Chầu Thánh Thể “Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường”

print

CHẦU THÁNH THỂ 

THÁNG TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG

Mục lục

Lời ngỏ.

Chủ đề 1: SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI

Chủ đề 2: MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Chủ đề 3: KITÔ HỮU LÀ NHÀ TRUYỀN GIÁO

Chủ đề 4: HÀNH TRANG CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO

Chủ đề 5: TINH THẦN CỘNG TÁC

Chủ đề 6: CHỨNG NHÂN TIN MỪNG.

Lời ngỏ

            Trong bức thư gửi cho Đức Hồng Y Pernado Filoli_ Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Các Dân Tộc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố một “Tháng Đặc Biệt Truyền Giáo” sẽ được cử hành vào tháng 10 năm 2019, để mừng Kỷ niệm 100 năm Tông Thư Maximum Illud của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XV. Trong bức thư này, Đức Thánh Cha đã nói lên những thao thức của Ngài trong việc loan báo Tin Mừng. Ngài xem đây là một nhiệm vụ sống còn của Giáo Hội.

            Để hưởng ứng theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, và để hiện tấm lòng nhiệt thành của người tông đồ luôn thao thức cùng với Giáo Hội, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận Cần Thơ đã đưa ra những gợi ý cụ thể để giúp cho toàn thể dân Chúa trong Giáo Phận có thể sống căn tính truyền giáo của mình. Sáu mẫu chầu Thánh Thể trong tập này là một trong những việc làm cụ thể đó. Ban Loan Báo Tin Mừng ước mong các giáo xứ và các Kitô hữu có thể tùy nghi sử dụng trong tháng 10 năm 2019 để cầu nguyện cho việc vun trồng đức tin được lan rộng đến “khắp tứ phương thiên hạ” (Mc 16, 15). Thiết nghĩ, đây chỉ là những góp nhặt nhỏ bé, nhưng lại là cách thức để toàn thể dân Chúa trong giáo phận thể hiện tinh thần hiệp nhất với nhau trong việc đem Chúa đến cho anh chị em lương dân.

            Cầu chúc Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ và toàn thể dân Chúa luôn an mạnh. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và chúc lành cho những cố gắng của chúng ta.

 

            Ban Loan Báo Tin Mừng

                                                                             07-09-2019

 

Chủ đề 1: SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI

 1. Mở đầu
 • Đặt Mình Thánh Chúa
 • Hát: Phút Linh Thiêng (người ơi, nào mau tới, thời lạy Chúa!…)
 • Dẫn

            Anh chị em thân mến! Trước khi kết thúc sứ vụ nơi trần gian, Chúa Phục Sinh đã ủy thác cho các môn đệ và tất cả chúng ta sứ mạng đến với muôn dân, để nên bí tích cứu độ cho mọi người. Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, cộng đoàn chúng ta cùng nghe lại mệnh lệnh quan trọng ấy để thêm xác tín về ơn gọi của mình. Đồng thời, xin Chúa giúp chúng ta có thêm sức mạnh để có thể cộng tác vào mọi hoạt động loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.

 • Trích sách Công Vụ Tông Đồ 1, 3 – 8

            Sau cuộc thương khó, Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.

            Bấy giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.

 1. Suy niệm
 2. Suy niệm 1: Giáo hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô

            Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành là người được sai đi, vì cội nguồn của Giáo Hội gắn liền với việc Chúa Con được sai đến theo ý định của Chúa Cha. Công đồng Vatican II qua Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội đã khẳng định:

            Ngay từ đầu, Chúa Giêsu “đã gọi đến với Người những kẻ Người muốn và lập thành nhóm mười hai để họ ở với Người và để Người sai họ đi rao giảng” (Mc 3, 13). Như thế, các Tông Ðồ là hạt mầm của Israel mới, đồng thời cũng là nguồn gốc của hàng giáo phẩm. Hơn thế nữa, chính Chúa Giêsu đã hoàn tất nơi Người, chỉ một lần là đủ, những mầu nhiệm cứu rỗi con người và canh tân vũ trụ bằng cái chết và sự sống lại, khi Ngài đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Kế đó, trước khi về trời, Người đã thiết lập Giáo Hội như bí tích cứu độ, và sai các Tông Ðồ đi khắp thế gian như chính Người đã được Chúa Cha sai đi: “Vậy các con hãy đi dạy dỗ muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ tất cả những điều Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28, 19 – 20). Hay chỗ khác, Ngài còn kêu gọi: “Các con hãy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép Rửa sẽ được cứu rỗi, còn ai không tin sẽ bị luận phạt” (Mc 16,15). Như vậy, Giáo Hội nhận nhiệm vụ truyền bá đức tin và ơn cứu rỗi do Chúa Kitô mang đến, một đàng dựa trên sự ủy thác rõ ràng của các Tông Ðồ cho hàng Giám Mục với sự trợ giúp của các Linh Mục, hợp nhất với Ðấng kế vị thánh Phêrô cũng là Mục Tử Tối Cao của Giáo Hội; đàng khác là do đòi hỏi của chính sự sống Chúa Kitô muốn thông ban cho các chi thể Ngài: “Bởi Người, toàn thân thể được gắn liền và liên kết chặt chẽ với nhau nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng, mỗi chi thể hoạt động tùy theo chức năng của mình, làm cho toàn thân triển nở và được xây dựng trong đức ái” (Ep 4, 16).

            Vì thế, vâng lệnh Chúa Kitô, đồng thời được ân sủng và tình yêu Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Giáo Hội hiện diện để thực thi sứ mệnh của mình ở giữa mọi người và mọi dân tộc. Giáo Hội hoạt động bằng lời giảng dạy, các Bí Tích và những phương thế trao ban ân sủng khác, dẫn đưa tất cả đến với đức tin, đón nhận ơn giải thoát và bình an của Chúa Kitô. Nhờ đó, Giáo Hội mở ra con đường thông suốt và vững chắc giúp con người thông dự trọn vẹn vào mầu nhiệm Chúa Kitô (Ad Gentes, 5).

            Hiệp thông với Giáo Hội, giờ đây chúng ta hãy thinh lặng để  cầu nguyện cho Giáo Hội. Xin Chúa ban những ân sủng của Ngài, để Giáo Hội có thể chu toàn tốt nhiệm vụ cao quý này (Cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện trong ít phút).

 • Hát: Đường con đi (Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người….)
 1. Suy niệm 2: Đối tượng của hoạt động truyền giáo

            Tiếp nối sứ mạng của chính Chúa Kitô, Giáo Hội được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, cũng phải tiến bước trên chính con đường mà Chúa Kitô đã đi qua. Với bối cảnh hiện tại, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chỉ ra con đường cụ thể mà Giáo Hội phải đi hôm nay, đó chính là chú ý tới việc hội nhập văn hóa và quan tâm đến người nghèo. Ngài viết:

            Ngày nay, việc truyền giáo của Hội Thánh đang đứng trước thách thức của việc đáp ứng các nhu cầu của mọi dân tộc trong việc trở về với cội nguồn của họ và bảo vệ những giá trị của các nền văn hoá khác nhau của họ. Có nghĩa là nhận biết và tôn trọng các truyền thống và các hệ thống triết học khác, và nhận ra rằng mọi dân tộc và mọi nền văn hoá có quyền được giúp đỡ từ trong các truyền thống của chính họ để đi vào mầu nhiệm sự khôn ngoan của Thiên Chúa và chấp nhận Tin Mừng của Đức Giêsu, Đấng là ánh sáng và sức mạnh đem đến sự biến đổi cho mọi nền văn hoá.

            Bên trong động lực phức tạp này, chúng ta tự hỏi: “Ai là những người đầu tiên phải được nghe loan báo sứ điệp Tin Mừng?” Câu trả lời rất rõ ràng và được gặp rất thường xuyên trong Tin Mừng, đó là: những người nghèo, những người bé mọn và những người bệnh tật, những người thường bị khinh dể hay bị bỏ quên, những người không có gì để đền đáp chúng ta (Lc 14, 13 – 14). Ưu tiên rao giảng Tin Mừng cho những người hèn mọn nhất giữa chúng ta, là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu đem đến: “Có một dây liên kết không thể phân ly giữa đức tin của chúng ta và người nghèo” (Evangelii Gaudium, 48).

            Hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, giờ đây chúng ta cũng hãy thinh lặng để cầu nguyện cho sự liên đới giữa Giáo Hội và những người nghèo trên thế giới này (Cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện trong ít phút).

