Chầu Mình Thánh Chúa Tạ Ơn Cuối Năm Mậu Tuất

print

Chầu Mình Thánh Chúa Tạ Ơn Cuối Năm Mậu Tuất

TẢI VỀ PPT CÁC BÀI HÁT GIỜ CHẦU:

Chầu Mình Thánh Chúa Tạ Ơn Cuối Năm

DIỄN TIẾN

 1. Dấu Thánh giá
 • Hát kinh Chúa Thánh Thần
 • Đọc Kinh Tin, Cậy, Mến
 1. Đặt Mình Thánh Chúa (quỳ)
 2. Hát thờ lạy
 3. Gợi ý mở đầu…
 4. Hát: Lắng nghe Lời Chúa
 5. Đọc Lời Chúa
 • Gơi ý suy niệm…
 • Hội Đồng MVGX, các khu, ban chuyên trách dâng lời cầu nguyện.
 • Đọc kinh: Lạy Thánh Gia, Kinh Gia Đình, Kinh Nữ Vương Gia Đình
 1. Hát: Này con là đá…
 2. Lời nguyện cầu cho ĐGH
 3. Hát: Đây Nhiệm Tích, Tantum ergo
 4. Lời nguyện MTC
 5. Phép lành MTC
 6. Hát kết: Nguyện cầu cho xứ đạo.

NỘI DUNG (Dành cho chủ sự)

 1. Dấu Thánh giá
 • Hát kinh Chúa Thánh Thần
 • Đọc Kinh Tin, Cậy, Mến
 1. Đặt Mình Thánh Chúa (quỳ)

 

 1. Hát thờ lạy:
 2. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông: trong Thánh Thể Chúa cả càn khôn, hằng náu thân tù hãm vì con.

ÐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng linh hồn.

 1. Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa cả là Cha, hằng xót thương phù giúp người ta.
 2. Gợi ý mở đầu:

       Chủ sự: Hôm nay là “ngày Thiên Chúa dựng nên”, là ngày cuối cùng trong một năm cũ. Ngày gia đình đoàn tụ lại ăn cơm bữa cơm tất niên, chờ đón giao thừa, sự chuyển giao năm cũ chuyển sang năm mới. Trong tâm tình ngày cuối năm, chúng ta xum họp nơi đây trong gia đình họ đạo, có Thiên Chúa là Cha, Đấng là chủ thời bát tiết. Có Chúa Thánh Thần hướng dẫn đoàn con trong suốt năm qua. Có Chúa Giêsu con Cha hiện diện nơi Nhà Tạm.

       Chúng con cùng đoàn tụ trước Thánh Thể Chúa để tôn vinh, chúc tụng, cảm tạ, ngợi khen, dâng lên Chúa tất cả cuộc đời con: sự sống, sức khỏe, công ăn việc làm, thành công thất bại, những tâm tình vui buồn của chúng con lên Chúa. Xin Chúa lắng nghe lời chúng con nguyện cầu.

  Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,

  Ngài đã nghe lời miệng con xin.

  Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,

  hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.(Tv 138,1)

 1. Lắng nghe Lời Chúa
 2. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi ?’

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

 1. Đọc Lời Chúa: Mc 5, 18-20

18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.”20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

 • Gợi ý suy niệm

       Thưa Cộng Đoàn,

       Sau khi Chúa Giêsu chữa lành cho người bị quỷ ám, Chúa Giêsu mời gọi anh nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho anh và mời gọi anh loan truyền tình yêu Chúa dành cho anh cho mọi người: “thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.

       Giờ này, chúng ta nhìn lại một năm qua Chúa đã yêu thương chúng ta thế nào? và chúng ta đã sống như thế nào trong tâm tình tương quan với Chúa, với tha nhân, chúng ta đa loan truyền tình yêu của Chúa như thế nào?

(thinh lặng)

 • Dâng lời cầu nguyện: HĐMVGX, Khu, Ban chuyên trách,…(chuẩn bị trước)

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lắng nghe lời nguyện cầu trong họ đạo, trong khu xóm của họ đạo chúng con.

       Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,

       Ngài đã nghe lời miệng con xin.

       Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,

       hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. (Tv 138,1)

 1. Hồi tưởng những hồng ân Thiên Chúa ban

1.1. Sự sống tự nhiên:

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (Tv 136)

Lạy Chúa nhân từ, là Đấng quyền năng vô biên, Chúa đã tạo dựng vũ trụ vạn vật, thế giới bao la xinh đẹp này.

Dẫu con người bất xứng vong ân, Chúa vẫn yêu thương và tiếp tục yêu thương chúng con mãi mãi.

