, họ cũng trở nên những nhà truyền giảng Tin Mừng của Chúa, cách hăng say nhiệt huyết cho muôn người. Amen.

  

THỨ TƯ 16.10.2019

 

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Hội Thánh Công Giáo không phải một người đi xâm lược một đất nước nào; Hội Thánh cũng không phải người lạ đối với bất cứ dân tộc nào. Vì vậy, điều hợp lý là những người thi hành tác vụ thánh phải đến từ mọi quốc gia, để đồng bào của họ có thể tìm đến họ để được học hỏi về lề luật Chúa và được họ hướng dẫn trên con đường cứu độ. Hễ nơi đâu hàng giáo sĩ địa phương có đủ sĩ số, và được đào tạo thích hợp và xứng đáng với ơn gọi của họ, thì ở đó Chư Huynh có thể có lý để tin rằng công cuộc truyền giáo ở đó đã thành công và Hội Thánh đã đặt vững nền tảng của mình. Và một khi những nền tảng này đã vững và những gốc rễ đã cắm sâu, thì không có lý do gì phải sợ Hội Thánh không thể đứng vững nếu có xảy ra cuộc bách hại nào nhằm tiêu diệt Hội Thánh. (MI số 16) 

 1. Ưu tư truyền giáo

Tầm nhìn dài lâu, bền vững, chắc chắn và thành công cho công cuộc truyền giáo, là đào tạo nhân sự truyền giáo người bản địa. Từ vị chủ chăn tối cao của Giáo hội địa phương là các Đức Giám mục, cho đến chủ chăn của một cộng đoàn giáo xứ là những linh mục, cũng như những người cộng sự trong mục vụ Loan Báo Tin Mừng.

Thật đáng mừng vì ơn gọi sống đời thánh hiến, làm linh mục, tu sĩ ở Việt Nam nói chung là tương đối dồi giàu. Đáng mừng, nhưng cũng phải lo xa. Bởi vì, không có gì chắc chắn cho sự phong phú về ơn gọi kéo dài mãi được.

Trái lại, có rất nhiều lý do để lo lắng về sự sụt giảm ơn gọi trong tương lai, đó là: Lối sống ích kỷ ngày một thấm nhập sâu hơn vào suy nghĩ và đời sống người dân, bên cạnh đó trào lưu tục hóa, giải thiêng ngày một lan rộng cách mạnh mẽ, còn chưa kể những chính sách hạn chế sinh sản của chính phủ, cũng như sự hấp dẫn không cưỡng lại được của đời sống tiện nghi vật chất thường ngày, càng xói mòn thêm những ý hướng ngay lành nơi thanh niên thiếu nữ.

Để tiếp tục sự giàu có về ơn gọi, tiếp tục có hàng giáo sĩ kế thừa xứng đáng với ơn gọi của mình. Điều cần làm là duy trì, cổ võ sự thánh thiện nơi đời sống hôn nhân gia đình, sự thánh thiện và đời sống đạo đức sâu lắng nơi các gia đình Công giáo, góp phần sản sinh và nuôi dưỡng ơn gọi ngay từ lúc phôi phai.

Việc thúc đẩy, nâng cao, nuôi dưỡng đời sống thánh thiện của các gia đình Công giáo, tùy thuộc rất nhiều vào sáng kiến mục vụ tốt đẹp của quý cha ở các giáo xứ. Cũng như chính đời sống thánh thiện, gương mẫu, chuẩn mực của các ngài.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa Giêsu Linh Mục Thượng Phẩm Đời Đời. Xin ban cho Giáo hội có thật nhiều ơn gọi, đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Thời đại mà cuộc sống văn minh và phát triển đã làm tình trạng ơn gọi giảm sút rất nhiều. Cách đặc biệt hơn hết, chúng con xin cầu nguyện cho những bạn trẻ đang dấn thân trên con đường ơn gọi, cũng như những bạn trẻ đang hướng mình theo ơn gọi thánh hiến, làm linh mục và tu sĩ cho Hội Thánh của Chúa.

Xin Chúa ban cho các bạn trẻ đó, có một tinh thần nhiệt thành và hăng say theo Chúa, để họ có thể trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước, và làm cho nước Chúa được loan truyền trên khắp hoàn cầu. Amen.