 • Hát: Chứng nhân tình yêu (Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới…).
 1. Suy niệm 3: Đòi hỏi trong việc truyền giáo

            Truyền giáo là sứ mạng của toàn thể Giáo Hội và là nhiệm vụ căn bản của từng Kitô hữu. Vì được tháp nhập và nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô nhờ Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể, nên tất cả các Kitô hữu đều có bổn phận phải cộng tác vào việc tăng trưởng và phát triển Nhiệm Thể Người, để nhanh chóng đạt tới tầm vóc viên mãn. Công đồng đã xác định: “Vì đã nhận được những ân huệ khác nhau, nên mỗi Kitô hữu phải cộng tác vào công việc của Tin Mừng tùy theo khả năng, tài sức, đặc sủng và tác vụ của mình. Do đó, tất cả mọi người, kẻ gieo và người gặt, kẻ trồng cũng như người tưới, phải hợp nhất với nhau, để nhờ cùng nỗ lực trong tự do và trật tự hướng về một cứu cánh, họ đồng tâm chung sức xây dựng ngôi nhà Giáo Hội” (Ad Gentes, 28).

 

            Tiếp bước theo Công Đồng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đặc biệt khuyến khích sự cộng tác giữa các tín hữu giáo dân với những người sống đời thánh hiến trong các hoạt động truyền giáo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: “Sự cộng tác và hiệp lực là thành phần toàn vẹn của việc làm chứng truyền giáo. Đức Giêsu đã coi sự hiệp nhất của các môn đệ Ngài là một điều kiện để thế gian có thể tin (Ga 17, 21). Sự đồng lòng này không phải là một hình thức nệ luật hay thể chế, càng không phải là sự bóp nghẹt tính sáng tạo của Thánh Thần, Đấng luôn khơi dậy sự đa dạng. Ngược lại, sự đồng lòng sẽ tạo ra một hiệu quả lớn hơn cho sứ điệp Tin Mừng và cổ vũ sự hợp nhất về ý hướng; sự hợp nhất này chính là hoa quả của Thánh Thần”.

            Chỗ khác, Đức Giáo Hoàng cũng nhắn nhủ thêm: Người truyền giáo đích thực thì say mê Tin Mừng. Vì chính Thánh Phaolô nói: “Vô phước cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9, 16). Tin Mừng là nguồn mạch niềm vui, sự giải phóng và cứu độ cho mọi người. Vì ý thức được hồng ân này, nên Hội Thánh đã không ngừng công bố cho mọi người “điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, và chúng tôi đã tận mắt chứng kiến” (1Ga 1, 1). Thế nên, sứ mạng của Giáo Hội là phục vụ Lời, phục vụ cho mọi người, không trừ một ai. Hay nói cách khác, sứ  mạng của Giáo Hội là phải làm sao để tất cả mọi người có thể đi vào mối tương quan cá vị với Đức Kitô. Chính vì lẽ đó, trong toàn bộ các lãnh vực hoạt động truyền giáo của Hội Thánh, mọi tín hữu đều được mời gọi sống lời cam kết Rửa Tội của mình cách trọn vẹn nhất, phù hợp với hoàn cảnh riêng của mỗi người.

            Hiệp thông với Giáo Hội, chúng ta hãy chìm sâu trong thinh lặng để cầu nguyện cho Giáo Hội, đặc biệt là cho giáo xứ chúng ta luôn được hiệp nhất và say mê Tin Mừng. Hầu từ đó, việc phục vụ hầu đem con người về với Chúa ngày càng trở nên thuận lợi hơn (Cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện trong ít phút).

 • Hát: Bài Ca Hiệp Nhất (Xin hiệp nhất chúng con, nên một trong tình yêu Chúa….).
 1. Cầu nguyện

            Chủ sự: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Vâng lệnh Chúa truyền, cộng đoàn chúng ta hãy khẩn khoản cầu xin Người nâng đỡ và chúc lành cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, cũng như cho nỗ lực loan báo Tin Mừng của từng người trong giáo xứ chúng ta:

            – Cầu cho Hội Thánh:

            Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn trung thành tuyên xưng một đức tin duy nhất và tông truyền, cùng ý thức chia sẻ đức tin đó cho mọi người chung quanh bằng một đời sống yêu thương phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

            – Cầu cho các Kitô hữu nguội lạnh:

            Xin cho các Kitô hữu đang rời xa Chúa và Hội Thánh của Người vì bất cứ lý do gì, được ơn soi sáng để có thể cảm nhận được lòng từ bi nhân hậu của Chúa, hầu họ biết thật lòng ăn năn sám hối và mau chóng trở về với Người.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

            – Cầu cho những người truyền giáo:

            Xin cho những người đang trực tiếp hoạt động trên các cánh đồng truyền giáo, được thêm lòng nhiệt thành và ơn can đảm, để luôn kiên trì trước mọi khó khăn thử thách, và sẵn sàng chấp nhận những vất vả, thiệt thòi vì Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

            – Cầu cho những nhà giáo dục đức tin:

            Xin cho các nhà giáo dục đức tin, đặc biệt là các bậc cha mẹ trong các gia đình Công Giáo, luôn ý thức chu toàn bổn phận giáo dục đức tin cho con cái bằng những lời chỉ dạy khôn ngoan với một tấm lòng bao dung quảng đại và một đời sống tốt lành gương mẫu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

            – Cầu cho anh chị em lương dân:

            Xin cho những người chưa tin nhận Chúa được ơn soi sáng, biết tránh xa những cạm bẫy thế gian, nhạy bén trước những dấu chỉ Nước Trời, và mở lòng ra để đón nhận niềm vui Tin Mừng cứu độ của Đức Kitô.

            Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu! Chúa mời gọi chúng con cộng tác và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Chúa nơi trần gian. Xin ban Thánh Thần để Ngài biến đổi chúng con thành những tay thợ lành nghề trong việc đem Tin Mừng đến cho muôn người, để Hội Thánh Chúa không ngừng phát triển và thêm nhiều người được ơn cứu độ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 1. Kết thúc
 • Này con là Đá:

            Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

 • Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng:

            Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàn Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.          

         

 • Đây nhiệm tích:
 1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
 2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.
 • Lời nguyện và phép lành Mình Thánh Chúa:

            Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 • Hát kính Đức Mẹ: Ca dao Mẹ hiền (Mẹ là suối mát, trinh nguyên giữa sa mạc hoang…).

 

Chủ đề 2: MỤC TỬ NHÂN LÀNH

 1. Mở đầu
 • Đặt Mình Thánh Chúa
 • Dẫn

            Không có Chúa Thánh Thần thì Thiên Chúa xa vời vợi, Chúa Kitô chỉ còn là quá khứ và Giáo Hội đơn thuần chỉ là một tổ chức, quyền bính trở thành thống trị, truyền giáo trở thành tuyên truyền, thờ phượng trở thành trò mê tín, đời sống Kitô hữu chỉ là đạo đức của người nô lệ. Vì chưng, Chúa Thánh Thần chính là nguồn mạch sự sống; chính Ngài khơi lên trong chúng ta ngọn lửa nhiệt thành và sáng kiến trong mọi công việc, và cũng chính Ngài ngự trong chúng ta, để chúng ta có thể kêu lên “Ápba – Cha ơi!”. Ý thức vai trò của Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng khẩn xin Ngài đến với chúng ta trong giờ cầu nguyện này.

 • Hát Kinh Chúa Thánh Thần
 • Lời nguyện

            Lạy Chúa Giêsu mến yêu! Chúa đã chịu chết để xóa bỏ bức tường ngăn cách giữa chúng con với Thiên Chúa. Chúa đã tự hạ để trở nên tấm bánh, làm của ăn nuôi linh hồn chúng con thêm vững mạnh. Lạy Chúa! Còn gì hơn nữa mà Chúa không làm cho chúng con là những thụ tạo mọn hèn của Chúa? Trước Bí Tích Thánh Thể cực linh, chúng con cất cao lời ca ngợi: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Với tấm lòng thành khẩn, xin cho chúng con được biến đổi trong tình yêu nhưng không của Chúa. Đồng thời, xin cũng biến đổi những tâm hồn khô khan nguội lạnh, và cả những ai không có thời gian và điều kiện để đến với Chúa như chúng con đây.

            Lạy Chúa! Bằng tâm tình con thảo, chúng con muốn yêu mến Chúa với hết tâm hồn, để bù đắp phần nào những bất xứng, những tội lỗi của con người đã xúc phạm đến Chúa và đến nhau, khiến cho cánh đồng truyền giáo luôn bị xao động.

            Lạy Chúa! Ơn gọi của chúng con là trở nên giống Chúa, vì thế, chúng con muốn được sống gần sát Chúa hơn, để có thể ngắm nhìn, lắng nghe và thấu hiểu Chúa_ Vị Mục Tử Nhân Lành. Chúng con muốn thực hiện những điều đẹp ý Chúa, để có thể đi trên con đường mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con.