Hồi tưởng lại một năm cũ đã qua, từng ngày, từng phút, từng giây, trong cuộc đời của mỗi người chúng con đã ngụp lặng trong tình yêu bao la của Chúa.

Từ từng hơi thở, miến cơm, manh áo, sức khỏe, sự nghiệp, tất cả những gì chúng con đã nhận được cách này hay cách khác, tất cả là hồng ân Chúa ban.

1.2. Sự sống siêu nhiên

       Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên con cách lạ lùng, dù con chẳng có là chi trước mặt Chúa, như tác giả của Thánh vịnh 8 thốt lên:

“Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

Muôn trăng sao Chúa đã an bài,

Thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm”.(Tv 8,4-5).

       Chúa chẳng những tạo dựng nên con giống hình ảnh Chúa, còn ban cho con có sự sống siêu nhiên, còn gọi là sự sống của Chúa, sự sống đời đời, sự sống ơn thánh sủng, đời sống đức ái, … – làm cho trở nên “con Thiên Chúa”(x.Ga 1,12), “trở nên nghĩa tử”, “đồng hình đồng dạng với Con”(x.Rm 8,15; Gl 4,5; Rm 8,29), “được thông phần bản tính Thiên Chúa (2Pr 1,4), được thần hóa, – tuyệt đối vượt lên trên bình diện tự nhiên, nghĩa là do sức tự nhiên của loài người không thể nào đạt đến được, đó là ơn nhưng không Chúa ban.

 1. Hồi tưởng lại những bất trung, tội lỗi:

       Hồi tưởng lại cuộc đời của mỗi người chúng con, với biết bao tội lỗi, bất trung với Chúa, với tha nhân, với chính bản thân. Trong lời nói, tư tưởng, việc làm, cách cư xử, đã bao lần ngã sa, kiêu ngạo, phá hỏng trật tự tốt đẹp trong công trình của Chúa, nơi bản thân, gia đình, xã hội, môi trường thiên nhiên.

       Hậu quả của tội lỗi nặng sẽ làm mất ơn sự sống Chúa ban, và đáng xa cách Chúa đời đời. Vì thế, trong những ngày cuối năm, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa để giao hoà với Chúa với nhau. Vì Chúa vẫn nhân từ tha thứ, yêu thương và không muốn để một ai trong chúng con phải hư mất đời đời.

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (Tv 136)

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho?

Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa”(Tv 115, 12-13)

 1. Nguyện xin cho năm mới

Lạy Chúa xin dâng lời cảm tạ

Ngài đã nghe lời miệng con xin (Tv 138)

Hướng tới Năm Gia Đình 2019:

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con sống một năm “Đồng hành với các gia đình trẻ”, hướng tới Năm Gia Đình 2019 “Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn”. Chúng con dâng lên Chúa các gia đình di dân, gia đình hôn phối khác đạo, gia đình đổ vỡ trong giáo phận, cũng như trong xứ đạo của chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết đồng hành và quan tâm đặc biệt đến những gia đình này. Xin Chúa tháo gỡ những khó khăn, và trợ giúp họ biết vượt qua những trở ngại trong gia đình.

       Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,

       xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.(Tv 30,13)

 1. Này con là đá

       Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

 1. Lời nguyện cầu cho ĐGH

Chúng ta hãy cầu nguyện :

       Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng . . . . . . Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người, mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 1. Đây nhiệm tích

       Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

       Dâng về Chúa Cha và con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hoà, cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay toả ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. AMEN.

Tantum Ergo

      Tantum ergo sacramentum 
Veneremur cernui 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui 
Praestet fides supplementum 
Sensuu m defectui 

      Genitori genitoque 
Laus et jubilatio 
Salus honor virtus quoque 
Sit et benedictio 
Proced enti ab utroque 
compar sit laudatio 
Amen

 1. Lời nguyện Mình Thánh Chúa

            Chúng ta hãy cầu nguyện :

       Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí tích Mình và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu Bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 1. Phép lành MTC
 2. Lời Cầu Cho Xứ Ðạo
 3. Mẹ ơi xứ đạo con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ Từ Bi, xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì và thương dẩn dắt trên đường đi.

ÐK:  Me Maria, xin thương đến xứ đạo con đây. Ban nguồn an bình, hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi xứ đạo con đây. Trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn.

 1. Mẹ thương kết hợp đoàn chiên, được luôn duy nhất với chủ chiên. Cho dù bao khó nguy trên đường. Ðồng tâm nhất trí trong tình thương.

Lm Phêrô Nguyễn Hoàng Liêm