” Cầu Ông Cha” Ở Vùng Cà Mau

print

” Cầu Ông Cha” Ở Vùng Cà Mau

Trước năm 1975, Cha Sở ở một số họ đạo  cho đào kênh, nhằm tạo điều kiện cho bà con  lương giáo có nguồn nước ngọt  nuôi trồng cũng như để vận chuyển lúa, mạ và hoa màu, như ở  họ Hòa Thành, họ Cà Mau. Những kệnh này ngoài tên địa phương, bà con hay gọi là “kênh Ông Cố” hay “kênh Ông Cha”..

Những năm gần đây, quý  Cha trong hạt cùng với Tu sĩ và bà  con giáo dân sống tinh thần bác ái  nhằm nâng cao đời sống văn hóa nông thôn, nên xây nhiều Cầu, Nhà Tình thương và đao Giếng nước…Riêng họ đạo Cà Mau từ đầu năm đến giờ đã xây được 5 cây Cầu và hôm nay ngày 3/6, chúng tôi đi khánh thành cây cầu thứ 6.  Mà mỗi lần đi Khánh thành hay nghiệm thu  cầu, nhà, giếng nước, bà con ở những nơi đây thường gọi là ” Cầu Ông Cha”, ” Nhà Ông Cha” , ” Giếng Ông Cha” Cụm từ nghe dễ thương và hết sức gần gũi!

Ở họ đạo Cà Mau có Cộng đoàn Chúa Quan Phòng, phục vụ, kể từ năm 1930 cho đến nay. Ngoài công tác mục vụ theo yêu cầu của họ đạo, các Chị còn góp phần văn hóa, mở trường Tư thục Mẫu giáo phường 6 và hiện nay có thể nói là trường có ảnh hưởng, uy tín nhất trong 9 trường tư trong thành phố Cà Mau. Hằng năm các Chị góp phần cho họ đạo 100.000.000 để lo việc bác ái, từ thiện và luôn đồng hành 2 lớp học Tình thương của họ đạo trên 50 em kể từ 2011 đến nay….

                                                                                                                   Gx Cà Mau