            Lạy Chúa! Là một Kitô hữu, chúng con muốn sống và làm theo những gì Chúa đã dạy. Xin hãy tiếp thêm nguồn tình yêu vào tâm hồn chúng con, để mỗi ngày chúng con thêm mạnh mẽ, can trường và sáng tạo hơn trong ơn gọi của mình.

            Giờ đây, qua vàng ngọc của Ngài, xin nâng đỡ và soi sáng cho chúng con:

 • Tin Mừng theo Thánh Gioan 10, 11-18

            Thật, tôi bảo thật các ông: ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

            Vậy, Đức Giêsu lại nói: thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

            Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

            Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.

 1. Suy niệm
 2. Suy niệm 1: sự khác biệt giữa người chăn thuê và vị mục tử nhân lành

            Qua đoạn Tin Mừng vừa nghe, chúng ta thấy có hai hình ảnh trái ngược nhau giữa người chăn thuê và vị mục tử nhân lành.

            – Khác biệt thứ nhất là đối tượng nhắm đến của cả hai. Với người chăn thuê, đối tượng họ nhắm đến chỉ là vấn đề thù lao. Vì thế, sự chu đáo của họ sẽ tỉ lệ thuận với số tiền công mà họ nhận được. Nếu tiền nhiều, thì chăm sóc nhiệt tình hơn; còn tiền ít, thì chỉ làm chiếu lệ. Trái lại, đối tượng của người mục tử nhắm đến chính là tình yêu. Họ luôn yêu thương từng con chiên một. Bởi vậy, lúc nào họ cũng quan tâm, chăm sóc và thích ứng với nhu cầu của con chiên ở mức độ tối đa. Chính bởi tình yêu này, người mục tử sẽ có nhiều sáng tạo trong trách vụ. Nhờ vậy, đàn chiên sẽ được dẫn dắt để đi đến những chỗ hoan lạc, những nơi có đồng cỏ xanh tươi và suối nước trong lành.

            – Khác biệt thứ hai chính là sự hy sinh cho đàn chiên. Vì người chăn chiên chỉ hướng về lợi ích của mình, nên khi gặp hiểm nguy, anh lập tức quay về tìm sự an toàn cho bản thân. Ngược lại, người mục tử sẽ cương quyết bảo vệ đàn chiên với bất cứ giá nào, vì chiên là gia sản của anh, và ý nghĩa đời anh chính là mạng sống của từng con chiên. Có lẽ vì thế nên Chúa Giêsu đã đưa ra sự so sánh: “Tôi là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh nên khi sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê nên không thiết gì đến chiên”.

            Dẫu biết tình yêu của vị mục tử nhân lành là như thế, dẫu biết vị mục tử nhân lành ấy chính là Đức Giêsu, thế nhưng đã có mấy ai công nhận và tin vào Ngài? Với người Kitô hữu chúng ta cũng thế! Chúng ta đã bước theo Chúa, nhưng đôi khi chỉ là theo nửa vời. Dẫn chứng là: vẫn còn nhiều anh chị em Kitô hữu chỉ đến với Ngài nơi những gốc cây xung quanh nhà thờ, hay tham dự Thánh Lễ chưa xong thì liền phóng xe chạy đi mất; hoặc người ta chỉ lựa chọn những nhà thờ có cha giảng lễ thật ngắn, nghi lễ thật đơn giản, để rồi tiêu phí thời gian cho việc ăn uống, mua sắm và tìm kiếm thông tin trên những trang mạng rẻ tiền khiến cho nhân cách suy giảm….

            Dù vậy, với tình yêu bao dung và thương xót, vị mục tử nhân lành là Đức Giêsu vẫn lên tiếng kêu gọi: “Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. Quả thế, hơn 2000 năm nay, với sự quan phòng của mình, vị mục tử nhân lành Giêsu vẫn dang rộng vòng tay, những muốn ôm trọn từng con chiên thương tích vào lòng. Người vẫn muốn chữa trị các vết thương cho con người và những mong phục hồi những tế bào sự sống thần linh đã bị thương tổn nơi họ.

            Thế nhưng, dường như lòng dạ con người đã hóa ra chai đá. Họ vẫn thường lẩn trốn Ngài khi đặt niềm tin vào các giá trị chóng qua của trần gian. Tệ hơn nữa, khi đã mất hết mọi điểm tựa của cuộc đời, người ta vẫn còn muốn xa tránh Ngài bằng thái độ than trách và dường như quy về Ngài mọi trách nhiệm: “Chúa thật sự có mặt trong cuộc đời này chăng? Tại sao Ngài để cho sự dữ xảy ra? Đó là những câu hỏi muốn nói lên sự hoài nghi của con người đối với Thiên Chúa. Về phần anh chị em chúng ta đang ngồi cầu nguyện nơi đây, có lẽ không ít lần chúng ta cũng đã có thái độ như thế. Vậy, trước Thánh Thể Chúa, chúng ta hãy tự trả lời với Ngài qua những câu hỏi sau đây:

            – Chúng ta sẽ nói gì với Đức Giêsu khi trở về bên Ngài ngay lúc này đây? Có phải là sự sám hối hoặc vẫn là thái độ kiêu ngạo trước tình thương của Ngài?

            – Chúng ta có cảm nhận được sự đau xót của vị mục tử Giêsu trước những tâm hồn, đang từ từ bước ra khỏi tình thương của Ngài hay không?

            – Chúng ta hãy tự vấn xem: hình ảnh của Ngài có còn rõ nét trong cuộc đời chúng ta không? Tình thương của Ngài có đủ mạnh để thu phục trái tim chúng ta không? Mọi suy tư và hành động trong cuộc sống của chúng ta có xuất phát và quy hướng về Ngài, hay là xuất phát và quy về một đối tượng nào khác?

            (Thinh lặng 5 phút).

 • Hát: Chúa chiên lành (Chúa chiên lành người thương…).
 1. Suy niệm 2: Thái độ cần có của người mục tử

            Rao giảng tình thương là một sứ mạng rất quan trọng. Nó quan trọng không chỉ cho người được sai đi, mà còn cho cả những người được đón nhận. Vì chưng, tất cả sẽ được cứu hay phải lưu lại trong nơi tối tăm, đều nhờ vào sự khai sáng khi sứ điệp tình thương này được loan truyền.

            Dẫu biết là quan trọng như thế, nhưng Chúa Giêsu vẫn sẵn sàng kí thác sứ vụ ấy cho các Tông Đồ và các môn đệ. Họ có phải là những người quá xuất sắc, giàu lòng tin và lòng mến? Không! Điểm qua vài nét về sơ yếu lý lịch, chúng ta thấy Chúa đã trao nhiệm vụ quan trọng này cho những người chỉ đáng được xem tầm thường và hèn yếu.

            Cụ thể, họ là những người đã tranh giành quyền lực khi Chúa còn sống. Họ đã bỏ trốn khi Chúa bị bắt, đã sợ sệt ẩn núp khi Ngài Phục sinh. Họ không hề tin vào nhân chứng đầu tiên là bà Maria, cũng chẳng đoái hoài gì đến lời chứng của hai môn đệ Emmau, những người đã tận mắt nhìn và trực tiếp nói chuyện với Đức Kitô phục sinh. Nói chung, họ là những người tầm thường và hèn yếu.

            Đã vậy, Chúa cũng chẳng hề cho những người tầm thường và hèn yếu ấy thử nghiệm trước công việc. Ngược lại, Chúa chỉ trao một lần và trao dứt khoát, trao toàn bộ và trao trong lãnh vực lớn lao mang tính cách toàn cầu: “đi khắp tứ phương thiên hạ” và đến với mọi người.

            Phải chăng Chúa đang làm một cuộc đầu tư mang tính mạo hiểm? Phải chăng Ngài đã thử nghiệm và nắm chắc thành công? Hay phải chăng khi mời gọi con người cộng tác, Ngài chỉ nhắm đến phần lợi ích của họ, khi họ dám làm theo lời đề nghị của Ngài? Chính vì sự tin tưởng và hào phóng của Chúa, mà đã có những hạt lúa sinh được 30, 60 và cả 100.

