Cửa Hẹp Thiên Đàng  

print
Cửa Hẹp Thiên Đàng  
Chúa Nhật 21 Thường Niên C 21.08.22
 
vo ha
I. Lịch sử nhân loại cho biết, các quốc gia trên thế giới hầu hết được một người hay nhóm người có tài lãnh đạo, hiểu rộng thấy xa,  yêu dân  trước nhất, đứng ra vận động lập quốc, thường nhắm tới khẩu hiệu dân giàu nước mạnh về mặt vật chất trên trần thế.
 

Riêng nước Israel được Thiên Chúa lựa chọn tổ phụ là Abraham 4000 năm trước, ban cho lãnh thổ là Vùng Đất Hứa Palestin xứ Canaan và dẩn đi từng bước về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng chú trọng mặt tinh thần nhiều hơn, để chuẩn bị cho Chúa Chúa Giêsu xuống trần, qui tụ một dân mới với đất nước tầm cở thế giới, nhưng lạị không thuộc về thế gian nầy (Gn 18: 33-37).  

Đã có không ít  người Do Thái xưa nay luôn hãnh diện và tự phụ là dân tộc được tuyển chọn riêng của Thiên Chúa, nên mang não trạng giới hạn loại trừ các dân tộc khác. Còn Thiên Chúa lại phái tới nhiều vị Tiên Hiền giúp sửa dạy dân từng bước. Như Tiên Tri I-sa-i-a loan báo việc Thiên Chúa sẽ quy tụ mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ từ khắp nơi, cho họ nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa.  

Nhưng muốn thấy vinh quang của Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu thời Tân Ước dạy dân ít ra  phải  hoàn thành một điều kiện ắc có và đủ,  coi như bản giao kèo mới. Đó là qua cửa hẹp mà vào. Vậy của hẹp ở đây là gì? -Ta cùng đọc những dòng Lời Chúa bên dưới cùng xin ơn thêm soi sáng cho câu hỏi trên.​

 

II. Lời Chúa.
 

 BÀI ĐỌC I: Is 66, 18-21 “Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”.

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng.

 Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ. 

Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. 

Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa.  Họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy”.

 Vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy”.

 

 BÀI ĐỌC II: Dt 12, 5-7, 11-13 “Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến”.

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, 

Anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”. 

Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. 

Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành. 

 

PHÚC ÂM: Lc 13, 22-30 “Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” 

Nhưng Người phán cùng họ rằng: 

– “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. 

Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 

– ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. 

Bấy giờ các ngươi mới nói rằng:

 – ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’. 

Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 

– ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

 

III. Đôi Dòng Ghi Chú Và Tâm Tình

Trước hết bài đọc 1 từ sách  I-sa-i-a. Ông là nhà Tiên Tri lớn với 66 chương sách lưu lại trong thời gian phục vụ dân từ  năm740-687 TCN. Ông được cả Do Thái Giáo, Kitô Giáo, Công Giáo, Hồi Giáo,  Chính Thống Giáo Đông và Tây phương cùng tôn kính.

 Ở phần cuối sách chương 66, Chúa đã linh hứng cho Ông thông báo trước cho dân Do Thái thấy Chúa sẽ qui tụ mọi dân tộc mọi ngôn ngữ chung quanh những xứ vùng Địa Trung Hải –  tượng trưng cho khắp thế giới – và cho họ thấy vinh quang của Thiên Chúa. 

Chúa sẽ sai một số người còn sót lại lành lãnh đạo tinh thần hay tư tế đi khắp nơi, đưa các dân tộc, coi như anh em của Dân Do Thái, về làm lễ vật đâng lên Thiên Chúa. 

Dù đã được nhiều Vị Đại Diện Chúa đến dạy dỗ sửa trị nhiều lần, nhiều thời, nhưng Người Do Thái tới thời Chúa Giêsu cách đây 2000 năm, vẩn còn mang tâm não  giới hạn loại trừ ơn giải thoát cho các dân tộc khác, khi họ  hỏi Chúa: phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?

Chúa Giêsu không trả lời thẳng câu hỏi mà lái người hỏi tới mục tiêu cần thiết  cách  khôn khéo rằng:

– “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được”

Qua cửa hẹp thì phải nhỏ bé – như em bé, trẽ em (Mt 18: 1-4) khiêm tốn, thật thà, đơn sơ mới qua lọt. 

“Nhiều người  sẽ tìm vào mà không vào được ” là không phải tại Chúa, vì người mời gọi qui tụ mọi người như trong bài đọc 1, mà do mình còn ham mê các thứ sự đời.

