Chúa Nhật 23A Mùa Thường Niên 2023 – TV94

print

Lời dẫn Chúa Nhật 23A Mùa Thường Niên 2023 – TV94

Lời Chúa hôm nay dậy chúng ta cách sống trong một cộng đoàn dân Chúa. Đó là một cộng đoàn được tụ họp nhân danh Chúa, có sự hiện diện của Ngài, một cộng đoàn yêu thương. Chúa Giêsu nói “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau”. Thật vậy, yêu thương thì kiên nhẫn, chịu đựng, tha thứ, từ bỏ cái tôi của mình. Yêu thương không có nghĩa là chấp nhận những điều sai trái nhưng là biết sửa lỗi anh em bằng tình bác ái, quan tâm, giúp đỡ và cầu nguyện để họ nhận ra được lỗi sai của mình. “Yêu thương là chu toàn lề luật” vì thế ước chi hôm nay chúng ta biết mở trái tim mình ra, không cứng lòng trước những lời dậy dỗ của Chúa để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn dân Chúa trong yêu thương và hiệp nhất.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy