Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8:  Lời cẩu nguyện của tâm hồn

print

Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8: 

Lời cẩu nguyện của tâm hồn

Đứng trong sự hiện diện của Thiên Chúa với tất cả lòng trí, đó chính là bản chất của lời cầu nguyện của tâm hồn… Nếu cầu nguyện chỉ là việc thực hành của lý trí, thì chẳng mấy chốc ta sẽ bị bế tắc trong các cuộc tranh luận vô ích với Thiên Chúa về những chuyện không đâu. Trái lại, nếu cầu nguyện chỉ liên quan tới cõi lòng, thì chẳng bao lâu ta sẽ nghĩ rằng những lời cầu nguyện tốt thường bao gồm những tình cảm tốt. Nhưng lời cầu nguyện của tâm hồn theo nghĩa sâu sắc nhất, thường kết hợp lý trí với tâm hồn trong sự hợp nhất của tình yêu Thiên Chúa.

Chính lời cầu nguyện của người nông dân trong vẻ duyên dáng và đơn sơ của ông, đã cho thấy được sự khôn ngoan sâu thẳm của các tổ phụ của đời sống thiêng liêng trong hoang địa. Lời “Lạy Chúa Gỉêsu Kitô, xin thương xót con” gồm tóm mọi lời cầu nguyện. Lời ấy thưa trực tiếp với Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng đã sống, đã chết và đã sống lại vì ta; lời ấy tuyên xưng Ngài là Đức Kitô, Đấng được xức dầu, Đấng Mêsia, ta đang mong đợi; lời ấy gọi Ngài là Chúa, Chúa của tất cả con người của ta : thân xác, trí khôn, tinh thần, suy nghĩ, tình cảm và hành động của ta; và lời ấy tuyên xưng mối tương quan sâu xa nhất của ta với Ngài nhờ biết nhìn nhận tình trạng tội lỗi của ta và nhờ biết khiêm tốn nài xin sự tha thứ, lòng xót thương, sự nhân hậu, tình yêu thương và hiền dịu của Ngài.

Lời cầu nguyện của tâm hồn có thể là một vị hướng đạo đặc biệt cho các Kitô hữu hiện nay, những người đang tìm kiếm cho mình một con đường đi vào trong môi tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Hơn bao giờ hết, ta đang cảm thấy mình như những khách lạ lang thang trong một thế giới thay đổi quá nhanh chóng. Nhưng ta không muốn chạy trốn thế giới này. Thay vào đó, ta muốn là một thành phần đầy đủ của thế giới ấy mà không bị các bão tố của nó nhận chìm. Ta muốn tỉnh thức và chấp nhận mọi sự đang xảy ra quanh ta mà không bị tê liệt bởi sự bùng vỡ bên trong của thế giới. Ta muốn đi qua thung lũng đầy nước mắt này với cặp mắt mở rộng để không làm mất liên lạc với Đấng đã kêu gọi ta tới một vùng đất mới. Ta muốn đáp lại với lòng xót thương tất cả những ai ta gặp trên đường và xin ta một chỗ nương nhờ trong khi vẫn bám chặt vào tình yêu tha thiết của Thiên Chúa chúng ta.

Lời cầu nguyện của tâm hồn chỉ cho ta một con đường có thể có được. Lời cầu nguyện ấy chính là một giòng suối vẫn luôn rì rào ngầm bên dưới nhiều đợt sóng mỗi ngày và mỡ ra khả năng sống trong thế gian mà vẫn không thuộc về thế gian và vẫn có thể đến được với Thiên Chúa từ trung tâm của sự tĩnh mịch của ta.

Reaching