            Như vậy, Chúa cần con người cộng tác vào sứ vụ loan báo tình thương của Ngài, không phải dựa trên tài lực nhưng là dựa trên tình yêu của họ. Chỉ với tình yêu của một người thợ gặt, người ta mới có thể cảm nhận được nỗi lòng của người chủ ruộng, để rồi đem hết tâm lực mà cộng tác. Hãy nhìn xem: chỉ một mình thánh Phêrô với sự xác tín vào Đấng Phục sinh, đã làm cho ba ngàn người trong quảng trường Giêrusalem chịu phép rửa. Một mình thánh Đaminh với sự siêng năng cầu nguyện, đã thuyết phục được hơn mười ngàn người theo bè rối Albigeois trở về. Và chỉ cần một Têrêsa Hài Đồng chuyên chăm trong vị trí bé nhỏ, đã cứu rỗi biết bao linh hồn và trở nên tấm gương sáng cho biết bao thế hệ. Có thể nói: một khi lửa yêu mến Thiên Chúa được thắp lên, thì nhiệt tình tông đồ làm sao có thể dừng lại? “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9, 16). Thánh Phaolô đã chẳng tuyên bố dứt khoát như thế sao!

            Thế nên, với tâm tình hướng về việc truyền giáo, chúng ta hãy thiết tha cầu xin Chúa gìn giữ các vị chủ chăn trong Giáo Hội. Xin cho các vị chủ chăn đừng đánh mất chính mình, bởi việc chỉ lo chạy tìm những của cải vật chất. Xin cho các vị chủ chăn đừng đánh rơi những giá trị tốt đẹp của Tin Mừng, bởi những gương mù gương xấu, bởi sự trốn tránh trước những khó khăn và thử thách. Xin cho các ngài đừng đánh mất niềm tin, đừng nguội lạnh và đừng vô cảm trong việc cầu nguyện và chu toàn các bổn phẩn. Vâng! Hãy cầu nguyện cho các vị chủ chăn được luôn vững bước trong Chúa!

            Đồng thời, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ. Cầu nguyện cho họ biết sẵn sàng dấn thân vào công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội. Xin Chúa cho cánh đồng truyền giáo ngày càng có nhiều tâm hồn thiện chí, biết dâng mình để phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và phục vụ con người. Vâng! Hãy cầu nguyện cho ơn thiên triệu được nảy nở nơi những người trẻ hôm nay!

            Phần chúng ta, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chính bản thân mình. Chúng ta hãy đặt mình trước mặt Chúa để trả lời cho những câu hỏi:

            – Là những hạt giống tốt được gieo trên mảnh đất màu mỡ nhờ giá máu và truyền thống đức tin mạnh mẽ của các thánh tử đạo, chúng ta đã làm gì để góp phần bảo vệ và phát triển hồng ân đức tin mà mình đã lãnh nhận?

            – Khi tiếp cận với những con người ngoài xã hội, chúng ta đã làm gì để giới thiệu về một Đức Giêsu_ Vị Mục Tử Nhân Lành?

            Giờ đây, chúng ta hãy thinh lặng 5 phút để suy nghĩ về những điều mà chúng ta vừa tâm sự với Chúa.

 • Hát: Cầu cho Linh Mục (Lạy Chúa! Xin thánh hóa Linh Mục của Chúa….)
 1. Lời cầu

            Chủ sự: Anh chị em thân mến! Trong niềm tin tưởng, phó thác vào Đức Giêsu Kitô_ là Vị Mục Tử Nhân Lành, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện chân thành và thiết tha của chúng ta:

            – Cầu cho Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục:

            Chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn gìn giữ Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục trên khắp hoàn cầu. Xin Chúa ban cho các ngài sự trung thành và khôn ngoan, để các ngài luôn theo gương Chúa trong việc chu toàn sứ vụ cao cả là lo cho dân Chúa được sống và sống dồi dào. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

            – Cầu cho các Linh Mục:

            Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho các Linh Mục sự thánh thiện và tình yêu của Chúa, để các ngài luôn biết cộng tác với Vị Chủ Chăn của mình trong tinh thần phục vụ và yêu mến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

            – Cầu cho những người sống đời dâng hiến:

            Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho những người đang sống đời dâng hiến, luôn có được sự đơn sơ theo tinh thần Phúc Âm, để họ luôn tìm thấy niềm vui trong bậc sống của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 

 

 

            – Cầu cho những người trẻ:

            Xin Chúa giúp cho những người trẻ luôn biết hướng nhìn lên Đức Giêsu_ là vị Thầy mẫu mực và lý tưởng. Để từ đó, họ sẵn sàng dâng hiến đời sống của mình vì Nước Trời, theo gương Thầy Chí Thánh, hầu làm cho Nước Chúa được lan rộng khắp nơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

            Chủ sự: Lạy Chúa! Xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con cầu xin, mà ban cho dân Chúa có nhiều vị mục tử như lòng Chúa ước mong. Xin cho các tín hữu luôn biết lắng nghe lời Chúa và đón nhận giáo huấn của Chúa qua sự giảng dạy của các ngài. Để từ đó, Hội Thánh Chúa ngày càng được thăng tiến trên con đường thánh thiện, hầu xứng đáng đón nhận hồng ân Nước Trời ngay trong cuộc sống hiện tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Kết thúc
 • Này con là Đá:

            Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

 • Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng:

            Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàn Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.                      

 • Đây nhiệm tích:
 1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
 2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.
 • Lời nguyện và phép lành Mình Thánh Chúa:

            Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 • Hát kính Đức Mẹ: Xin Vâng (Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ…).

 

Chủ đề 3: KITÔ HỮU LÀ NHÀ TRUYỀN GIÁO

 1. Mở đầu
 • Đặt Mình Thánh Chúa
 • Hát: Ngắm Mình Thánh Chúa (Ngắm Mình Thánh Chúa trên bàn thờ này, nói gì cho thỏa tấm lòng yêu mến…).
 • Dẫn

            Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa là Đấng đầy tình yêu và giàu lòng thương xót. Thế nhưng, nhân loại ngày nay đang còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa. Vì vậy, trong giờ chầu này, chúng con muốn dâng lên Chúa những hy sinh để cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng. Chúng con những khát mong cho nhiều người được ơn trở lại.       

            Lạy Chúa! Chúa đã dạy chúng con: các con hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Rồi tâm hồn các con sẽ được an vui. Chỗ khác, Chúa cũng nói: hạnh phúc cho những kẻ hiền lành vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Hạnh phúc cho những người khiêm nhường vì sẽ được đất Chúa hứa. Như thế, hiền lành và khiêm nhường là những đức tính mà người con Chúa cần phải có. Chúng là thước đó để xác định mức độ người Kitô hữu hoàn thiện hình ảnh Thiên Chúa nơi mình. Đồng thời, chúng cũng là món quà cần có khi con người tiếp xúc với nhau. Đặc biệt, hai đức tính ấy cũng là khí cụ để người Kitô hữu có thể giới thiệu về Thiên Chúa cho người khác. Hay nói khác đi, hiền lành và khiêm nhường là kim chỉ nam để người Kitô hữu có thể loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.

            Lạy Chúa! Chúa cũng biết truyền giáo là công việc khó khăn. Thế nên, xin Chúa ở cùng chúng con luôn mãi, đồng hành với chúng con trong lời nói cũng như trong việc làm. Để nhờ vậy, chúng con trở nên những chứng nhân cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

 

 • Tin Mừng theo thánh Marcô 16, 15 – 18

            Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.

            (Thinh lặng vài phút).

 1. Suy niệm
 • Suy niệm 1: Việc truyền giáo không của riêng ai

            Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từng nói “Giáo Hội tự bản tính là truyền giáo” (Redemptoris Missio, 62). Bản tính này xuất phát từ mệnh lệnh trực tiếp của chính Đức Giêsu: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19 – 20). Như vậy, truyền giáo là sứ mạng hàng đầu của Giáo Hội, một nhiệm vụ mang tính sống còn.

            Ý thức được vấn đề như thế, chúng ta cần phải xác tín rằng: truyền giáo cũng là căn tính của mỗi người trong chúng ta, những người đã chịu phép rửa tội. Có thể chúng ta không thực sự lên đường rao giảng, không rửa tội nhiều người như các vị thừa sai, nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành người rao giảng trong chính môi trường sống, công việc và tương quan thường ngày. Vì chưng, có những môn đệ đã được Chúa sai đi, nhưng cũng có người trở thành môn đệ nhờ “lắng nghe và thực hành Lời Chúa”. Và như thế, mỗi ngày sống của chúng ta phải là một chặng đường rao giảng, một chặng đường mang đến nhiều cơ hội để trở thành chứng nhân cho Chúa, trở thành người đem Tin Mừng cho thế giới hôm nay.

            Thánh Phanxicô Xaviê được biết đến như một nhà truyền giáo vĩ đại, người đã vượt hàng trăm ngàn cây số để đến với những vùng đất xa xôi hầu đem Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa. Ngược lại, chúng ta cũng biết về Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, người chỉ ở trong tu viện và âm thầm cầu nguyện, nhưng Giáo Hội cũng đặt ngài là quan thầy các xứ truyền giáo. Như thế, ai ai cũng có thể là nhà truyền giáo: nam cũng như nữ, trí thức cũng như nông dân, người xông pha lên đường cũng như những người ở nhà cầu nguyện…. Tất cả đều là nhà truyền giáo hữu hiệu, khi người Kitô hữu biết làm nảy sinh những hoa trái tốt lành từ trong hoàn cảnh sống thực tiễn của mình.  

            Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con cảm tạ Chúa đã tin tưởng và sai chúng con lên đường loan báo Tin Mừng. Nhờ lời chuyển cầu của các Thánh truyền giáo, chúng con xin Chúa ban cho Giáo Hội nhiều tấm lòng biết quảng đại dấn thân cho việc truyền giảng Tin Mừng. Xin Chúa khơi lên trong lòng chúng con ngọn lửa nhiệt thành tông đồ, để cuộc sống của chúng con trở thành bằng chứng sống động về tình yêu thương, lòng vị tha và cống hiến cho những giá trị cao quý của con người. Amen.

            (Thinh lặng vài phút).

 • Hát: Lắng nghe Lời Chúa (Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong đêm tối…).

 

 • Suy niệm 2: Kitô hữu không biết truyền giáo là một Kitô hữu bất hạnh

             “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9, 16). Đó không chỉ là tiếng kêu của thánh Phaolô mà còn là lời mời gọi khẩn thiết được gởi đến mỗi người chúng ta. Vì chưng, khi khoác trên mình chiếc áo Kitô hữu, là chúng ta bước vào trong mối tương quan với Thiên Chúa, ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, và như thế, chúng ta được Thánh Thần thúc đẩy để có thể đến với mọi người, hầu giới thiệu vẻ đẹp của Thiên Chúa. Như vậy, có phải là bất hạnh không, nếu như chúng ta cứ giậm chân tại chỗ, làm cho Tin Mừng bị ứ động nơi chính bản thân mình! Nói đến đây, chúng ta hãy ngẫm lại xem: bản thân chúng ta đang ở trong hoàn cảnh bất hạnh hay là hân hoan. Câu trả lời sẽ có, khi chúng ta dám thẳng thắn nhìn vào lòng nhiệt thành truyền giáo nơi chính bản thân mình.

            Tuy nhiên, ý thức được sự phúc hạnh khi loan báo Tin Mừng là một chuyện, còn cách thức để loan báo Tin Mừng là một chuyện khác. Chúng ta phải hoạt động truyền giáo như thế nào cho hữu hiệu, hầu đạt được hạnh phúc cho bản thân mình và cho tha nhân? Điều trước hết là chúng tả phải nhận thức được nhu cầu của anh chị em chung quanh; kế đến là đưa nhu cầu đó vào trong lời cầu nguyện của chính mình; và cuối cùng, là sẵn sàng ra đi để chia sẻ với tha nhân khi được trao sứ mạng. Thiết nghĩ, ba bước trên chính là cách thức hoạt động truyền giáo thiết thực và mang lại nhiều hiệu quả nhất. Đó cũng là phương pháp để chúng ta tránh sự bất hạnh xảy đến cho mình: “Khốn cho tôi, nếu tôi không loan báo Tin Mừng”.

            Một vấn đề tiếp theo được đặt ra: khi truyền giáo, chúng ta phải mang lại những gì cho tha nhân? Đọc lại Kinh Thánh, chúng ta thấy: khi sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, Chúa muốn các ông phải là những sứ giả của sự bình an. Lời đầu tiên Chúa truyền cho các ông phải nói là lời chúc bình an. Lời chúc bình an được gửi đến một cách vô điều kiện, không phải là kết quả của những cuộc thương thuyết lâu dài; và cũng không tuỳ thuộc ở hoàn cảnh bên ngoài. Trái lại, người môn đệ vẫn nói lời bình an dù trong tư thế của “con chiên ở giữa bầy sói”. Thế rồi, dù lời chúc bình an có bị chối từ, thì sự bình an ấy vẫn “quay về với người môn đệ” và tồn tại nơi họ. Và như thế, sự bình an biến họ trở thành những nhân tố xây dựng một “môi trường hoà bình”. Tuyên ngôn Tám Mối Phúc Thật gọi đó là đặc điểm để nhận biết người môn đệ đích thực của Chúa Kitô: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa” (Mt 5, 9).

            Lạy Chúa! Xin Chúa đốt lên trong chúng con ngọn lửa của “khát vọng truyền giáo”. Để nhờ vậy, chúng con có thể mạnh dạng giới thiệu Chúa cho mọi người với một con tim tươi trẻ, con tim tự do không bị lợi lộc trần thế làm cho mù quáng, con tim quả cảm dám đương đầu với những thách đố của thời đại, dám xả thân loan báo Tin Mừng. Xin Chúa đồng hành với chúng con và chúc lành cho “khát vọng” tốt lành ấy của chúng con.

            (Thinh lặng vài phút).

 • Hát: Dấn thân ca (Xin dấn thân cho con đường lý tưởng, xin sớt chia cho mọi người tình thương…..).
 1. Kết thúc
 • Này con là Đá:

            Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ đề 4: HÀNH TRANG CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO

 1. Mở đầu
 • Đặt Mình Thánh Chúa
 • Hát: Thờ Lạy Chúa Giêsu (Thờ lạy Chúa Giêsu, trong nhiệm tích Thánh Thể cao vời…).
 • Dẫn

            Trong cuộc sống hiện đại, người ta thường coi trọng tiền tài, danh vọng… đến độ dành hết thời gian lúc trẻ để đạt cho được những thứ ấy. Chỉ đến lúc tuổi già hoặc bệnh tật, phải cận kề với cái chết, họ mới biết thứ cần nhất không phải là tiền nhưng là sức khỏe, sự bình an cho cá nhân và gia đình. Vì muốn cho các môn đệ khỏi bám víu vào những giá trị thế tạm, nên khi sai các ông ra đi, Đức Giêsu căn dặn họ rất nhiều điều. Để biết được Ngài đã căn dặn những gì, chúng ta cùng nhau đọc qua đoạn Tin Mừng sau đây.

 • Dẫn

            Tin Mừng Theo Thánh Luca 10, 3 – 7

            Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này! Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công.

            Đó là Lời Chúa.

 1. Suy niệm
 2. Hành trang cần có của nhà truyền giáo

            Để có thể loan báo Tin Mừng cách hiệu quả, nhà truyền giáo cần trang bị cho mình những hành trang sau đây:

            – Sống mật thiết với Kinh Thánh và Đức Kitô.

            Mật thiết với Kinh Thánh không chỉ là học hỏi, nghiên cứu, mà chủ yếu là suy niệm Lời Chúa. Suy niệm này là sự gặp gỡ Chúa trong Lời của Ngài, là sự lắng nghe Chúa từ Lời của Ngài, là việc đón nhận sự sống thiêng liêng từ Lời của Ngài, là để Lời Chúa biến đổi con người của mình. Để làm được như vậy, đòi hỏi nhà truyền giáo cần phải có một sự thinh lặng nội tâm sâu lắng.

            Còn mật thiết với Đức Kitô là gặp gỡ Đức Kitô, là ở bên Đức Kitô, là bước theo Đức Kitô, là bắt chước Đức Kitô. Nói tắt một lời là: có Đức Kitô trong mình. Để có được sự mật thiết với Đức Kitô như thế, đòi hỏi nhà truyền giáo phải từ bỏ chính mình một cách chân thực.

            – Một sự cởi mở đối với thời đại.

            Sau khi đã chuẩn bị nội tâm qua việc sống kết hiệp mật thiết với Kinh Thánh và với Đức Kitô, hành trang tiếp theo của nhà truyền giáo đó chính là thái độ cởi mở đối với thời đại. Thật vậy, người truyền giáo cần phải sống tinh thần nhập thế. Điều này có nghĩa là: họ phải trân trọng, yêu thương con người, đất nước, địa phương mà họ được sai đến. Hiểu biết của họ phải sát cuộc sống. Thí dụ, họ phải biết cuộc sống của con người Việt Nam hôm nay là rất phức tạp, chịu nhiều áp lực và biến chuyển mau lẹ. Tất cả không gian và thời gian cụ thể đó phải được người truyền giáo nắm bắt, để đồng hành và đồng cảm. Nếu người truyền giáo nói ngôn từ và các vấn đề mà người ta không hiểu và không quan tâm, thì người truyền giáo sẽ tự tách mình ra khỏi môi trường truyền giáo. Tự mình loại mình và như thế sẽ dễ dẫn đến thất bại.

           

            – Một đời sống đức tin sâu sắc.