Như vậy,  những người lương thiện bất cứ ở đâu, Đông hay Tây, thời nào, cũng  đều được nhận vào nước Thiên Chúa ngay khi còn sống trên mặt đất và mai sau trên nơi vui vẻ cực lạc. 

 Chúa Giêsu cũng nhắn nhủ thêm một câu có vẻ ngược đời: 

– Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”. Tại sao lại như vậy?

Muốn hiểu câu nầy, không khó. Xin mở lại dụ ngôn Thỏ và Rùa thuộc truyện Giáo Hóa Chúng Sinh của Ông La Fontaine  (1621-1695) nước Pháp. 

Thỏ con vật chạy rất nhanh và Rùa nổi tiếng chậm nhất, thi nhau chạy đua. Rùa kiên trì từng bước một, ngày đêm nhắm mục tiêu cuối cùng. Trong khi đó, thỏ tự ỉ lại tài năng chạy nhanh,   chển mảng chây lười, ăn ngủ bất cần giờ giấc. Sau một giấc ngủ dài, lúc tỉnh dậy, thỏ mới bắt đầu nước rút, thì ôi thôi, rùa đã đụng lằng rạnh thắng  cuộc. 

 Dân Do Thái (có nhiều lợi điểm như thỏ) đã được Chúa chọn lựa ngay từ đầu, nhưng họ cố chấp với lề thói cũ mà không thực hành được bao nhiêu ý nghĩa Lời Chúa, dù là Lời của Cựu Ước. Họ  đến chót, vì chậm hơn rùa, do cứ mãi “y ngữ, bất y nghĩa”?

Thêm Sách Minh tâm Bửu Giám cũng có khuyến cáo thiên hạ đi đường hẹp rằng: Chung thân hành thiện, thiện du bất túc. Nhất nhật hành ác, ác tự Huu dư. Cả đời làm tốt, tốt còn không đủ. Một ngày làm ác, ác tự có dư.

Khi ác xấu dư thừa, mà nửa đêm Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm,  đòi buộc con người trình diện, mà trên tay không có chút “thiện” nào làm của lễ (bài đọc 1, Is 66: 20) thì bị chủ nhà Tân Ước từ chối như Chúa Giêsu nói: “Ta không biết các ngươi” (Bài Phúc âm Lc 13:25) cũng không khó hiểu. 

Nói gọn có tính cách xã hội dân gian, vào cửa hẹp, cách chung là sống lương thiện đúng luật pháp chân chính của địa phương thời mình, cùng sống theo luật của Chúa cũng như luật lương tâm nữa.  Luật lương tâm, coi như đã được Đức Khổng Tử (551-479) TCN  tóm gọn, khuyến thiện, đưa dẩn ít nhiều vào cánh cửa chật hẹp luân lý: kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân.

 

Trở lại Bài đọc 2, đoạn thư gởi Tín Hữu gốc Do Thái bên trên, luận bàn đến ý nghĩa của những gian nan khốn khó mà con dân Chúa đang chịu từ thẩm quyền Roma cho tới phía Đạo Do Thái cũ.

Ý Chúa để cho gian nan khốn khó xảy ra, có mục đích thử thách và giáo dục những ai được Chúa yêu thương, theo kiểu của câu tục ngữ Việt nam: “thương con cho roi cho vọt”. 

Vây đừng ngã lòng rủn chí, trái lại phải vui mừng vì  được Chúa thương, nên phải kiên nhẫn  chấp nhận.

 

IV.  Xin Dâng Lời Cầu

 Thiên Chúa yêu thương con người, nên đã qui tụ, mời gọi mọi người làm dân mới của Chúa vì muốn tất cả   được cứu rỗi.  

Xin cho mọi thành phần dân mới của Chúa là Hội Thánh thật tâm mở rộng vòng tay, chào đón mọi người hôm nay vào Đại Gia Đình của Chúa. 
 
  Xin soi sáng và hướng dẩn những người thành tâm thiện chí, muốn tìm chân lý, gặp được Chúa là  lẽ sống cho đời mình.
 
Xin cho chúng con biết chọn lựa con đường hẹp, ngược chiều    con đường rộng của thế gian,  là cố gắng kiên trì  vác thánh giá của mình và “làm cho người trước, những gì muốn được người làm cho mình”. 
 
Xin củng cố đức tin còn non kém cho mọi người trong Họ Đạo chúng con, để chúng con chọn lựa con đường hẹp, bằng cách không những bằng lòng mà lại còn vui lòng trước những gian lao cực khổ giúp thánh hóa bản thân hằng ngày, 
 
Xin giúp chúng con biết yêu mến cửa hẹp nước Trời, để giáo dục, học kinh nghiệm  và tiến hóa  chính mình trên đường về với Chúa.    Amen.