Cầu nguyện trước Thánh Thể: Những Thánh Giá Trong Đời Sống Gia Đình

print

Những Thánh Giá Trong Đời Sống Gia Đình

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương loài người chúng con, Chúa đã vâng lời Chúa Cha để mặc lấy thân phận con người, chịu đau khổ và chịu chết trên cây thánh giá để cho chúng con được cứu độ và được sống đời đời. Chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban ơn thánh giúp gia đình chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, vâng theo thánh ý Chúa mà đón nhận những hy sinh, đau khổ trong đời sống, để bước theo chân Chúa đến cùng.

  • “Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con, Chúa đã mặc lấy thân phận con người, trở nên giống như mọi người, ngoại trừ tội lỗi. Vì thế, Chúa cảm nhận được những đau khổ của mỗi người chúng con, của gia đình chúng con đang gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Những đau khổ Chúa phải gánh lấy đó là những lời sỉ nhục, những đòn roi đau đớn, và cái chết trên thập giá. Chúa đón nhận những đau khổ đó bằng sự vâng phục thánh ý Chúa Cha và vì yêu thương chúng con. Qua đó, Chúa mời gọi mỗi người trong gia đình chúng con đón nhận những hy sinh, đau khổ vì mến Chúa và muốn trở nên giống Chúa.

Lạy Chúa, đau khổ thường làm cho chúng con nản lòng, dễ gục ngã và thiếu niềm trông cậy vào Chúa, nhất là khi chúng con cảm thấy thập giá mà chúng con đang phải vác quá nặng nề, xin Chúa ban thêm lòng yêu mến để chúng con tin tưởng, cậy trông và tiếp tục bước đi theo Chúa.

 (thinh lặng)

  • “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con thấy được những đau khổ mà Chúa phải chịu, những đau khổ đó không trở nên vô nghĩa, nhưng có giá trị chuộc tội cho chúng con. Vì thế, Chúa muốn chúng con và mọi gia đình đang gặp những đau khổ, hãy can đảm đón nhận những thập giá đó với lòng yêu mến Chúa, chứ đừng than van hay kêu trách Chúa, Chúa sẽ ban ơn để biến những đau khổ mà chúng con đang gặp phải thành những ân phúc thiêng liêng cho chúng con.

Lạy Chúa, muốn bước đi theo Chúa chúng con phải bước vào con đường Chúa đã đi qua, con đường khổ nạn, con đường vác thánh giá. Cuộc sống gia đình hôm nay có nhiều thánh giá, vợ chồng là thánh giá cho nhau, con cái là thánh giá của cha mẹ. Xin Chúa ban sức mạnh để mỗi người chúng con luôn tin tưởng, can đảm cùng nhau vác thánh giá theo Chúa, cùng yêu thương và vác đỡ cho nhau khi an vui cũng như khi gặp đau buồn thử thách.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa và muốn đi vào con đường thập giá Chúa đã đi qua, xin Chúa luôn đồng hành, đỡ nâng chúng con. Chúng con cũng xin dâng các gia đình trẻ cho Chúa, dâng cả những niềm vui nỗi buồn, dâng những hy sinh và đau khổ mà các gia đình đang gánh vác. Dù có khó khăn nhưng xin Chúa ban ơn để chúng con tin tưởng sống niềm phó thác trọn vẹn vào Chúa, luôn biết hướng về Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống hàng ngày. Amen.