            Khi ra đi truyền giáo, thế nào các môn đệ cũng sẽ gặp những thử thách truân chuyên. Do vậy, họ cần phải có tấm khiêng bảo vệ là đời sống đức tin sâu sắc. Vậy, sống đức tin là gì? Sống đức tin trước hết là sống tỉnh thức, biết phân định cái gì là đúng, cái gì là sai. Để từ đó, người môn đệ biết chọn những việc làm theo thánh ý Chúa. Kế đó, sống đức tin là thái độ cố gắng phấn đấu, dấn thân cho điều lành, đẩy lùi điều xấu. Có thể nói, sống đức tin là can đảm lội ngược dòng, biết hy sinh tất cả để Nước Chúa được mở rộng, chính mình được cứu độ và tha nhân được thông phần vinh phúc.

            Nói tóm lại, hành trang người truyền giáo là một lối sống tu đức mạnh mẽ, một thái độ cởi mở trước thời đại và một đời sống đức tin sâu xa.

            (Thinh lặng một vài phút)

 • Hát: Một đời như Chúa (Xin cho con trái tim của Chúa, đừng khép kín ở trên chính mình…).
 1. Những điều nhà truyền giáo cần chú ý

            – Trước tiên, người truyền giáo cần để ý tìm những dấu chỉ của Nước Trời nơi mà mình truyền giáo.   Chúng ta sẽ dựa vào la bàn là Tám Mối Phúc để định hướng. Nhờ vào la bàn này, chúng ta sẽ khám phá thấy nhiều điều mới lạ. Mới lạ ở chỗ: dấu chỉ của Nước Trời lại được thấy nơi những người biết sống khó nghèo, hiền lành, khát khao điều tốt, biết thương xót người, biết sống khiêm tốn và trong sạch. Những đặc điểm ấy không chỉ có nơi những ai đã chịu phép rửa tội, nhưng nó luôn tồn tại trong tất cả mọi người, kể cả anh chị em lương dân. Khám phá này cho phép chúng ta tin rằng: Nước Thiên Chúa đã và đang lan rộng ra ngoài ranh giới Hội Thánh. Do đó, khi thực hiện công cuộc loan báo Tin Mừng, chúng ta cần theo sát những dấu chỉ này, và hết sức tôn trọng những ai đã và đang sống theo những dấu chỉ ấy.

            – Kế đó, người truyền giáo cần để ý nghiên cứu xem, trong từng hoàn cảnh cụ thể, chúng ta sẽ phải làm thế nào, để mọi người có thể đọc và thấy được những giá trị của Tin Mừng nơi Hội Thánh Công Giáo. Nếu anh chị em lương dân tiếp xúc với chúng ta, mà họ không có được sự thiện cảm với đạo Công Giáo, thì chúng ta nên tự xét mình xem lý do tại sao. Có khi chính chúng ta cũng phải tự hối, khiêm tốn để sửa chữa và thích ứng cho phù hợp với bối cảnh.

            – Tiếp theo, trong truyền giáo, chúng ta nên để ý đến những tiếp xúc cá nhân. Rất nhiều trường hợp, tiếp xúc cá nhân sẽ mang lại nhiều thành công, miễn là người truyền giáo mang sẵn trong mình hành trang của Tám Mỗi Phúc Thật. Hơn nữa, đôi khi những cuộc tiếp xúc cá nhân cũng sẽ giúp cho người truyền giáo tái Phúc Âm hóa chính mình.

 • Hát: Xin giữ con (Xin giữ con, để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa, trong suốt đời con…).
 1. Đôi lời cảnh báo

            Tình hình truyền giáo tại Việt Nam hôm nay, luôn có sự xen kẻ giữa ánh sáng và bóng tối. Vì nhiều lý do khác nhau, tại nhiều nơi uy tín Hội Thánh đang bị giảm sút, chỗ đứng của Hội Thánh đang bị xuống thấp. Hiện tượng đáng ngại nhất là tại rất nhiều nơi, niềm tin vào hàng Giám Mục và Linh Mục đang bị lung lay. Đó là những sự thật đau lòng.

            Tuy nhiên, chúng ta hãy nên coi đó là những cảnh báo của Chúa. Mục đích chính của những cảnh báo là kêu gọi chúng ta suy nghĩ lại ơn gọi truyền giáo của mình. Ơn gọi truyền giáo đã được chúng ta đáp ứng thế nào? Thành thực mà nói, thiếu sót nặng nhất của chúng ta không phải là không hội thảo, xây cất, và làm việc từ thiện, mà là thiếu hồn truyền giáo, thiếu lửa truyền giáo, thiếu hành trang truyền giáo, thiếu sáng kiến “Ra khơi”. Vì vậy, với tâm hồn khiêm tốn, chúng ta hãy hoán cải để thanh luyện chính mình. Hầu từ đó, chúng ta có thể nhẹ nhàng để dấn thân.

 1. Lời cầu

            Chủ sự: truyền giáo là bổn phận của mỗi Kitô hữu. Chúng ta quyết tâm chu toàn bổn phận này và tha thiết cầu xin:

            – Chúa đã giao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết chu toàn sứ mạng này, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và những việc bác ái hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

            – Con người ngày nay tin vào gương sáng đời sống hơn là lời nói. Xin cho mọi Kitô hữu luôn sống tốt đời đẹp đạo, để nêu gương sáng cho mọi người nhìn biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

            – Nhiều nơi trên thế giới hiện nay đang gặp khó khăn trong việc sống đạo và giảng đạo. Xin Chúa thương giúp cho Hội Thánh được sinh hoạt và phát triển dễ dàng khắp nơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

            – “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Xin Chúa kêu gọi nhiều người, nhất là những người trẻ trong họ đạo chúng con, biết sẵn sàng hiến thân trong đời sống tu trì, hầu có nhiều tay thợ biết ra đi gieo giống khắp mọi nơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

            Chủ sự: Lạy Chúa! Xin ban cho các tín hữu Chúa nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cứu rỗi, để mọi người được nhận biết vị Cha trên trời, và tha nhân là anh em với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Kết thúc
 • Này con là Đá:

            Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

 

 • Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng:

            Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàn Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.          

 • Đây nhiệm tích:
 1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
 2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.
 • Lời nguyện và phép lành Mình Thánh Chúa:

            Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 • Hát kính Đức Mẹ: Tận hiến cho Mẹ (Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác….).

 

 • Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng:

            Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàn Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.          

 • Đây nhiệm tích:
 1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
 2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.
 • Lời nguyện và phép lành Mình Thánh Chúa:

            Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 • Hát kính Đức Mẹ: Cùng Mẹ ra khơi (Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi loan báo Tin Mừng….).

 

Chủ đề 5: TINH THẦN CỘNG TÁC

 1. Mở đầu
 • Đặt Mình Thánh Chúa
 • Hát: Đoàn con đến đây (Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến yêu cho trọn….).
 • Dẫn

            Lạy Chúa Giêsu! Chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Bí Tích Thánh Thể. Nơi bí tích này, chúng con kín múc suối nguồn tình yêu và bình an cho chính chúng con, cho gia đình và những người thân yêu của chúng con.

            Giờ đây, Lạy Chúa! Xin giúp chúng con thuộc trọn về Chúa, thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, gặp được Chúa và nhìn lại sứ mạng truyền giáo mà Chúa đã trao cho chúng con.

            (Thinh lặng ít phút)

 • Xướng đáp (2 bè):

            Xướng: Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, để quy tụ tất cả các con cái Người, và hiệp nhất họ trong tình yêu thương.

            Đáp: Xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa.

            Xướng: Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, để ngự trị trong tâm hồn những người công chính, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

            Đáp: Xin Chúa ở lại trong tâm hồn chúng con.

            Xướng: Lạy Chúa! Chúa đã ban ơn nâng đỡ và đem lại niềm vui, cùng niềm hy vọng cho mọi người chúng con.

            Đáp: Xin tạ ơn và chúc tụng Chúa đến muôn đời.

            Xướng: Chúa đã dựng nên chúng con, và qua phép rửa tội, Chúa đã cho chúng con trở nên con cái Chúa.

            Đáp: Xin tạ ơn và chúc tụng Chúa đến muôn đời.

            Xướng: Nguyên tổ chúng con đã phạm tội, nhưng Chúa đã không để chúng con trong bóng tối sự chết, mà lại thương ban ơn cứu độ.

            Đáp: Xin tạ ơn và chúc tụng Chúa đến muôn đời.

 • Hát: Chúng con cần đến Chúa (tựa nép bến lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư…)

            (Thinh lặng một vài phút)

 

 1. Lời Chúa
 • Hát: Lắng nghe lời Chúa (xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong đêm tối…
 • Tin Mừng theo thánh Luca 10, 1 – 2

            Khi ấy, Chúa Giêsu chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người.

            Đó là Lời Chúa.