  

THỨ NĂM 17.10.2019

 

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

[…] Ngay tại Rôma này, các Học Viện – cũ cũng như mới – chuyên đào tạo các linh mục cho các xứ truyền giáo, đã chứng tỏ sự nghiêm túc trong vấn đề này. Điều này đặc biệt đúng đối với các học viện đào tạo các ứng sinh cho Giáo Hội thuộc nghi lễ Đông Phương. Nhưng cũng có một sự kiện đáng buồn là, cả sau khi các Giáo Hoàng đã liên tục yêu cầu, vẫn còn một số vùng trên thế giới mặc dù đã được nghe rao giảng đức tin trong nhiều thế kỷ nhưng vẫn có một hàng giáo sĩ địa phương kém chất lượng. (MI số 17) 

 1. Ưu tư truyền giáo

Ngay từ đầu, trong công cuộc loan báo Tin Mừng, Tòa Thánh chú trọng đến việc đào tạo chất lượng cho hàng giáo sĩ địa phương. Và thật đáng buồn, khi hàng giáo sĩ địa phương nào đó kém chất lượng. Để có được hàng giáo sĩ địa phương chất lượng, đòi hỏi phải có các linh mục chất lượng. Muốn được vậy, trước hết phải có các chủng sinh được đào tạo chất lượng. Chủng sinh chất lượng hay không, phụ thuộc rất nhiều vào việc tuyển chọn và đào tạo ở các giai đoạn ứng sinh, dự bị, tiền chủng viện và chủng viện.

Làm sao để lượng định một ứng sinh linh mục đã được đào tạo chất lượng? Có thể dựa vào việc hoàn tất bốn chiều kích đào tạo một chủng sinh: Nhân bản, Thiêng liêng, Tri thức và Mục vụ. Trong bốn chiều kích này, tri thức và mục vụ là hai chiều kích chủng sinh được đắc thụ tốt nhất, nhờ bởi đội ngũ ban giáo sư ở các chủng viện và học viện vô cùng phong phú và tài năng.

Hai chiều kích còn lại: Nhân bản và Thiêng liêng đòi hỏi bản thân của chủng sinh phải tự giác rèn luyện là chính, và phải rèn luyện liên tục. Kết thúc thời gian đào tạo ở chủng viện hoặc các học viện, thì không có nghĩa là đã trở nên thánh thiện vĩnh viễn. Quá trình rèn luyện nhân bản và thiêng liêng phải tiếp tục kéo dài sau khi chịu chức và trong suốt cuộc đời.

Vì thế, một ứng sinh chuẩn bị tiến lên chức linh mục, chỉ có thể được gọi là chất lượng, chỉ có thể được gọi là xứng đáng. Sau đó, phải tiếp tục bồi dưỡng tri thức, mục vụ và rèn luyện nhân bản, thiêng liêng trong suốt thời gian thi hành thừa tác vụ trong thánh chức linh mục.

Không phải hễ cứ chịu chức linh mục là trở nên thánh thiện đạo đức, thông thiên mọi sự, bách khoa toàn thư. Không! Không phải như thế. Nếu không tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập, trao dồi. Chất lượng linh mục có thể sẽ sụt giảm theo năm tháng, thậm chí còn tệ hại hơn khi còn là chủng sinh.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa Giêsu Kitô Linh Mục Thượng Phẩm đời đời. Xin ban cho các linh mục của Chúa lòng hăng say, tự giác chuyên tâm tu dưỡng, trao dồi tri thức, mục vụ. Nhờ đó, các ngài trở nên những linh mục chất lượng, những thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo bát ngát mênh mông.

Có như vậy, Tin Mừng của Chúa cho mọi người, mới được truyền đi cách chất lượng. Nhờ đón nhận Tin Mừng cách vững vàn, mà sự u mê, tăm tối, tội lỗi dần được sức mạnh của Lời đẩy lùi ra khỏi cuộc đời. Amen.

  

 

THỨ SÁU 18.10.2019

 

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Bây giờ Cha muốn ngỏ lời với các con, những người con yêu dấu, là những người thợ trong vườn nho của Chúa. Các con nắm trong tay trách nhiệm trực tiếp loan truyền sự khôn ngoan của Đức Kitô, và với trách nhiệm này là sự cứu rỗi của vô số các linh hồn. Lời cảnh báo đầu tiên của Cha là: Các con đừng một giây phút nào quên tính cao vời và rực rỡ của nhiệm vụ mà các con đã cam kết dấn thân. Nhiệm vụ của các con là một nhiệm vụ linh thiêng, vượt quá tầm lý trí con người. […] Hãy nhớ rằng bổn phận của các con không phải là mở rộng một bờ cõi của loài người, nhưng mở rộng bờ cõi của Đức Kitô; và cũng hãy nhớ rằng mục tiêu của các con là giành được các công dân cho một quê hương trên trời, không phải cho một quê hương dưới đất. (MI số 18) 

 1. Ưu tư truyền giáo

Hăng hái dấn thân trong các công tác và hoạt động mục vụ, nhất là hoạt động truyền bá đức tin là điều đáng quí, đáng trân trọng. Nhưng phải hết sức cẩn thận, đừng để sự nhiệt tình hăng hái này, được thúc đẩy bởi những suy nghĩ và động lực tầm thường.

Trái lại, luôn phải ý thức và không ngừng phản tỉnh nơi chính bản thân mình rằng: Mọi dự tính và cách thức thực hiện phải nhằm loan truyền sự khôn ngoan của Đức Kitô, không phải là sự khôn ngoan của con người. Kết quả đạt được là phần rỗi cho các linh hồn, không phải là sự thăng tiến, đổi đời nơi đời sống trần thế. Số lượng và chất lượng là giành được những công dân trên trời, không phải là những con số to lớn ở trần thế, để phô trương thanh thế, sức mạnh và sự thành công.

Làm sao để loan truyền sự khôn ngoan của Đức Kitô? Thưa rằng phải biết về Đức Kitô, yêu mến Đức Kitô và gắn bó với Đức Kitô. Để biết về Đức Kitô, thì mọi hoạt động mục vụ phải đặt dưới sự hướng dẫn của Huấn Quyền của Hội Thánh là Hiền Thê Đức Kitô. Để yêu mến và gắn bó với Đức Kitô, thì mọi hoạt động mục vụ phải có nền tảng cầu nguyện trước khi thực hiện.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày chúng con vẫn đọc lời kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời… mà Chúa đã dạy cho chúng con. Xin cho lời kinh chúng con đọc, không chỉ là lời cầu nguyện, nhưng trở thành lời khắc cốt ghi tâm. Để mọi việc chúng con làm, mọi điều chúng con suy nghĩ, mọi ưu tư chúng con thực hiện, tất cả chỉ nhằm làm cho Danh của Chúa được cả sáng, và phần rỗi cho các linh hồn. Amen.

 

  

THỨ BẢY 19.10.2019

 

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Quả thật sẽ là thảm kịch nếu các thừa sai của chúng ta hoàn toàn quên mất sự cao cả của chức vụ của họ khiến họ chỉ bận tâm tới những lợi ích của quê hương trần thế của họ mà sao nhãng những bổn phận của quê hương trên trời. Sẽ là thảm kịch nếu một người tông đồ tiêu hao bản thân mình chỉ để gia tăng hay tôn vinh uy tín của quê hương mình sau khi đã rời bỏ nó. Một thái độ như thế sẽ làm ô nhiễm việc tông đồ của họ như một dịch bệnh. Nó sẽ tiêu diệt nơi họ – người đại diện của Tin Mừng – sức mạnh tình yêu của họ đối với các linh hồn, và tiêu diệt danh tiếng họ nơi dân chúng. (MI số 19)

 1. Ưu tư truyền giáo

Lời cảnh tỉnh, nhắc nhở của tông thư dành cho các nhà thừa sai cách đây 100 năm, vẫn còn nguyên giá trị cho các linh mục, hoặc bất kỳ cộng sự viên nào đang miệt mài trong những cánh đồng truyền giáo hôm nay.

Sẽ là thảm kịch, nếu những hoạt động mục vụ truyền bá đức tin bị sao nhãng về mục đích thiêng liêng cao quý, là nhằm cứu rỗi các linh hồn. Mà thay vào đó, là nhân cơ hội loan báo Tin Mừng, để kiếm tìm những ích lợi vật chất tư riêng, từ những đóng góp sức người, sức của, trí lực, tài lực cho hoạt động truyền giáo.

Nói gì đi chăng nữa, sức hấp dẫn của danh vọng, uy tín, tiền của, lợi lộc… là vô cùng to lớn. To lớn đến độ, có thể làm mù đôi mắt lương tâm trong sáng của bất kỳ ai, nếu như không cảnh giác đề phòng. Bất kỳ người nào, cũng dễ dàng nhân danh việc truyền giáo, nhân danh việc cứu rỗi các linh hồn, nhân danh giáo lý của Chúa, nhân danh… Nhân danh… Nhân danh… Để thực hiện những điều vô cùng tốt đẹp, nhưng cuối cùng vỡ lẽ ra, chỉ là để che đậy những điều gì đó vô cùng tồi tệ.

Cầu mong những điều như vậy, đừng bao giờ xảy ra. Vì nếu như thế, nó như một thứ dịch bệnh làm ô nhiễm hoạt động tông đồ mà tông thư đã miêu tả. Không những thế, nó như một hiệu ứng dây chuyền làm hư hỏng danh thơm tiếng tốt của những hoạt động tông đồ, cũng như chính bản thân của người hoạt động mục vụ truyền giáo.