 1. Suy niệm

            Cộng đoàn thân mến! Khi chiêm ngưỡng những công trình của nhân loại, chúng ta sẽ luôn thấy nơi ấy sự cộng tác, đóng góp công sức và trí tuệ của rất nhiều người. Tinh thần làm việc chung là đức tính mà ngày nay người ta rất đề cao và ưa chuộng.

            Tin Mừng theo thánh Luca mà chúng ta vừa nghe, mời gọi chúng ta chiêm ngắm bối cảnh Chúa Giêsu quy tụ thêm bảy mươi hai môn đệ, để cộng tác với Chúa trong sứ vụ loan truyền tình yêu. Có thể nói, việc kêu gọi, giáo dục và đào tạo những nhà truyền giáo, là bận tâm hàng đầu của Chúa Giêsu trong hành trình rao giảng Tin Mừng. Chính vì thế, ngay từ những ngày đầu của sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã tuyển chọn nhóm Mười Hai, để họ ở với Chúa, để Chúa sai họ đi rao giảng sau khi đã được Ngài hướng dẫn và dạy dỗ. Quả thật, Chúa đã quan tâm việc đào tạo nhóm cơ bản làm nền tảng này trước nhất. Nhờ đó, sau này họ trở thành những cánh tay nối dài, tiếp nối sứ mạng gieo rắc tình thương. Và như vậy, trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, bảy mươi hai môn đệ được Chúa Giêsu mời gọi cũng không nằm ngoài mối quan tâm và mục đích ấy. Họ sẽ tiếp tục trở thành những cánh tay mới của Thiên Chúa, những cánh tay ngày càng dài để vươn đến tất cả mọi người ở mọi nơi và mọi thời.

            Nhưng điều quan trọng ở đây, là Chúa muốn truyền cho những môn đệ của Chúa không chỉ là ưu tư ra đi rao giảng Tin Mừng, nhưng còn là ưu tư tìm người cùng cộng tác với mình trong sứ vụ. Chúng ta có thể giải quyết mối ưu tư ấy bằng cách nào đây? Chắc chắn phải là lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha, Đấng là chủ mùa gặt, chủ cánh đồng lúa chín, để Người sai thêm nhiều thợ gặt lành nghề đến.

            Thật vậy, Chúa Giêsu không muốn các môn đệ đơn độc rao giảng Tin Mừng kiểu mạnh ai nấy làm, nhưng là ra đi trong tinh thần hiệp thông, liên đới với những anh chị em khác cũng cùng một ơn gọi được sai đi phục vụ cho Tin Mừng. Chính trong tinh thần đó mà trải qua hai ngàn năm thăng trầm của lịch sử, Giáo Hội Chúa không bao giờ thiếu, nhưng luôn dồi dào ơn gọi với những con người luôn nhiệt thành và quảng đại dâng hiến cả đời mình cho Tin Mừng Chúa, phục vụ anh chị em mình.

            Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Để Tin Mừng có thể được lan đi khắp thế giới, thì những nhà truyền giáo là thành phần rất quan trọng và cốt yếu. Ý thức được điều này, giờ đây chúng con muốn dâng lên Chúa những tâm tình chân thành để cầu nguyện cho những ai sống đời dâng hiến:

            – Xin Chúa hãy ban cho có nhiều tâm hồn trẻ, dám quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu mời. Để nhờ vậy, những cánh đồng lúa chín sẽ được thu hoạch nhanh hơn và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

            – Còn những ai đã trở thành thợ gặt, xin Chúa hãy ban ơn nâng đỡ, để họ có được một tinh thần biết hợp tác, biết sống hòa đồng với những người cùng chí hướng và cùng ơn gọi. Hầu từ đó, các thành phần trong Giáo Hội sẽ luôn duy trì được sự hiệp nhất, trở nên một khối gắn kết, một ý một lòng, cùng chung quyết tâm và sẵn sàng dấn thân trên con đường truyền giáo.

            Lạy Chúa! Vì muốn cho nhiều người được nhận biết Chúa, Ngài đã tuyển chọn các môn đệ để tiếp nối bước chân truyền giáo của Ngài. Chính nhờ những tâm hồn quảng của các vị tiền nhân, mà quê hương Đất Việt của chúng con mới có thể nghe và nhận biết Chúa. Dù vậy, Lạy Chúa! Vẫn còn đó biết bao con người vô tín hay thờ ơ với Chúa. Thế nên, chúng con xin được dâng các bạn trẻ lên Chúa. Xin Ngài thánh hóa họ, để Giáo Hội ngày càng có thêm nhiều người thợ giỏi, biết hợp tác với nhau, sẵn sàng đi đến những vùng ngoại biên, hầu có thể đem nhiều người trở lại với Chúa.

            (Thinh lặng một vài phút)

 • Hát: Chứng nhân tình yêu (Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới….).
 1. Lời cầu

            Xướng: Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã dạy chúng con biết rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ của thì sẽ mở cho”. Tin tưởng vào quyền năng của Ngài, chúng con xin dâng lên những lời ca tụng, hầu được Chúa ban muôn ơn lành cho các gia đình và giáo xứ chúng con. Chúng con cầu xin Chúa.

            Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con.

            Xướng: Lạy Chúa Giêsu! Xin cho chúng con biết thi hành những công việc nhỏ bé hằng ngày, những công việc hy sinh âm thầm và những việc bổn phận với lòng nhiệt thành yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

            Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con.

            Xướng: Lạy Chúa Giêsu! Xin cho chúng con biết vui lòng đón nhận và vác thánh giá của mình hằng ngày. Để nhờ đó, chúng con có thể chia sẻ những đau khổ của Chúa, hầu ngày càng sống gần Chúa hơn. Chúng con cầu xin Chúa.

            Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con.

            Xướng: Lạy Chúa Giêsu! Xin cho chúng con can đảm dám chọn những gì giúp chúng con bước đi theo Chúa. Hầu từ đó, cuộc đời chúng con sẽ luôn được vui tươi, vì được ân sủng Ngài che chở. Chúng con cầu xin Chúa.

            Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 • Hát: Trong trái tim Chúa yêu (Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi…).
 1. Kết thúc
 • Này con là Đá:

            Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

 • Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng:

            Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàn Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.          

 • Đây nhiệm tích:
 1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
 2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.
 • Lời nguyện và phép lành Mình Thánh Chúa:

            Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 • Hát kính Đức Mẹ: Con dâng về Mẹ

Chủ đề 6: CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

 1. Mở đầu
 • Đặt Mình Thánh Chúa
 • Hát: Ta là bánh hằng sống (Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời…).
 • Dẫn

            Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã làm một điều quan trọng, đó là đào tạo những chứng nhân. Chính vì thế, Ngài đã hiện ra cho Simon, cho hai môn đệ về Emmau và cho các Tông Đồ. Ngài cho họ xem chân tay và Ngài đã ăn bánh để họ đừng nghi Ngài là ma. Hơn nữa, Ngài còn soi sáng cho họ để họ hiểu những lời Kinh Thánh nói về Ngài. Nhờ vậy, các môn đệ đã có được động lực để trở thành chứng nhân. Họ chấp nhận chịu tử đạo để làm chứng cho điều mình xác tín. Như thế, Hội Thánh luôn được xây trên nền tảng vững chắc của những con người đã có kinh nghiệm về cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu ngay từ thuở ban đầu. Ngày hôm nay cũng thế, để phát triển và củng cố Hội Thánh, mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng phải trở thành chứng nhân giữa lòng thế giới.

 • Trích sách Công Vụ Tông Đồ 1, 6 – 8

            Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ítraen không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.

            (Thinh lặng vài phút).

 Suy Niệm

 1. Suy niệm 1: mối tương quan giữa đức tin và bổn phận làm chứng nhân nơi người Kitô hữu

            Anh chị em thân mến! Tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những chứng nhân: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1, 8). Bởi lẽ, Kitô hữu là người được Chúa Kitô “chiếm đoạt” (Pl 3, 12), và vì thế, họ phải khao khát làm cho Chúa Kitô được mọi người nhận biết và yêu mến ở khắp mọi nơi “cho đến tận cùng trái đất”. Như thế, chính niềm tin vào Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta trở thành những nhà truyền giáo, những chứng nhân của Ngài. Nếu không thực hiện được điều đó, có nghĩa là niềm tin của chúng ta còn bất toàn, khiếm khuyết và chưa trưởng thành.     Nói theo Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: “Truyền giáo là vấn đề của niềm tin, nó là thước đo niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu và nơi tình yêu của Ngài dành cho chúng ta” (RM, 11). Như vậy, đức tin và truyền giáo đi đôi với nhau: đức tin càng mạnh càng sâu thì nhu cầu truyền thông, chia sẻ và làm chứng cho niềm tin càng bức thiết. Ngược lại, nếu đức tin suy yếu thì nhiệt tình truyền giáo cũng suy giảm và khả năng làm chứng cũng mất đi sức mạnh. Đó là điều vẫn xảy ra trong lịch sử Giáo Hội: sự sút giảm lòng nhiệt thành truyền giáo là triệu chứng của sự khủng hoảng đức tin. Điều này phải chăng người là người Kitô hữu đã quên rằng: “Đức tin càng vững mạnh khi biết đem ra chia sẻ” (RM, 2). Vì chính khi loan báo Chúa Giêsu Kitô và làm chứng về Ngài, thì đức tin của chúng ta sẽ được củng cố và tái khám phá để đưa đến một nếp sống đúng theo Tin Mừng. Như thế, chúng ta có thể nói: truyền giáo là một phương thuốc chắc chắn để chống lại cuộc khủng hoảng đức tin. Chính nhờ dấn thân truyền giáo mà mỗi thành phần dân Chúa được củng cố căn tính và hiểu rõ hơn: không ai có thể là Kitô hữu đích thực nếu không là chứng nhân.

            (Thinh lặng vài phút).

 • Hát: Con xin đến (Con xin đến thực thi ý Chúa, lạy Chúa. Con xin đến thực thi ý Ngài….).
 1. Suy niệm 2: chứng nhân cho sự hiệp nhất yêu thương

            Thời nào cũng vậy, ai ai cũng luôn ngưỡng mộ những chứng nhân cho tình yêu. Một Têrêsa thành Calcutta nhỏ bé, nhưng có một trái tim lớn lao đã làm cho cả thế giới kính phục. Ở Việt Nam, dù là người Công giáo hay không Công giáo, người ta vẫn nói với nhau về một vị Giám Mục dám bỏ ngai tòa để đến ở cùng những người cùi tại trại Di linh. Đó chính là Đức Giám mục Cassien. Ngài đã dùng tình yêu để xoa dịu những những đau đớn cho người cùng khổ. Ngài đã chết cho tình yêu, nên tình yêu của Ngài đã mãi ở lại nơi dương thế qua mọi thời đại.

            Hôm nay, chúng ta chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Thiết tưởng, đây quả là dịp thuận lợi để chúng ta nhìn lại tinh thần chứng nhân Tin Mừng của Giáo Hội sơ khai. Một Giáo Hội non trẻ, nhưng có sức mạnh biến đổi trần gian. Một Giáo Hội bị cấm đoán, nhưng vẫn lan tỏa đến tận cùng thế giới. Một Giáo Hội nhỏ bé, nhưng ai cũng có tinh thần truyền giáo, khiến thánh Phaolô phải thốt lên: “Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên”. Vậy, đâu là điểm son để Giáo Hội có thể vượt qua mọi trở ngại để phát triển và canh tân bộ mặt trái đất? Thưa, đó chính là tinh thần chứng nhân: hiệp nhất yêu thương.

            Theo sách Tông Đồ Công Vụ, thời Giáo Hội sơ khai, các tín hữu “sống hiệp nhất với nhau, và để mọi sự là của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu” (Cv 2, 44). Họ hợp nhất với nhau không chỉ về niềm tin, mà còn hiệp nhất trong tình liên đới chia sẻ của cải vật chất. Sự liên đới này tạo nên một cộng đoàn bác ái yêu thương, trong đó mỗi người đều được cộng đồng quan tâm, nâng đỡ và chia sẻ cho nhau tùy theo nhu cầu của từng người.

 

            Chính đời sống yêu mến nhau nơi các tín hữu, mà Giáo Hội sơ khai đã được toàn dân thương mến. Sự thương mến đó đã đem nhiều người về với Chúa. Sự thương mến đó cũng là nơi bảo vệ các tín hữu khỏi những cuộc tàn sát của bạo chúa hung tàn. Vâng, nếu ngày xưa cộng đoàn Giáo Hội sơ khai đã được “toàn dân thương mến” (Cv 2, 47), thì đời sống của xứ đạo chúng ta hôm nay, cũng phải là một cộng đoàn được những người chung quanh nhìn bằng ánh mắt trìu mến thân thương. Đó cũng là cách chúng ta ca tụng Chúa và giúp cho “càng ngày càng có nhiều người gia nhập Giáo Hội” (Cv 2, 47).

            Như vậy, tinh thần truyền giáo mời gọi chúng ta hãy hỗ trợ nhau, không chỉ về tinh thần mà còn cả về vật chất, không chỉ là hỗ trợ cho những người có đạo, mà còn cho cả những người lương dân. Đồng thời, việc chia sẻ như thế cũng nói lên khát khao muốn xóa bỏ những tị hiềm và ghen ghét trong cộng đoàn. Để từ đó, mỗi người luôn nhìn và đón nhận nhau trong tinh thần bác ái huynh đệ. Thật tốt đẹp và ý nghĩa biết bao, khi mỗi người đều đối đãi với nhau bằng “dĩ hòa vi quý”. Đó chính là dấu chỉ cho thấy chúng ta là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, là chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng dân tộc.

            Chúng ta ý thức rằng: giới luật quan trọng nhất của Kitô giáo chính là Mến Chúa và yêu người. Do đó, đã mang danh là Kitô hữu, thì chúng ta phải thể hiện điều luật đó qua từng lời nói, từng việc làm. Nói cách khác, người Kitô hữu sống và hành động phải luôn cân nhắc sao cho vừa ý trời và phù hợp với luân thường đạo lý.

            Để quyết tâm thực hiện giới luật trên, từ nay mỗi người chúng ta hãy cố gắng sống hòa hợp với cộng đồng, với tha nhân. Cụ thể: chúng ta hãy thể hiện sự tương thân tương ái trước hết nơi cộng đồng giáo xứ, kế đó sự hiệp nhất yêu thương trong tình huynh đệ với tha nhân. Khi sống như thế, chắc chắn Tin Mừng sẽ nở hoa trên từng môi trường sống của người tín hữu.

            Đàng khác, chúng ta không thể là một người Kitô hữu tốt nếu chúng ta cứ đối xử tồi tệ với anh chị em chung quanh. Lối sống tiêu cực ấy không chỉ là lỗi luật Chúa, mà còn là cớ vấp phạm cho những người chưa biết Ngài. Nhà lãnh tụ Ganhi của Ấn Độ đã từng nói: “Nếu những người Kitô giáo sống đúng tinh thần giáo lý của họ. Tôi sẽ mời gọi cả dân tộc Ấn trở lại”. Thật vậy, chúng ta không thể truyền giáo mà còn mang nặng tính bè phái, tị hiềm, chia rẽ. Lối sống này đã không thu góp về cho Giáo Hội những tín đồ mới mà còn đẩy biết bao người ra khỏi Giáo Hội bởi lối sống ích kỷ, độc đoán của chúng ta. Thực tế đã có những cộng đoàn, những xứ đạo bị phá đổ bởi thiếu tình hiệp nhất yêu thương. Đã có rất nhiều người bỏ đạo, chối đạo vì sự bất khoan dung của chúng ta. Và cũng có rất nhiều cái nhìn thiếu thiện cảm của anh em lương dân, chỉ vì chúng ta sống thiếu công bình, thiếu lòng bác ái và thiếu lòng thương xót.

            Bằng sự hối cải và canh tân, mỗi người tín hữu chúng ta từ nay phải biết sống tinh thần truyền giáo khởi đi từ lòng mến Chúa và yêu người. Chúng ta mến Chúa nên chúng ta hăng say truyền giáo. Chúng ta yêu mến tha nhân nên chúng ta muốn chia sẻ niềm vui với họ. Tình yêu mến mời gọi chúng ta đi đến với tha nhân bằng một tấm lòng chân thành, không khoe khoang, không giả dối. Tình yêu mến mời gọi chúng ta dấn thân một cách quảng đại để đem tình yêu Chúa nối kết tình người, đưa con người đến cùng Thiên Chúa và giúp con người xích lại gần nhau.

            Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã từ trời xuống để gieo Tin Mừng yêu thương cho nhân thế! Xin Ngài nâng đỡ và giúp chúng con sống ơn gọi truyền giáo bằng một tình yêu mến nồng nàn. Ước gì mỗi người chúng con sẽ trở thành một lời chứng sống động cho Tin Mừng. Amen.

 • Hát: Chứng nhân tình yêu (Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới…).
 1. Kết thúc
 • Này con là Đá:

            Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

 • Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng:

            Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàn Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.          

 • Đây nhiệm tích:
 1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
 2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.
 • Lời nguyện và phép lành Mình Thánh Chúa:

            Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 • Hát: Thần Khí Chúa sai đi (Thần Khí Chúa đã sai tôi đi…).