Loan Báo Tin Mừng, Truyền Bá Đức Tin… để cứu rỗi linh hồn người khác, không khéo chính bản thân lại đánh mất cả linh hồn.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương các linh hồn như Chúa đã yêu. Xin ban cho các linh mục đang hăng say truyền giáo một lương tâm trong sáng, một ý chí ngay lành, một sức mạnh thiêng liêng của Chúa, để tất cả mọi việc các ngài làm, cũng chỉ để cứu rỗi các linh hồn và làm cho Danh của Chúa được cả sáng.

Xin ban cho những ai đang tích cực cộng tác vào hoạt động loan báo Tin Mừng, biết đặt lợi ích thiêng liêng lên hàng đầu, biết vun đắp và gầy dựng gương sáng đạo đức nơi chính bản thân của mình. Nhờ đó, lời loan báo Tin Mừng của Chúa, tác động tích cực và thuyết phục được nhiều người. Amen.

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT 20.10.2019

 

 1. Đọc Tông Thư Maximum Illud

Tôi hết sức đau buồn, vì một số chuyện vừa xảy ra trong đời sống truyền giáo, những chuyện cho thấy người ta hành động nhiệt tình vì lợi ích của một quốc gia nào đó hơn là vì sự lớn mạnh của Nước Chúa. […] Hành vi của người Thừa Sai phải làm sao để bất cứ ai nhìn vào họ đều có thể thấy tỏ tường rằng họ đại diện cho một đức tin không xa lạ với bất cứ quốc gia nào, vì đức tin này ôm ấp mọi người tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và sự thật, một đức tin trong đó “không có sự phân biệt Hy Lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, man di mọi rợ, nô lệ hay tự do, nhưng chỉ có Đức Kitô là tất cả trong mọi người” (Cl 13:11) (MI số 20) 

 1. Ưu tư truyền giáo

Có thể nói được, với tông thư Maximum Illud, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV đã vạch ra một ranh giới giữa công việc Tân Phúc Âm hóa và hoạt động thuộc địa hóa. Ngài đã tách biệt cách rõ ràng giữa việc Loan Báo Tin Mừng, ra khỏi hoạt động thuộc địa hóa của mẫu quốc.

Với cách nói của Đức Bênêđictô XV: Tôi hết sức đau buồn, vì một số chuyện vừa xảy ra trong đời sống truyền giáo, những chuyện cho thấy người ta hành động nhiệt tình vì lợi ích của một quốc gia nào đó hơn là vì sự lớn mạnh của Nước Chúa. Quả thật, niềm vui của những nhà thừa sai, của việc rao giảng Tin Mừng, của hoạt động truyền bá đức tin, là khi nhìn thấy sự lớn mạnh, triển nở trong đời sống thờ phượng Thiên Chúa, chứ không phải là sự sung túc, lớn mạnh trong việc bành trướng mở mang bờ cõi quốc gia.

Vì thế, Đức Bênêđictô XV đề nghị: Hành vi của người Thừa Sai phải làm sao để bất cứ ai nhìn vào họ đều có thể thấy tỏ tường rằng họ đại diện cho một đức tin không xa lạ với bất cứ quốc gia nào, vì đức tin này ôm ấp mọi người tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và sự thật…

Để làm được điều này, trong bối cảnh thời đại hôm nay, thiết nghĩ cần đọc lại, gẫm suy, ghi lòng tạc dạ, khắc cốt ghi tâm câu nói thời danh của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, viết trong tông huấn Evangelii Nuntiandi (tông huấn Loan Báo Tin Mừng) số 41: Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là những chứng nhân.

 1. Cầu nguyện cho truyền giáo

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã rao truyền, đã nói, đã kể rất nhiều về cuộc đời và đạo yêu thương của Chúa, về tình thương của Chúa Cha dành cho con người. Xin cho lời rao giảng của chúng con, không phải là lời nói suông, nhưng được phản ảnh từ chính đời sống đạo hằng ngày – đời sống chứng nhân cho Tin mừng – sống chứng nhân cho giáo lý của Chúa – sống chứng nhân cho chính những lời hay ý đẹp, mà chúng con rao giảng về Chúa.

Nhờ hành vi chứng nhân, mà nhiều người được đánh động tâm hồn, được lôi kéo đến với đạo, để dễ dàng đón nhận Tin Mừng cứu độ của Chúa. Amen.

Ban Văn hóa Giáo dục – Giáo phận Mỹ Tho